Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1787730: diagnostika

Příloha potvrz čitel.rtf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Potvrzen
íotvrzen
 objednn
áobjednn
vky ednn
číy ednn
slo ednn
OD1701737
*>1701737
Čí1701737
slo dokladu:
Referent:du:
 
Datum potvrzen
íatum potvrzen
:atum potvrzen
21.4.2017vrzen
Navr.2017vrzen
žavr.2017vrzen
envr.2017vrzen
ýnvr.2017vrzen
 term2017vrzen
íterm2017vrzen
n pln2017vrzen
ě pln2017vrzen
n pln2017vrzen
í pln2017vrzen
: pln2017vrzen
24.4.2017vrzen
Dodavatel:rzen
 
Odbavatel:rzen
ědbavatel:rzen
ratel:tel:rzen
*>tel:tel:rzen
VIDIA tel:rzen
spol.s.r.o. Nad Safinou 
II l.s.r.o. Nad Safinou 
365 252 50 VESTEC finou 
I65 252 50 VESTEC finou 
Č65 252 50 VESTEC finou 
 65 252 50 VESTEC finou 
16556267 0 VESTEC finou 
DI556267 0 VESTEC finou 
ČI556267 0 VESTEC finou 
 CZ16267 0 VESTEC finou 
65562677 0 VESTEC finou 
 
Zdravotn 0 VESTEC finou 
ídravotn 0 VESTEC finou 
 dravotn 0 VESTEC finou 
údravotn 0 VESTEC finou 
stav se s0 VESTEC finou 
ítav se s0 VESTEC finou 
dlem v s0 VESTEC finou 
Úlem v s0 VESTEC finou 
stem v s0 VESTEC finou 
ítem v s0 VESTEC finou 
 nad Labem VESTEC finou 
Snad Labem VESTEC finou 
ínad Labem VESTEC finou 
dlo: MoskevskSTEC finou 
álo: MoskevskSTEC finou 
 1531/15,400 01 C finou 
Ú1531/15,400 01 C finou 
st531/15,400 01 C finou 
ít531/15,400 01 C finou 
 nad Labem00 01 C finou 


Inad Labem00 01 C finou 
Čnad Labem00 01 C finou 
 71009361m00 01 C finou 
	
DI1009361m00 01 C finou 
ČI1009361m00 01 C finou 
 CZ710093610 01 C finou 
MCZ710093610 01 C finou 
íCZ710093610 01 C finou 
sto pln93610 01 C finou 
ěto pln93610 01 C finou 
nto pln93610 01 C finou 
íto pln93610 01 C finou 
:to pln93610 01 C finou 
Platebn93610 01 C finou 
ílatebn93610 01 C finou 
 latebn93610 01 C finou 
úlatebn93610 01 C finou 
daje:bn93610 01 C finou 
Zaje:bn93610 01 C finou 
ůaje:bn93610 01 C finou 
sob :bn93610 01 C finou 
úob :bn93610 01 C finou 
hrady:n93610 01 C finou 
Bankovn93610 01 C finou 
íankovn93610 01 C finou 
m pkovn93610 01 C finou 
ř pkovn93610 01 C finou 
evodem na z0 01 C finou 
ávodem na z0 01 C finou 
kladem na z0 01 C finou 
ěladem na z0 01 C finou 
 dadem na z0 01 C finou 
řdadem na z0 01 C finou 
iovdem na z0 01 C finou 
éovdem na z0 01 C finou 
ho dokladuz0 01 C finou 
Splatnost:z0 01 C finou 
Do   30    dnfinou 
ůo   30    dnfinou 
 od DUZP0    dnfinou 
Úod DUZP0    dnfinou 
rok z prodlen  dnfinou 
íok z prodlen  dnfinou 
:ok z prodlen  dnfinou 
§ok z prodlen  dnfinou 
 2 na prodlen  dnfinou 
ř2 na prodlen  dnfinou 
. vl. 351/2013 Sb.finou 
 
Obchodn51/2013 Sb.finou 
íbchodn51/2013 Sb.finou 
 bchodn51/2013 Sb.finou 
úbchodn51/2013 Sb.finou 
daje:dn51/2013 Sb.finou 
Zpje:dn51/2013 Sb.finou 
ůpje:dn51/2013 Sb.finou 
sob dod51/2013 Sb.finou 
áob dod51/2013 Sb.finou 
nob dod51/2013 Sb.finou 
íob dod51/2013 Sb.finou 
:ob dod51/2013 Sb.finou 
PPL dod51/2013 Sb.finou 
Smluvnd51/2013 Sb.finou 
ímluvnd51/2013 Sb.finou 
 pokuta za pozdnb.finou 
ípokuta za pozdnb.finou 
 doduta za pozdnb.finou 
ádoduta za pozdnb.finou 
ndoduta za pozdnb.finou 
ídoduta za pozdnb.finou 
:doduta za pozdnb.finou 
Ostatna za pozdnb.finou 
ístatna za pozdnb.finou 
:statna za pozdnb.finou 
Cena:na za pozdnb.finou 
*)na:na za pozdnb.finou 
bez DPH (K pozdnb.finou 
čez DPH (K pozdnb.finou 
)ez DPH (K pozdnb.finou 
sazba DPH (%)zdnb.finou 
DPH (KDPH (%)zdnb.finou 
čPH (KDPH (%)zdnb.finou 
)PH (KDPH (%)zdnb.finou 
s DPH (KH (%)zdnb.finou 
č DPH (KH (%)zdnb.finou 
) DPH (KH (%)zdnb.finou 
79398 (KH (%)zdnb.finou 
21%98 (KH (%)zdnb.finou 
16673,58H (%)zdnb.finou 
96072,58H (%)zdnb.finou 
Akceptujeme objednfinou 
ákceptujeme objednfinou 
vku v souladu s ustanoven
íku v souladu s ustanoven
m u v souladu s ustanoven
§ u v souladu s ustanoven
 1740 zouladu s ustanoven
á1740 zouladu s ustanoven
kona zouladu s ustanoven
čona zouladu s ustanoven
. 89/2012 Sb. s doplnoven
ě 89/2012 Sb. s doplnoven
n 89/2012 Sb. s doplnoven
í 89/2012 Sb. s doplnoven
m podstatnSb. s doplnoven
ě podstatnSb. s doplnoven
nemodstatnSb. s doplnoven
ěemodstatnSb. s doplnoven
nemodstatnSb. s doplnoven
íemodstatnSb. s doplnoven
cemodstatnSb. s doplnoven
íemodstatnSb. s doplnoven
m podmtatnSb. s doplnoven
í podmtatnSb. s doplnoven
nky objednSb. s doplnoven
áky objednSb. s doplnoven
vky.objednSb. s doplnoven
Bereme na vb. s doplnoven
ěereme na vb. s doplnoven
domeme na vb. s doplnoven
íomeme na vb. s doplnoven
 a souhlasvb. s doplnoven
ía souhlasvb. s doplnoven
me s uveasvb. s doplnoven
ře s uveasvb. s doplnoven
ejns uveasvb. s doplnoven
ějns uveasvb. s doplnoven
njns uveasvb. s doplnoven
íjns uveasvb. s doplnoven
m smlouvy (s hodnotou nad 50 tis K
č smlouvy (s hodnotou nad 50 tis K
) v registru smluv zu nad 50 tis K
řív registru smluv zu nad 50 tis K
zen registru smluv zu nad 50 tis K
éen registru smluv zu nad 50 tis K
m podle ztru smluv zu nad 50 tis K
á podle ztru smluv zu nad 50 tis K
k. odle ztru smluv zu nad 50 tis K
č. odle ztru smluv zu nad 50 tis K
. 340/2015 Sb.mluv zu nad 50 tis K
Vystavil:5 Sb.mluv zu nad 50 tis K
	
*)Kovvil:5 Sb.mluv zu nad 50 tis K
áříovvil:5 Sb.mluv zu nad 50 tis K
kovovvil:5 Sb.mluv zu nad 50 tis K
áovovvil:5 Sb.mluv zu nad 50 tis K
	
Podpis:l:5 Sb.mluv zu nad 50 tis K
	
*)    //   /  nad 50 tis K
*-""'/' //   /  nad 50 tis K
	
//""'/' //   /  nad 50 tis K
*/) Podbarven  /  nad 50 tis K
á/) Podbarven  /  nad 50 tis K
 pole k povinn  /  nad 50 tis K
épole k povinn  /  nad 50 tis K
mu vyplnpovinn  /  nad 50 tis K
ěu vyplnpovinn  /  nad 50 tis K
nu vyplnpovinn  /  nad 50 tis K
íu vyplnpovinn  /  nad 50 tis K
Strvyplnpovinn  /  nad 50 tis K
átrvyplnpovinn  /  nad 50 tis K
nka 1 z 1ovinn  /  nad 50 tis K

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 566 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy