Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2865306: Ohňostroj - LLV

Příloha objednávka - ohňostroj - potvrzená.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            A                                    MULNX00S01GY

LOUNY          Objednávka č.: 015201700012

             Kapitola: 18 Kulturní akce

ODBĚRATEL:

   Město Louny                   DODAVATEL:

   Mírové náměstí 35                Ladislav Kincl

   44023 Louny 1                  Kollárova 2835/40

IČ:        00265209              30100 Plzeň

DIČ:        CZ00265209             IČ: 14737931

Objednávka ze dne: 17.07.2017 Termín: 12.08.2017 DIČ: CZ5612051236

Způsob dopravy:

   vlastní  ! nákladní       poštou

Předmět objednávky                  Množství MJ    CenazaMJ:      Cena celkem s DPH
                                                    50 000,00 Kč
Ohňostroj vč. ozvučení v rámci akce Letní lounské   1 Oj      50 000,000 Kč;
vábení, dne 12.8.2017, od 21:45 hod. u mostu                       I
Veslařů v Lounech.                  '

                          I        í

                           Celková částka s DPH:             50 000,00 Kč

Kopii objednávky přiložte k faktuře.
Ve vystavené faktuře bude uvedeno číslo objednávky.
Splatnost faktury je 28 dni ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky
se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
Platnost objednávky končí dnem termínu plnění.

Vyřizuje      Telefon        Fax

Ovšonka Michal

Peněžní ústav        Číslo účtu                      podpis a razítko
Česká spořitelna Louny                            Šafrová Eva Ing., v.r.
                                  KU - vedoucí odboru kanceláře úřadu
                                      Městského úřadu Louny

                                                                           J
Ovšonka Michal FW: Letní lounské vábení - ohňostroj

Předmět:

    Originál Message
 From: 'lada kinď
 Sent: Tuesday, August 07, 2017 1:26 PM
 To: Ovšonka Michal 
 Subject: Re: Letní lounské vábení - ohňostroj

 Dobrý den
 Objednávku přijímáme a ohňostroj zajistíme.

         Děkujeme a přeji krásný den.
                  Košařova Ladislav Kincl, LAKI Ohňostroje a civ.pyrotechnika Koílárova 2835/40

 30101 Plzeň
 IČO 147 37 931
 DIČ CZ5612051236
 tel/fax:

 e-mail:
 www.lakikincl.cz
 www.plzenske-ohynky.cz
 15 a 16.9.2017 Mezinárodní soutěž ohňostrojů s doprovodným kulturním programem na ŠKODALANDU Borská
 přehrada Plzeň pracovní doba po - pá 9,00 - 16,00 hodin

 From: Ovšonka Michal [mailto:m.ovsonka@mulouny.cz]
 Sent: Monday, July 28, 2017 07:04 AM
To: 'lada kinď 
        

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 190 900 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy