Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7239335: Hogrefe-Testcentrum s r. o.-psychotesty

Příloha Hogrefe-Testcentrum s r. o.-psychotesty.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            OBJEDNÁVKA Č. 4500760840

                                   Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Ke smlouvě č.j.: KRPP-154559-5/ČJ-2018-0300IT- Vat

Prodávající:                           Adresa dodávky:
Hogrefe - Testcentrum s.r.o.                   Krajské ředitelství policie
Antala Staška 78                         Plzeňského kraje
140 00 Praha 4                          Nádražní 2
lČ: 26159392                           306 28 Plzeň
U kupujícího veden pod č.: 60348

KupujIcF                             Vyřizuje :
Česká republika                         Telefon :
Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje                         Mob.tel :
Nádražní 2                            Fax     :
306 28 Plzeň                           E-mail :
                                 "Fákturace na adresu : "
lČ: 75151529 DlC:CZ75151529
                      _ PKlrzaejsňksékéřhedoitkerlsatjveí policie

Bankovní spoj.    : česká národní banka            Nádražní 2
Útvar-pobočka    : Plzeň-město                306 28 Plzeň
Kód banky      :                      "ZRůsob úhrady : převodním příkazem _ _____
Číslo účtu      :
                                 "Účtujte    : fakturou
Naše IČ       : 75151529                 4půšob dopravy : prodejcem
                                 Datum tisku   : 22.10.2018

POL Nomenklatura   OznačenI//Typ     Cena za jednotku           Hodnota netto
   Objedn.množ     Jednotka

001 212040801 576 HTS-Elektronické testovací metody/VERZE 5, INTRANET
ZOEC     1,000 Kus          30.000,00                               30.000,00

Typ přiřazení účtu: D 531100 15207 517200 4300238807 0700365520

002         BlP kredity      16.000,00 /200                             16.000,00
      200,000   jedn.výk.

Typ přiřazení účtu: Y 531100 15207 516921 4300238807 0700365520

003         I-S-T 2000R kredity
     200,000  jedn.výk.       16.000,00 /200
                                                          16.000,00
Typ přiřazení účtu: Y 531100 15207 516921 4300238807 0700365520

004         SVF 78 kredity     8.000,00 /200                             8.000,00
      200,000   jedn.výk.

Typ přiřazení účtu: Y 531100 15207 516921 4300238807 0700365520

005         TP 11,12+rok 2019   5.250,00                                5.250,00
      1,000    jedn.výk.

Typ přiřazení účtu: Y 531100 15207 516890 4300238807 0700365520

Počet příloh     : -O-      Termín dodání:                                Den 29.10.2018
                   Celková cena s DPH:                              75.250,00 CZK
Počet položek zboží : 05
Objednávka č.:4500760840       Strana:2

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení
kupujícknu.
Na fakturu a dodací list uved'te číslo naší objednávky!.

V .... dne 22.10.2018

                   pod ,lý
                      d?" á3'

                   Razi "lä. >Yo Š"S.'

                          . '"

potvp m"ljcn": qq. 4a a
                 l"
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 263 697 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy