Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1313605: ohňostroj

Příloha COMET pyro s.r.o..pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Strana, 1/1                                                       -

                                                      DANOVY DOKLAD - FAKfU A

Dodavatel:                                       EvidenČni Číslo (variabilní symbol): 1160013

          COMET pyro s.r.o.                          Konstantnl symbol:       0308

             Wolkerova 688113                       Objednávka (h.smlouva) Číslo:

             410 02 Lovosice                        Přílohy k faktuře:

           DIČ: CZ25026861                          Odběratel:      DIČ: CZ44557141
           iČ: 25026861
                                                       iČ: 44557141
.rajský soud vústi nad Labem, odd. C, vložka 12974

3ankovni F377783o277/oloo                               příspěvková organizace Městská kulturní
spojeni KB, a.s.                                    zařizeni v Litoměřicích

Forma úhrady:              převodem z účtu                Na Valech 2028
                                            41201 Litoměřice - Předměstí
Datum uskutečněni zdanitelného plněn[:       17.09.2016
                          17.09.2016             Konečný příjemce:
<= datum povinnosti přiznat daň)
Datum vystaveni:

Datum splatnosti:                  01.10.2016

Druh zboží - popis služby (zakázka):        Množstvi: Jedn. Cenaljedn. Celkem/Kč DPH% DPH/KČ                 Cena celkem
                                             bez DPH
                                                                   včetně DPH

Sestrojení a odpáJeni ohňostroje                                  50000,00 21    10500.00 60500.00

   kulturni akci
‚inobrani Litoměřice 2016

-

 -

           d‘/-.

         pÍO‘‘

REKAPITULACE DPH:       Základ/Kč                      —-_______ Uhraďte částku/Kč:      60 500 .00
Nepodléhajici DPH (hal.vyr.):   50000.00
Osvobozeno od DPH:                       DPH/Kč                            ĺ/t
Základni sazba:        Vystavl(a):ÍteI.          10500.00
SrUžená sazba:
                                                Podpis (raOM
Převzal(a):

[tisk 1909 16.1946) Program wu2«, vel7e 245 (Petr Schuster sotMare S r,o (c) 2014-16) (Licence kulíván/programu Radoslav Baslik) ‘
Kontakt na poskytovatele 5W www schuster cz. kancelar@schuster.cz, tel 777-108-569

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy