Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10169562: Letní škola Německo

Příloha Smlouva o zájezdu.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            I SMLOUVA
  OZAJEZDU
  c. 8000249

  -· ·- ' uzavi'ena podle § 2521 a nasl. Obc. zakoniku                                                                           NIRVANA
                 ,;}.\.;f-;:;;;:�:�
                                                                                                                               TRAVEL

                                                                 ,. 'lt_;.•:•,f�'(: .·,·�!.-��-,·,..d.��-= .·.�� l: '<�--���1Jt_

  Cestovni kancelai'                                                                Obchodni zastupce

  Imrvana Havel s.r.o. • dodavatel                                                                           cambllour s.r.o.

  zapsana v obchodnim rejsfiku Mestskeho soudu v Praze, oddil C, vloi.ka 213906                                      C 301621 vedena u Mestskeho soudu v Praze

  se sidlem Rohacova 145/14, 130 00 Praha 3, ICO: 01981749, DIC: CZ01981749                                        se sidlem Ke Studance 426, 25267 Tuchomerice

  Kontaktnl udaje: tel.: 222 553 624, 702 094 885, e-mail: info@nirvanatravel.cz                                              ICO 074 88 858, DIC: CZ074 88 858

  Bankovnl spojeni: KB a.s. 107-5325010277/0100                                                       Tel. 607 560 440, 728 859 962, 721 112 256

  Vsechny zajezdy jsou pojisteny die zak.159/199 Sb.                                                              lucka@cambitour.cz

  Zakaznik • Objednatel

  Odberatel:     CZU v Praze, ICO:60460709, DIC:CZ60460709                                           ulice Kamycka 129                 mesto    IPraha - Suchdol

            Fakulta lesnicka a drevarska                                                 tel.   420 602 298 240             PSC     1165 00

  Zastoupeny:      Ing. Janou Vohralikovou, kvestorkou                                            E-mail

                                                                           Cena za skupinu 39 osob                    470 000,00 Kc

  :� Prijmeni, jmeno, titul

  '3' Celkem 39 osob • jmenny seznam objednatel doda dodatecne

      Dodavatel udeluje souhlas s uverejnenim plneho zneni smlouvy
      v centralnim registru smluv podle zakona c. 340/2015 Sb.

  �7.&--L                    ,.         ,..,. __-·�-w.1-r"-��r:rrF•�.-··"·�.:,".'""'r""{J ,��iq

  Ubytovani

  Nazev hotelu / okruhu   Jugendherberge Schwabisch Hall, Jugendherberge Rudenberg, Hostel Sleps,

  Zeme            Jizni Nemecko vcetne programu v priloze                                        Letovisko        Schwabisch Hall, Rudenberg, Augsburg
  Oficialni kategorie ubyt. hostely
                                                                            I
  Stravovani v zakl. cene  7x ubytovani se snidani v hostelech

  Rezervace ubyt. a strav. OD data          13.10.2019 DO data                               20.10.2019 Poznamka

  Doprava                       Let. spolecnost Den odletu Den priletu                                                Trasa

        Druh     TAM

  vlastni          ZP�T

  Daisi sluiby v cenll                technicke navstevy die programu

  Fakultativni sluiby (viza, pfiplatky za stravovani, vyssi kategorii ubytovani aped.)

        Druh                     Sazba                                  Pocet                         Celkem

  lndividualni cestovni pojisteni vc. stoma                  NEI X AN01 (oznacte kfii.kem jednu z moznosti, v pfipade zajmu dale vyplnte)

  �VliirCI �k•......... ....., --•--· ----�-•· ·                                        e<.         --...J .                     1%1

                                                                                              IP•,= .;. -

                                                                                                          • II    Ill

                                                                                        ..•
                                                                                          D splatna dne
  �..:.::-'.�·�:�v . ,f·:.-.{t.,                   �•,�'.a.�;� Zaloha -
                                                                                        47031E
  -Sta nopodminky - 100 % ihned         ,.>     -·l ,,,      ... ··.v�.-.'..;_,¼l�                    -..   Doplatek                   �
                 ,.z...;._,.-·-·
                                                                           .....

  Udaje o pasovych a vizovych pofadavcich, lhutach pro jejich vyfizeni a poi.adovanych zdravotnich dokladech pro cestu a pobyt v cilove zemi jsou uvedeny na
  www.mzv.cz. Zakaznici s cestovnim dokladem vydanym jinym statem nei. CR jsou povinni si zajistit potfebne doklady pro cestu do cilove destinace i vsech

  tranzitnich zemi sami. lnformace jsou podavany bezplatne na zastupitelskych ufadech techto statu.

  "Souhlasim se Vseobecnymi smluvnimi podminkami CK Nirvana Travel s.r.o., ktere tvofi nedilnou soucast teto smlouvy, a to za vsechny osoby uvedene v teto

  smlouve. Tento navm smlouvy o zajezdu se mym podpisem stava zavaznym, k uzavfeni smlouvy o zajezdu dojde potvrzenim ze strany cestovni kancelafe.

  Souhlasim se zpracovanim osobnich          udaju vsech ucastniku zajezdu                        uvedenych na teto smlouve      v souladu s Nafizenim Evropskeho partamentu a Rady c.
  2016/679 ze dne 27.4. 2016 (GDPR)."

  Datum    17.09.2019               Podpis a razitko obchodniho zastupce
                            co1m,1aoLlvluT:neclilu.i•� :e•ttenc7atucm5r.a8abr0nCiD4laI4oJmo0vtilTour
  Misto Praha                                                          I mIngaJ..1.tLeUlkC8•le ;v,..amb.c,,_I0V8,

      Provereno pravnim odd. CZU v P
                PROGRAM:

                lst day, Sun. 13.10.19: Arrival - Schwäbisch Hall

                Departure of the group with their own bus in Prague

                Transfer to Schwäbisch Hall, ca. 410 km       Schwäbisch         Hall
                          hostel       in
                Check-in at youth
                (httos://www.iuqendherberae.de/luaendherberaen/schwaebisch-hall-132/Dortraet/)
NIRVANA
                Rest of the evening free time in the picturesque town Schwäbisch Hall - a
    TRAVEL
                famous city with medieval flair, tradition and future. Formerly, the wealth

                and the importance of the city were based on salt extraction.

                2nd day, Mon. 14.10.19: Research Center - Noble Forestry
                Breakfast at the hotel
                9.00 Transfer to Triesdorf, ca. 80 km
                10.30 Here you expect an exchange with the local university. Triesdorf is
                one of the most important agricultural research centers in Southern
                Germany. You will meet a representative of the forestry department and
                learn more about the raw material wood and the ecosystem forest from an
                academic point of view. The university also owns a training forest.
                12.30 Lunch at the canteen (not incI. surcharge: 9€ p.P.)
                13.30 Transfer to Langenburg, ca. 80 km
                15.00 Meeting with a responsible of the noble forestry who will show you
                around the forests of Castle Langenburg. One third of the area of Germany
                is forested (11.4 Mio ha). Thereof 48% are in private ownership.
                17.00 Transfer back to Schwäbisch Hall, ca. 25 km
                Rest of the day free time
                Overnight as day before

Cestovní kancelář       3rd day, Tue. 15.10.19: Wood Company - Black Forest
Nirvana Travel s.r.0.     Breakfast at the hotel
Roháčova 145/14        9.00 Transfer to Vellberg, ca. 10 km
130 00 Praha 3         10.00 Visit at the Schaffitzel company in Schwäbisch Hall that focuses
                on construction works with laminated timber. The business was founded
T +420 222 553 642       more than 100 years ago and is today a specialist for timber engineering
M +420 702 094 885       mainly in the field of hall construction, bridge building and creative special
info@nirvanatravel. cz     designs with wood.
www. nlrvanatravel.cz     12.30 Transfer to Bretzfeld, ca. 35 km
                13.00 Typical lunch incI. wine tasting on a diversified farm (bulls
IČ: 01981749          fattening, biogas plant, arable production, farm café, wine yards). (not incI.
DIČ: CZ01981749        surcharge: 19€ p.p.)
                15.00 Transfer to Rudenberg in the Black Forest, ca. 210 km
Společnost je zapsaná v obch. 18.30 Check-in at youth hostel in Rudenberg (https://titisee-
rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl C, vI. 213906  rudenberq.luaendherberqe.de/luaendherberaen/titisee-neustadt-28/portraet/1

                Rest of the evening free time for own discoveries

                4th day, Wed. 16.10.19: Black Forest - Saw Mill
                Breakfast at the hotel
                8.00 Transfer to Baiersbronn, ca. 120 km
                10.30 With today's excursion you will experience the Black Forest region,
                which is famous for its dense and evergreen forests.
                Here you will visit the nature trail -Lotharpfad", situated in the national
                park "Schwarzwald". A responsible will show you around the park and
                explains the importance of nature protection in this area and also the origin
                of the nature trail. Since in 1999 a heavy hurricane destroyed large forest

                areas.

                After lunch break you will visit a saw mill, where the owner informs you
                about his company and the daily work. Further more you will see the
  modern machinery park as well as the new slice and drying system.

  Visit at a family guided distillery and winery. During a typical dinner you

  can taste the homemade products.

  (not incI. surcharge: 24€ p.p.)                       I

  Transfer back to Rudenberg, ca. 120 km

  5th day, Thu. 17.10.19: Forest:ry Visit - Museum
  Breakfast at the hotel
  8.30 Transfer to Kandern, ca. 70 km
  Visit and meeting with a representative of the forest district of Kandern.
  (subject to confirmation)
  Transfer to Bernau, ca. 45 km
  Visit at Bauernmuseum Resenhof. You can marvel original wood
  workshops where the processing of the raw material wood is shown
  impressively.
  Transfer back to Rudenberg, ca. 35 km
  Rest of the day free time for own discoveries.

  6th day, Fri. 18.10.19: Pellet Production - Tree Nursery - Augsburg
  Breakfast at the hotel
  7.30 Transfer to Ziertheim, ca. 300 km

  12.30 Visit at a production site for wood pellets. You learn more about
  renewable fuels. The company has more than 10 years experience in the
  production of wood pellets and is there with a pioneer in the industry.
  14.30 Transfer to Mertingen, ca. 40 km
  15.30 Visit of a tree nursery where you see the origin of forest plants.
  You will get to know the whole production process: sowing - cultivation -
  clearing - sorting - shipment of services
  17.30 Transfer to Augsburg, ca. 45 km

  18.30 Check-in at youth hostel In Augsburg (httos://www.sleps.de/de/)

  7th day, Sat. 19.10.19: Christmas Trees - Forest
  Breakfast at the hotel
  10.00 Transfer to Attenhofen, ca. 100 km
  12.00 Visit at a farm that is specialized in growing Christmas trees. You
  can see the different tree cultures in different stages and also learn more
  about the marketing strategy of the family.
  15.00 Visit in the open air forest museum and forest pavilion of

  Augsburg.

  Evening free time in Augsburg

  8th day, Sun. 20.10.19: Departure
  Breakfast at the youth hostel
  Departure back home to Prague, ca. 320 km

.
  VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP) cestovní kanceláře Nirvana Travel s.r.0. (dále jen NT)

  1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU                                      zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.) vč. jakýchkoliv
  1. Smluvní vztah mezi NT a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho           změn takových údajů
                                                 b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu
      pravomocným zástupcem) odsouhlasené Smlouvy o zájezdu potvrzené NT.             zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotnístav to vyžaduje
      Odkládací podmínkou nabytí platnosti smlouvy je složení stanovené minimální      c) nahlásit účast cizích státních příslušníků
      zálohy na cenu zájezdu zákazníkem. Pokud zákazník stanovenou zálohu neposkytne,    d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s ČI. 11 těchto podmínek a prokázat to dokladem o
      smlouva nevznikne. Potvrzením Smlouvy o zájezdu, resp. Potvrzením zájezdu se NT       zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má NT
      zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.            právo jeho zájezd stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek
  2. Obsah smlouvy je určen touto smlouvou / Potvrzením zájezdu, letákovou, e-         e) v případě odstoupení od smlouvy oznámit takové odstoupení od smlouvy NT a
      mailovou čj webovou nabídkou a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, PMP.         zaplatit odstupné dle těchto Všeobecných smluvních podmínek
      Zvláštními podmínkami připojenými ke smlouvě jako její nedílná součást.        f) bez zbytečného odkladu sdělovat NT své stanovisko k případným změnám v
  3. Předáním vyplněné Smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní         podmínkách a obsahu sjednaných služeb
      podmínky NT uznává a souhlasís nimi.                         g) převzít od NT doklady potřebné pro čerpání služeb
  4. Webová a letáková nabídka zájezdů je připravována ve velkém časovém předstihu.      h) dostavit se ve stanoveném čase na určené místo (letiště, transfer apod.) se všemi
      NT si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů            doklady požadovanými podle cestovních pokynů
      uvedených ve výše uvedených nabídkách zájezdů. V takovémto případě, kdy údaje     ]) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí a tranzit
      ve Smlouvě o zájezdu / Potvrzení zájezdu a ve webové či letákové nabídce se         (cestovní doklad, víza, doklad o zdrav. pojištění, očkovací průkaz atp. - pokud jsou
      odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve Smlouvě o zájezdu / Potvrzení zájezdu.        vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u
                                                     zastupitelství zemi kam cestují či které. budou projíždět a potřebná víza si obstarat
  11. PLATEBNÍPODMÍNKY                                     j) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a
  1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu jednotlivých         dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp.
                                                    místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování
      služeb před jejich poskytnutím.                                programu či průběhu zájezdu je NT oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž
  2. Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši minimálně 50       tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.
                                                 k) zdržet se jednáni které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní zákazníky
      % z celkové ceny (včetně fakultativních služeb), pokud se smluvní strany       1) uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj.
      nedohodnou jinak. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30      zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy o zájezdu / Potvrzení zájezdu
      dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30  m} dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle
      dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit Ihned 100 % celkové ceny       Reklamačního řádu
      (tj. ceny včetně fakultativních služeb).                       n) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka
  3. Platba se provádí bank. převodem či vkladem na účet NT 107-5325010277/0100 a
      pokládá se za uskutečněnou dnem připsání platby na výše uvedený účet NT.           zájezdu dle odst. 1, písm. e] tohoto článku, je povinen:
  4. Nepotvrdí-li NT Smlouvu o zájezdu, zaplacená částka na účet NT bude vrácena vplné     - oznámení učinit písemně a doručit na e-mail info@nirvanatravel.cz
     výšizákazníkovi.                                    - k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se
  5, V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu je NT oprávněna zákazníkovi
      zájezd zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením (stornopoplatky) hradí zákazník.     Smlouvou o zájezdu a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho osobních
                                                    údajů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek
  111. CENA                                          - k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky
  1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve Smlouvě o zájezdu / Potvrzení zájezdu.          stanovené pro účast na zájezdě, pokud Jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě o
                                                    zájezdu / Potvrzení zájezdu nebo v letákové, webové či jiné nabídce.
      Případné slevy, vyhlášené NT po datu potvrzení smlouvy, nezakládají právo          V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový
      zákazníka na zlevněnou cenu.                                 zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu
  2. NT je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit          nákladů, které v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
      cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:                     3. Práva a povinnosti cestovní kanceláře:
  a) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně    a) k právům a povinnostem zákazníků uvedeným v odst. l a 2 tohoto článku se vztahují
      zájezdu, o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu nebo                 odpovídající práva a povinnosti NT
  b) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o       b) NT je povinna pravdivé a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech,
      více než 10 %, o částku odpovídající procentní výši změny kunu z ceny služeb         týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a jsou NT známy
      zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je den     c) NT není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a
      uvedený na webu nebo v jiné formě nabídky zájezdů.                      zaplacených služeb
  3. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle NT zákazníkovi nejpozději 21 dnů před        d) NT je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a předat
      zahájením zájezdu na jeho e-mailovou adresu, pokud je NT známa, nebo bude          zákazníkovi příslušný doklad
      zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného     e) náhradu škody vzniklou z porušení závazku NT ze smlouvy není NT povinna uhradit
      ve Smlouvě o zájezdu / Potvrzení zájezdu.                           nad částku přesahující omezení v souladu s mez. smlouvami, kterými je ČR vázána
  4. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení     f) NT je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je
      ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má NT právo od smlouvy odstoupit a         letecký přepravce znám a o případných změnách
      zákazník povinnost zaplatit NT odstupné podle těchto VSP.
  5. Je-11 NT nucena zvýšit cenu zájezdu z jiných, než výše uvedených podmínek, navrhne
      zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále).

  IV. PRÁVA A POVINNOSTI                                    V. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
  1. K základním právům zákazníka patří:                            1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:
  a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
  b) právo na dodatečné a podrobné informace o skutečnostech, které jsou pro             Pokud nastanou okolnosti, které NT brání poskytnout služby podle sjednaných
                                                     podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny)
      zákazníka důležité, pokud nebyly uvedeny ve webové, letákové či e-mailové nabídce,      či zájezd zrušit a tyto změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
      zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní  a) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy,
      partnerská CK, zastupitelský úřad - adresa a telefon)                    příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv
  c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách              stornopoplatků:
  d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od      - při zrušení zájezdu NT
      smlouvy za podmínek stanových dle těchto Všeobecných smluvních podmínek       - při změně termínu konání zájezdu o vke než 3 dny
  e) právo písemné oznámit NL že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě,     - pM závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování
      že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou o       pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu; za závažnou změnu se
      zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu; toto oznámení musí být        nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší
      doručeno NT alespoň 10 dní před zahájením zájezdu; původní a nový zákazník          kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové
      společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které NT        trasy z dopravnkh, bezpečnostních apod. důvodů
      vzniknou vsouvistosti se změnou zákazníka                       b) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o
  f) právo na reklamaci vad v souladu Reklamačním řádem NT                       změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.
  g) právo na ochranu dat, která uvádí ve Smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech,      c) U zájezdů, jejichž realizace je podmíněna dosažením min. počtu zákazníků, je NT
      před nepovolanými osobami                                  oprávněna zrušit je, jestliže nebylo dosaženo tohoto min. počtu účastníků; o zrušení
  h) právo obdržet spolu se Smlouvou o zájezdu / Potvrzením zájezdu doklad o povinném         je NT povinna zákazníka písemně informovat nejpozději 10 dnů před odjezdem.
      smluvním pojištění NT pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny,    2. V průběhu zájezdu:
      podmínky pojištěnía způsob oznámenípojistné události                 a) NT je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v
  2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:                         průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program
  a) poskytnout NT součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí          a služby dodržet. V takovém případě je NT povinna:
      služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení      - zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo
      potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného       blížící se k původním podmínkám, resp. Odpovídajícízaměření zájezdu,

  Nirvana Travel s.r.0., zapsaná v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213906,
        se sídlem Roháčova 145/14,13000 Praha 3, IČ: 01981749, www.niľvanatravel.cz

..
  VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP) cestovní kanceláře Nirvana Travel s.r.0. (dále jen NT)

  - vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo              Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění a ztráty a
     poskytnuto náhradní plnění,                                  poškození zavazadel.
                                                 12. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník
  - poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a          přímo u dopravce.
     nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.                      13. Ve své nabídce uvádí NT oficiální kategorii ubytování, která se však v některých
     V případě, že NT zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např.     asijských zemích může lišit od evropských standardů.
     ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči NT
     vyloučeny. NT si vyhrazuje právo na změnu věcného í časového programu z důvodu     VIII. POJIŠTĚNÍ
     zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných         1. Povinné smluvní pojištění NT
     okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další
     okolnosti, které NT nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za         NT uzavřela s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. pojištění, na základě kterého
      důsledky, plynoucíze změny programu a ceny zájezdu.                      vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy NT z důvodu svého úpadku:
                                                 a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
  b) U zájezdů jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů        pokud je tato doprava součástí zájezdu
     a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto     b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
      smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.                     neuskutečnil, nebo
                                                 c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
  c) NT neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasi         poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
     příp. z důvodu přetížení komunikací, hraníčnkh přechodů, stávek či vyšší moci;         NT je povinna předat zákazníkovi současně se Smlouvou o zájezdu / Potvrzením
     cestujkí musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát          zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob
     možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká          oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o
     zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na úhradu škody.                úhradě ceny zájezdu/zálohy.
                                                     V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí
  VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA                             zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne
  1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Toto            pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného
                                                     ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného
      odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a zájezd stornován ke dni, kdy      ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění
      je písemné odstoupení doručeno NT.                              pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování
  2. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit NT následující odstupné,          zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti NT v důsledku neplnění
     není-li dohodnuto při rezervaci zájezdu Jinak:                         Smlouvy o zájezdu / Potvrzení zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše
  - při odstoupení v období do 60 dnů před začátkem zájezdu 50 % celkové ceny zájezdu          plnění, které mu pojišťovna poskytla.
  - při odstoupení v období od 59 dnů do 30 dnů před začátkem zájezdu 75 % celkové        2. Cestovní pojištění zákazníka
                                                     V ceně zájezdů NT není obsaženo cestovní pojištění (pokrývající různá rizika -
      ceny záJezdu                                         zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu atd.) ani pojištění pro případ,
  - při odstoupení v období od 29 dnů a méně před začátkem zájezdu 100 % celkové            že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. NT na
                                                     vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje, v tomto
      ceny zájezdu                                         případě pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. Při stornu
     Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena vč. všech objednaných fakultativních        zájezdu se zaplacené pojistné nevrací. V případě pojistných událostí NT poskytne
     služeb.                                             potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré
  3. V případě storna 1 osoby ve 21ůžk. pokoji musí zbývajkí osoba doplatit příplatek za        náklady hradí pojišťovna.
     liůžk. pokoj.
  4. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů           IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
     započítává i den, kdy došlo k odstoupení. Do počtu dnů se nezapočítává den       1. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením
     zahájenízájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
  5. Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze           Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 0 ochraně fyzických
     zájezdu vyloučen, má NT nárok na úhradu plné ceny zájezdu. V případě, že zákazník       osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
      v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze        2. NT má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo
     zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.            jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje
                                                     zákazníka. NT shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka (fyzické
  Vil. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY                                  osoby): jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, státní
  1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem          občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo a expirace cestovního dokladu, bankovní
                                                     spojení.
     dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit     3. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případné jiné Smlouvy o poskytování služeb
     reklamaci včas bez zbytečného odkladu.                             cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném
  2. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku         rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace
      průvodci/delegátovi NT, vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému          zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny atd.)
      odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě.     4. Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich
      Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Při      zákonné zástupce, jimiž byl zpinomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas
                                                     informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů NT či jinými poskytovateli
      výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se        služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).
      eventuálním škodám zabránilo nebo aby byty co nejmenší. Pokud se nedostatek      5. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze
      nepodaří odstranit, sepíší průvodce/delegát NT, příp. jiný odpovědný pracovník se       ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je
      zákazníkem reklamační protokol.                                oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez
  3. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně do protokolu, nebo písemně           tohoto souhlasu.
      a je povinen poskytnout součinnost při jejím uplatněnía vyřízení.           6. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech
  4. Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na            zákazníka V souvislosti s ochranou osobnkh údajů" jsou uvedeny
     základě smlouvy o zájezdu, tj. u předem sestavené, nabízené a prodávané             http://www.nirvanatravel.cz/webdata/ attach/NT-Informace.pdf.
      kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu,
      nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu, NT mu slevu z ceny nepřizná.  X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  5. Práva z odpovědnosti za vady ubytování, poskytnutého na základě jiného typu         1. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, NT informuje
      smlouvy než Smlouva o zájezdu, je třeba rovněž uplatnit bez zbytečného odkladu,
      nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců.                              zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s NT
  6. Reklamaci Ize uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala         prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
      uzavřenísmlouvy. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.            Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00,
  7. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí             internetová adresa http://www.coi.cz.
      reklamaci blíže upravuje Reklamační Md NT, který je zákazníkům k dispozici na     2. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. Dnem nabytí účinnosti těchto VSP
      webových stránkách NT.                                     pozbývají účinnost VSP ze dne 15.4.2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti
  8. NT neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které netvoří součást zájezdu a které si         vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
      zákazník obstará na místě prostřednictvím průvodce, delegáta, v hotelu či jinde.
  9. Dojde-li k okolnostem, jejíčhž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a
      postupu NT (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých
      zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a NT zabezpečené služby,
      nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z
      ceny těchto služeb. Přeruší-li NT zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit
      veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět
  10. NT nemá povinnost hradit zákazníkovi škodu vzniklou nesplněním smlouvy, prokáže-
      li, že jí ve splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
      nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
  11. Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy o zájezdu / Potvrzení zájezdu, týkající se
      letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě,
      Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

  Nirvana Travel s.r.0., zapsaná v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213906,
       se sídlem Roháčova 145/14,130 00 Praha 3, IČ: 01981749, www. nirvanatravel.cz

.
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 488 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy