Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2832030: Smlouva o organizování veřejné služby č. TKA-VS-10/2017

Příloha Evidence vykonavatelů veřejné služby - měsíční.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Evidence vykonavatelů veřejné služby (VS) - měsíční

Rok:
Měsíc:

Organizátor VS:
IČO:

Název kontaktního pracoviště ÚP ČR:

poř.  příjmení  jméno       datum   počet     hodnocení
číslo                narození odpracovaných
                        hodin     (vyberte kliknutím na
                               buňku)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Za organizátora: podpis oprávněné osoby (razítko):

OSÚ - S15     datum:

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 773 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy