Hlídač Mapa VH a ochrana vod Týdenní dostupnost pro Mapa VH a ochrana vod

Mapa VH a ochrana vod
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Mapa obsahuje údaje z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, tj. údaje týkající se struktury a základních charakteristik povrchových a podzemních vod, vymezení chráněných území s vazbou na vody, užívání vod a vlivů na jejich stav a sledování a hodnocení stavu vod. Mapový pohled je doplněn referenčními podkladovými mapami (v rastrovém formátu), zejména základními mapami ČR v měřítku 1:10000 a 1:50000 ČÚZK.


Zabezpečení komunikace

A
Certifikát expiruje za 50 dní.

Výsledek analýzy HTTPS na heis.vuv.cz ze dne 25.09.2022

Všechno je v nejlepším pořádku a web se drží doporučených postupů.


Dostupnost za poslední týden

V období od 19.09.2022 08:46 do 26.09.2022 08:45 běžela služba v pořádku po 98,06 % doby. Pomalu běžela 0,44 % (tj. celkem 44,3 minut).

Nedostupná byla 1,50 % (tj. celkem 2,5 hodin). Nejdelší výpadek trval 54,2 minut.


Dostupnost serveru

Za posledních 24 hodin

Za posledních 7 dní

Další služby

Hlídání dostupnosti státní webů. Co to vlastně děláme?

Měříme každou minutu, zda důležité weby státu vůbec běží, a pokud ano, tak jak rychle odpovídají. A tomu odpovídají i zobrazené barvy. Pokud služba odpovídá rychle, dáváme zelenou - v pořádku. Pokud odpovídá déle, dáváme oranžovou - pomalá odpověď.. Pokud neodpoví nebo odpoví za dlouhou dobu, použijeme červenou za nedostupnost.

Systém hodnocení HTTPS je jednoduchý: A+ je nejlepší známka, F nejhorší, M znamená špatné jméno serveru v certifikátu, T znamená špatný certifikát, X že zabezpečený přenos není vůbec podporován.

Podrobný popis měření a hodnocení.

Údaje na této stránce mohou být až 20 minut staré.