MĚSTO JILEMNICE

Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 23 podřízených organizací. Je součástí 29 kategorií orgánu veřejné moci.


starosta

Bc. David Hlaváč

od 01.12.2020

Založeno 23.05.1991
IČO 00275808
Datová schránka g2nbdtx
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o MĚSTO JILEMNICE
Změny i v 23 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 10 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 13 smluv bez uvedené ceny. Tj. 7,98 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 948 smluv za celkem 1 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 124 smluv za 98 mil. Kč (pokles o -72,25 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 7 smluv, což je celkem 5,65 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (42 mil. Kč), Dary a dotace (17 mil. Kč), Zemědělství (13 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (12 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

MĚSTO JILEMNICE se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad MĚSTO JILEMNICE dostal 369 dotací v celkové hodnotě 529 562 347 Kč.

0 podřízených organizací úřadu MĚSTO JILEMNICE nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

MĚSTO JILEMNICE se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 45 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 23 podřízených organizací. Je součástí 29 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace