Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4311224: Zajištění novoročního ohňostroje

Příloha potvrzená objednávka-ohnostroj-chrudim.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            CHRUDIMSKA BESEDA
městské kulturní středisko
Široká 85
537 01 CHRUDIM

   
  
 

 

 

 
 
 

Širokodolská s. r. o.
Široký důl 72

572 01 Polička

IČ: 28797850

Bankovní spojení: Komerční banka Chrudim
Číslo účtu: 788 l 0799020770100
IČO: 182-745

DIČ: 233-00182745

 
  

V Chrudimi 3. listopadu 2017

Obiednávka

Objednáváme u vás zajištění novoročního ohňostroje ]. ledna 2018 v 17 hodin v Klášterních
;ahradách v Chrudimi ve výši 65.000 Kč.
Uhradu provedeme na základě vystavené faktury.

Děkuji

Jii?Kadeřávek

.! t
š/ďáCQ/m \Á/

Řfuťubqůěfiři “51133 ..
městské Kulturifstřecisko
Široká ul. 3.115
537131 CHRUDEM lV

© ;čc 50182745 9:3 13230182745

Pt ení b'edná :
ovrz 03 vky W

Široký Důl 72
572 m Polici“          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy