Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1588414: objednávka asfaltobetonu

Příloha TSMOaP - objednávka asfaltobeton březen - duben 2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

       Harantova 3152/28 Moravská Ostrava, PSČ 702 00
             IČ: 00097381 DIČ: CZ00097381

Objednávka                     SILASFALT s.r.o.
Číslo: OBJ22000219 ze dne: 30.03.2017
Dodací lhůta:             Štěpaňákova 693/14, Ostrava - Kunčice
Vyřizuje: Dolének Pavel                PSČ 719 00
Požadavek:
                         IČ: 62302370 DIČ: CZ

                                   Adresa zásilek: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.
                                             Harantova 3152/28, 702 00 Moravská Ostrava

Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás odběr asfaltobetonových směsí v celkovém objemu do 300000,- Kč bez DPH

Akceptováno dodavatelem 30.3.2017

                               Telefon: 596 126 109 Fax: 596 113 065

Objednatel: Příkazce operace:     Správce rozpočtu:    Správce reg.smluv:

Byl jsem seznámen, že uvedená objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smlouva bude zveřejněna v registru smluv do ………….. dní

Dodavatel:  Datum:

           Na fakturách uvádějte číslo objednávky
       Zpracováno informačním systémem
 Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.
Harantova 3152/28 Moravská Ostrava, PSČ 702 00

      IČ: 00097381 DIČ: CZ00097381

     Na fakturách uvádějte číslo objednávky
Zpracováno informačním systémem

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 102 366 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy