Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3094310: Objednávka - Ohňostroj 2018

Příloha Město Čáslav - ohňostroj 2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            0

      c'Úás av

      Městský úřad Čáslav - odbor školství, kultúry a pamútkoÚ péče

      Nám. Jana Žižky z Trocnova I, 286 01 Čáslav

      IČ: 00236021

      BANKOVNÍ SPOjENÍ:  Česká spořitelna           V ČÁSLAVI DNE:           05.09.2017
      ČÍSLO ÚČTU:     CL00236021              VYŘIZUJEZ             'Holíková Irena
      DIČ:                            TELEFON:

                                   E-MAIL:

                OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 245/2017 ŠKPhol

      DODAVATEL:     Pavel Malý, PYRO SERVIS         DIČ:                                                     :P
      ADRESA:      Pražská 46
               530 06 Pardubice                                                                  -;.
      IČ:        42929857                                                                      .

      Objednáyáme u Vás:
      Přípravu a realizaci noVoročního ohňostroje v Čáslavi včetně ozvučenĹ

      Termín: 1.1.2018 v 18.00 hod.                                                                     ,.
      Místo: Nám. Jana Žižky z Trocnova (park u sochy Jana Žižky)

    r  Doba trvání olĹňostroj'e: 14.min.                                                                 , ,.
    r

                                                                                         ,.

      Cena: 63.000 KČ včetně DPH (cenová nabídka 7/2017)

                                                                                         · :'" "·

    l
    :i

      DODÁVKA UŔČENA PRO:        Město Čáslav                                                          1-mé,

      LHŮTA DODÁNÍ:           l.1.2018

      MÍSTO DODÁNÍ:           Nám. jana Žiůý, Čáslav

      PŘEDPOKLÁDANÁ CEN^ VČETNĚ DPH: 63.000,- KĽ "'

                                                   (

          Be. Jiřina Kožená
      KRYTÍ ROZPÓČTEM OVĚŘIL

  t;   PODPIS VEDOUCÍHO ODBORU
  Č

                                         -3-

      Dodávka bude realizovárm ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
      podmínek uvedených v objcdnávcc
      K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím
      protokolem. Vc faktuře uvádčjtc ŠKP.
      Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
      náležitosti,

                                                                                      .
      K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

l     Dne:05.09.2017                        Riútko a podpis dodava ·:

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy