Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10533138: Zajištění ohňostroje, vč. pronájmu střechy hotelu Central na akci

Příloha Smlouva_pro_uverejneni_v_registru.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Statutami město nzen, nam. rcepuDiiKy i, jutj nzeri
                             IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510039274 ze dne 17,10.2019 strana1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon                Příjemce objednávky

Kotousová M a r i e                  Burian Petr
                            Praslcolesy 46
Naše čislo faxu                    267 54 Praslcolesy--Praslcolesy

E-mail                         IČ: 4 5 1 4 0 5 5 3

Fakturu zašlete na adresu :              Vaše čislo u nás: 5 0 0 1 2 6 5 4
Statutárni město Plzeň, nám. Republiky 1
Magistrát města Plzně                 Tel.:        Fax:
Škroupová 5
306 32 Plzeň                      Mobil:

Wa faktuře uvádějte vždy čislo naši objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou
osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 2 8 . 1 0 . 2 0 1 9

       Služba/M ateriál Jedn. Označení                      IHodn. ce lke m
  O bjedn.m nož                    Cena za jedn.

10       300152         prezentační služby

            1    Jedn.výk. 78.650,00                   78.650,00

Objednáváme u Vás ohňostroj, včetně pronájmu střechy na ohňostroj (střecha hotelu Central),
na akci Plzeňské 03.1avy vzniku republiky dne 28. 10. 2019.

Sjednaná cena: 78.650,00 Kč vč. DPH

Děkujeme

                Celková hodnota v CZK                   78.650,00

Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, klará Jsou správcem daně zvořejnóna způsobem
umožňujícím dálkový přistup (§ 9B písni, d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), V případů, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel výzvo zhotovitele k jeho doplněni. Do okamžiku doplněni sl objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnil platbu na základě tohoto daňového dokladu"
V přlpadé, že kdykoli před okamžikem uskutečněni platby ze strany objednatele na základě léto smlouvy budo o zhotoviteli správcem daně z přidané
hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákonu 6.236/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty), má ob|ednatel právo od okamžiku zveřejněni ponížit všoelmy platby zhotoviteli uskutečňované na základě tělo smlouvy o příslušnou
částku DPH. Smluvní oirnny ol cjednávajl, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvode oprňvci dané sárn objednatel v souladu s ustanovením !j

109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vyslavil:..., _______            Příkaze« operace:......... .         Správce rozpočtu:
                      Mni Jana Komláová, MBA             Schválil dno
   Kotousová Mane
                       Schválil dnu
Dne:
                       fteditol úřadu MMP
Jen pro potřeby MMP:             Schválil dno.                         lH’ nt
Právník úřadu MMP

Posoudil dne
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy