Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3279750: Smlouva o dílo, ohňostroj 2017

Příloha 1287-2017_1.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Nabídka Slavı/ıOStníhO

0hnVOStrO]0e                                        '

Mělnícké vıˇnobranı' 201 7                                 Ä

ZHOTOVITEL:

W „ - _ A        _
flıřäflvììäüľš ììäři3%) V 7ø%

      Na Roudné 80, Plzeň 301 65
Korespoııdenčnı' adresa: Planá 10, 330 11 Třemøšııa
Tel. kontakt: 377 535 884, 724 205 177

ıninergìs@niııergis. cz www.minergiS.cZ

Pobocˇlg/_' Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Ostrava, Hradec
                        Králové, Brna
Typy ohňostrojů:  střední, kategorie F3 a F4

Cena olıňostroje:  DPH Kč 120. 000,- vcˇ. 15%
Hudba:
Délka ohňostroje:  kompozice Varhan Orchestrovič Bauer

          cca. 6:30 minut

     Celý ohňostroj bude koncipován na synchronizaci S živým orchestrem Varhana
OrcheStı“ovicˇe Bauera kde první část bude realizována na skladbu Grand Festival, která

plynule přejde do skladby Czech Dream Títle. Tyto dvě skladby jsou dlouhe' cca 4:50 minut.

Jako druhou skladbu jsme zvolili Bauerovo vlastní aranžmá České národní hymny, do které
zahrnul hudební motivy nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů jako jsou Bedřich

Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Bohuslav Martinů. Skladba končí velice
symbolicky, a to soııtokem Labe a Vltavy u Mělníka. Vtento okamžik bude končit Z' ohňostroj

velkolepýmfinále.

    Vzhledem k unıísteˇní ohňostroje budou použity pouze výškové efekty, a to kulové pumy

75, 100 a 125 mm, Jako doprovodný efekt použijeme índoorové pódíové efekty, a to dle
dohody buď na střeše úřadu nebo přímo na pódiu.

Odkazy na skladby:

1. část - odkaz je součástí e-mailu (přímo zaslán Varhanem Orchestrovičem Bauerem)
2. část- https://www. vaııtube. com/watch?v=0fi1A ikZ8F21&ogp=deskto_1._7

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy