Smlouvy, u kterých existuje vazba mezi firmami a politiky

Ukázat pouze aktuální vazby Zobrazujeme aktuální a nedávno skončené vazby Ukázat všechny vazby včetně historických


Nalezeno 119501 výsledků

Celková cena nalezených smluv 820,44 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
18. 4. 1996 18. 12. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí OKK Koksovny, a.s. Ekologická smlouva týkající se ekologických závazků (AVISme 2017001543) 27 800 000 000 Kč
  
31. 8. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 27 027 770 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
31. 7. 2017 26. 10. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 26 914 030 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
31. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Depozitního obchodu 24 200 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
20. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repo CZ5235 18 003 500 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
31. 5. 2006 22. 6. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. T 15T nízkopodlažní 200ks 17 287 142 565 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Josef Bernard (2013-2015, 2010-2013, 2008-2009, 2005-2008, 2016-2016, 2009-2009, 2009-2010, 2015-2016, 2010-2011)
 
9. 4. 2018 9. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repo MF50074 16 004 480 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
30. 4. 2018 30. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod CZ0001005235 15 004 229 167 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
21. 5. 2018 21. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod_2473255 - 2473256 12 000 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
9. 5. 2018 9. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod_50802 10 002 803 889 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
7. 5. 2018 7. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod CZ0001005235 10 002 138 889 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
30. 9. 2008 29. 5. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska DS a.s. Realizace stavby R 4901 Hulín-Fryšták 7 801 115 128 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
25. 4. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Konfirmace MM246197 7 000 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
13. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 6 050 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
30. 11. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 6 050 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
29. 9. 2017 29. 9. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 6 050 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
2. 11. 2017 2. 11. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 6 050 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
20. 3. 2018 23. 3. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OHL ŽS, a.s. SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice" 5 297 406 974 Kč
  
4. 5. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod CZ0001005235 5 001 400 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
11. 5. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod_50861 5 001 400 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
25. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repo 50468 5 000 138 889 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
14. 5. 2018 14. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod 2471235-6 5 000 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
10. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice ČEVAK a.s. Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice 4 894 460 205 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
4. 12. 2017 17. 1. 2018 Detail smlouvy Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 1. Robin Mikoláš
 2. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018-2019 4 192 532 388 Kč
  
28. 6. 2013 15. 9. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Česká spořitelna, a.s. Smlouva o směnečném programu_4040596_tranše č. 1-18 4 000 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
1. 9. 1998 13. 9. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí VÍTKOVICE, a.s. Smlouva na vypořádání ekologických škod (AVISme 2017000815) 3 785 000 000 Kč
  
8. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha
 1. PPF banka a.s.
 2. AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o.
+1 dodavatel
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: smlouva o vypořádání 3 753 420 000 Kč
  
31. 10. 2017 27. 11. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování statutárního města liberec, včetně dodatku č.2 ke Smlouvě o směnečném programu 3 244 890 040 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
29. 6. 2011 12. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí
 1. MND Drilling & Services a.s.
 2. STRABAG a.s.
Sanace starých ekologických zátěží ) nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru VI. CHOPAV Kvartér řeky Moravy (AVISme 2018000120) 3 179 970 042 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Robert Kolář (2010-2016, 2004-2010, 1998-2004, od 2010)
 
21. 12. 2005 29. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. ES Řepy GŘe 2036010144 2 849 146 344 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 
15. 3. 2017 16. 3. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4067238_tranše č. 21 2 800 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
28. 6. 2013 18. 12. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Česká spořitelna, a.s. Smlouva o směnečním programu_4055439 2 800 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
8. 2. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. dodatek č. 21 ke Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy za dne 31.1.2006 2 719 229 370 Kč
  
5. 8. 1998 5. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí AERO Vodochody a.s. Ekologická smlouva o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (AVISme 2018000019) 2 691 925 662 Kč
  
5. 4. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR ALPINE Bau CZ a.s. D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 2 624 771 709 Kč
  
28. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Devizového swapu 2 564 500 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
11. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí
 1. MND Drilling & Services a.s.
 2. STRABAG a.s.
Dodatek k k realizační smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace starých ekologických zátěží – nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy (AVISme 2018000132) 2 474 513 139 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Robert Kolář (2010-2016, 2004-2010, 1998-2004, od 2010)
 
9. 4. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. DODATEK č. 19 ke Smlouvě o dílo na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 2 389 374 202 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
29. 11. 2017 12. 12. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. DODATEK č. 17 ke Smlouvě o dílo na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 2 331 814 410 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
9. 10. 2017 16. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. DODATEK č. 16 ke Smlouvě o dílo na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 2 326 449 971 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
29. 8. 2017 29. 8. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. DODATEK č. 15 ke Smlouvě o dílo na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 2 326 062 287 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
14. 2. 2018 15. 2. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. DODATEK č. 18 ke Smlouvě o dílo na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 2 324 894 538 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
20. 3. 2014 22. 5. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. Smlouva o dílo „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 2 313 885 894 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
14. 11. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. EUROVIA CS, a.s.
 2. OHL ŽS, a.s.
+2 další dodavatelé
DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby o názvu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“ 2 233 036 414 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Tomáš Nossek (2012-2016)
 • Jiří Witzany (2009-2014, 2007-2009, 2001-2002, 1998-2000, 1998-1998, 2002-2003, 2003-2005, 2000-2001, 2003-2003)
 
3. 11. 2016 5. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. EUROVIA CS, a.s.
 2. OHL ŽS, a.s.
+2 další dodavatelé
Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“ 2 199 780 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Tomáš Nossek (2012-2016)
 • Jiří Witzany (2009-2014, 2007-2009, 2001-2002, 1998-2000, 1998-1998, 2002-2003, 2003-2005, 2000-2001, 2003-2003)
 
29. 4. 2017 12. 5. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. O2 IT Services s.r.o. Smlouva o zajištění provozu a rozvoje ISDS 2 182 659 758 Kč
  
21. 12. 2005 29. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. ES Motol VMo 2036010145 2 101 458 304 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 
9. 8. 2004 21. 3. 2018 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik
 1. GEOSAN GROUP a.s.
 2. OHL ŽS, a.s.
+1 dodavatel
Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci 2 064 692 000 Kč
  
3. 3. 2017 25. 4. 2017 Detail smlouvy Město Lovosice ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8060056015 2 022 473 224 Kč
  
2. 5. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s. Repoobchod CZ0001005235 2 000 563 889 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
22. 9. 2016 3. 10. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Servisní podpora letounů L-39 a L-159 (FOSS) 1 995 899 999 Kč
  
21. 12. 2005 29. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. ES Klíčov GKl 2036010143 1 989 878 638 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 
21. 12. 2005 29. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. ES Zličín DZ 2036010141 1 912 138 800 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 
16. 5. 2013 15. 2. 2017 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 1. Metrostav a.s.
 2. VCES a.s.
+1 dodavatel
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo - II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI 1 882 377 673 Kč
  
13. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Česká spořitelna, a.s. 17/SML4014/BS/EK - Smlouva o úvěru č. 1118/17/LCD - poskytnutí úvěru Českou spořitelnou, a. s. Ústeckému kraji 1 815 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
20. 4. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOR Libchavy spol. s r.o. A SOR NB 12 EURO 6 300 ks 1 815 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Marek Janča (2010-2011, 2009-2010, 2011-2016)
 
4. 4. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy PPF banka a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Konfirmace Depozitního obchodu 1 815 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
19. 12. 2017 2. 1. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PORR a.s. D11 1107 Smiřice - Jaroměř 1 812 267 859 Kč
  
8. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o. smlouva o převodu vlastnického práva k cenným papírům: SMLOUVA O KOUPI AKCIÍ 1 784 750 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
25. 1. 2010 27. 12. 2016 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, realizace 1 702 121 274 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
10. 3. 2014 14. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o směnečném programu_0000836825 1 670 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
27. 2. 2015 14. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o směnečném programu_0000836847_dodatek 1 1 670 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
20. 7. 2017 20. 7. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 1 537 277 850 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
12. 1. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra
 1. Dimension Data Czech Republic s.r.o
 2. ANECT a.s.
+3 další dodavatelé
RD na pořizování licencí a podp. Cisco 1 452 000 000 Kč
  
21. 3. 2001 3. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Dodatek k Ekologické smlouvě o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (AVISme 2018000776) 1 416 028 000 Kč
  
13. 2. 1997 3. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Ekologická smlouva o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (AVISme 2018000774) 1 416 028 000 Kč
  
13. 10. 2006 4. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí
 1. E.ON Česká republika, s. r. o.
 2. E.ON Energie, a.s.
+1 dodavatel
Dodatek k Ekologické smlouvě o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (AVISme 2018001017) 1 387 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Josef Havel (2013-2015, 2008-2013, 2015-2017)
 
3. 5. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí
 1. E.ON Česká republika, s. r. o.
 2. OK PROJEKT s.r.o.
+2 další dodavatelé
Dodatek o postoupení části smlouvy č. 01149-2003-241-S-0238/03/01 (AVISme 2018001057) 1 387 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Josef Havel (2013-2015, 2008-2013, 2015-2017)
 
9. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Konfirmace Depozitního obchodu 1 331 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
27. 11. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. Statutární město Plzeň
 2. Swietelsky Rail CZ s.r.o.
+1 dodavatel
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY: „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati" 1 312 696 696 Kč
  
30. 11. 2017 6. 12. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. HOCHTIEF CZ a. s.
 2. STRABAG Rail a.s.
+1 dodavatel
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENI STAVBY: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" 1 307 891 623 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
21. 12. 2005 29. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. ES Vršovice GVr 2036010142 1 297 971 840 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 
22. 12. 2017 27. 12. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Devizového swapu 1 287 500 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
27. 9. 2017 29. 9. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 1 285 423 517 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
28. 1. 2014 25. 8. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p.
 1. ČD - Telematika a.s.
 2. T-Mobile Czech Republic a.s.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva o poskytování služeb 1 270 500 000 Kč
  
30. 3. 2017 18. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. HOCHTIEF CZ a. s.
 2. STRABAG Rail a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" 1 265 420 616 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
29. 1. 2018 6. 2. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o. R6 Lubenec obchvat 1 255 969 946 Kč
  
22. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Modernizace ŽST Česká Lípa“ 1 234 030 642 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
3. 11. 2015 28. 6. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. Smlouva o dílo na zhotovení stavby "Modernizace ŽST Česká Lípa" 1 233 166 719 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
19. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Konfirmace Depozitního obchodu 1 210 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
18. 4. 2018 18. 4. 2018 Detail smlouvy PPF banka a.s. Hlavní město Praha Konfirmace Depozitního obchodu 1 210 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
13. 11. 2017 18. 5. 2018 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Př RS SPecifikace TV VÚ 1 210 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
19. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Konfirmace Depozitního obchodu 1 210 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
5. 3. 2018 7. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Karviná S-O-D Holding, s.r.o. o dílo a obdobné (nákup služby) - Smlouva o dílo - dodání a montáž oken (OM-OB) 1 210 000 000 Kč
  
26. 6. 2017 10. 8. 2017 Detail smlouvy Teplo Zlín, a.s. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 120585_2 1 207 882 500 Kč
  
20. 9. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. S u b t e r r a a.s.
 2. OHL ŽS, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o dílo na zhotovení projektu a kompletní realizaci stavby dráhy o názvu „Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“ 1 148 447 099 Kč
  
14. 7. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE.CZ s. r. o. 989 - I/57 Krnov - SV obchvat 1 148 279 558 Kč
  
8. 1. 2018 10. 1. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. Statutární město Plzeň
 2. Metrostav a.s.
+1 dodavatel
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská" 1 147 014 121 Kč
  
1. 12. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 1. Statutární město Plzeň
 2. Metrostav a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská" 1 147 014 106 Kč
  
9. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Konfirmace depozitního obchodu 1 089 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
20. 11. 2017 28. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Kladno
 1. Komerční banka, a.s.
 2. Česká spořitelna, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o úvěru 1 089 000 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
1. 11. 2007 22. 3. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. prov. teplo OZT DOZ HO DH OZM 1 052 700 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 
9. 12. 2016 18. 12. 2017 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik
 1. SYNER, s.r.o.
 2. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Rekonstrukce technologie NDS 6 1 028 454 209 Kč
  
5. 3. 2018 8. 3. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s. vedoucí účastník Společnosti „Břeclav-Znojmo, 2.st. EŽ+AŽD+Strabag“ SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Název zakázky: „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba“ 1 004 077 816 Kč
  
1. 9. 2016 25. 4. 2017 Detail smlouvy Teplo Zlín, a.s. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávkách tepelné energie č.120585_2 998 250 000 Kč
  
10. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy LOM PRAHA s.p. Česká spořitelna, a.s. Smlouva úvěru_1645-07-LCD_4056911_dodatek 59 996 425 151 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
14. 2. 2018 26. 2. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kana 953 228 983 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Dan Ťok (2014-2014, 2010-2010, 2013-2014, 2012-2012, 2010-2010, 2011-2011, 2008-2010, 2008-2008, 2003-2008, 2008-2009, 2009-2010)
 
18. 7. 2017 18. 7. 2017 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Repo obchodu 951 058 286 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
12. 4. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Devizového spotu / Spotového obchodu 917 668 750 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 
14. 6. 2004 22. 3. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České teplo s.r.o. prov. teplo OZT DOZ HO DH OZM 913 550 000 Kč
 
 • Angažovaní politici:
 • Petr Turek (2005-2016, od 2016, 2005-2016)
 

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Tady najdete Seznam politiků a jejich vazby na soukromé firmy