Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3091342: Objednávka 1665/17/10 - ohňostroj na Setkání pod rokycanskou věží dne

Příloha Objednávka 1665_17_10.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Na faktuře vždy uveďte					Objednávka č. :95O 7/TY

OBJEDNÁVKA  č. : 1665/17/10      
Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky
Objednavatel:


Dodavatel:

SPITFIRE pyro

	ohňostroje pyrotechnika speciální efekty
 46
267 54 Praskolesy


	IČO: 45140553 , DIČ: CZ6912110656


	Město Rokycany
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047 


	Adresa objednatele:

	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany, 337 01

	Adresa dodání:    

	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany 337 01 Popis objednávky : 
Předmět objednávky          Množství  Jednotka  Cena za jedn.    Předp.cena (Kč)
	1.Objednáváme u vás ohňostroj na Setkání pod rokycanskou věží dne 15. 9. 2017
	
	
	
	100 000,00

	Celkem
	
	
	100 000,00

	
	
	
	

	
	
	Převezme:
	, tel: , fax: 

	
	
	
	e-mail: 

	 Dne:	7. 9. 2017
	Podpis

 objednavatele:
	Veronika Breiová


Termín dodání : _________________________________________________________________________________________

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e  1 4 - t i   d e n n í   l h ů t u   s p l a t n o s t i !

	Schvalovací protokol předběžné řídící kontroly k objednávce č.: 1665/17/10


Objednavatel:


Dodavatel:

SPITFIRE pyro

	ohňostroje pyrotechnika speciální efekty
 46
267 54 Praskolesy


	IČO: 45140553 , DIČ: CZ6912110656


	Město Rokycany
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047 


	Adresa objednatele:

	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany, 337 01

	Adresa dodání:    

	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany 337 01 Popis objednávky :  
Předmět objednávky          Množství  Jednotka  Cena za jedn.    Předp.cena (Kč)
	1.Objednáváme u vás ohňostroj na Setkání pod rokycanskou věží dne 15. 9. 2017
	
	
	
	100 000,00

	Celkem
	
	
	100 000,00

	
	
	
	

	
	
	Převezme:
	, tel: , fax: 

	
	
	
	e-mail: 

	 Dne:	7. 9. 2017
	Podpis

 objednavatele:
	Veronika Breiová


Kontace:

	Su Au Uz  Np  Org Ka Od Pa Sp Po Zj AuPAP TZ IcoAP  IcoTr

	0  0  0   0  213 10 21 41 51 69 0  0   0  0    0


Finanční kontrola
záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku (§ 26 zákona č. 320/2001 Sb.) 

	 Objednatel/žadatel:
	 Veronika Breiová 
	 Podpis:
	Dne:

	 Příkazce operace:
 (schválil)
	    
	 Souhlasím – nesouhlasím - podpis:
	Dne: 

	 Správce rozpočtové  kapitoly:
	 
	 Souhlasím – nesouhlasím – opatření,
 limitovaný – individuální příslib,
 podpis:
	Dne:           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy