Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7329127: Kulturní akce - Smlouva o provedení novoročního ohňostroje dne 1. 1.

Příloha 285_2018_AN.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            KOSTELECNAD ORLICI

                                  SMLMUVA
                           M PRMVEDENÍ MHŇMSTRMJE
         1. SMLUVNÍSTRANY
           Dodavatel: Fireworksservices.r.o.
                    Kubelikova 1224/42
                    130 00 Praha 3
                    Pobočka a korespondenční adresa:
                    Smiřických 1120
                    547 01 Náchod
                    Zastoupená
                    IČM:24123781
                    DIČ: CZ24123781
                    Bankovní spojení
                    RegistracevživnostenskémrejstříkuvevenémuŽžNáchov povč.j.
                    KS8347/2012/Žž-34
           Mbjednatel: Město Kostelec nadMrlicí
                    Palackéhonáměstí38
                    51741Kostelec nadMrlicí
                    IČM:00274968
                    DIČ:CZ00274968
                    Zastoupenéstarostoupanem
         2. PŘEDMĚTSMLMUVY
           Převmětemsmlouvyjezajištěníaproveveníohňostrojezpyrotechnických
           výrobkůtř.II,IIIvlescénářerealizátoraohňostroje.
         3. TERMÍNAČASPLNĚNÍ
           01.01.2019-18.00hod.Dobatrváníohňostroje7-10minut.
         4. MÍSTM PLNĚNÍ
           KostelecnadMrlicí-Palackéhonáměstí
         5. CENAAPLATEBNÍPMDMÍNKY
           Objevnatelzaplatívovavatelizapřevmětsmlouvyvohovnutoucenu100.000,-Kč
           včetněDPH.
           ObjevnatelposkytnezálohuvevýšiKč60.000,--,splatnouvo20.11.2018avoplatek
           vo14vníporealizaciohňostroje.
         6. MSTATNÍUJEDNÁNÍ
           Objevnatelposkytnevovavatelitutosoučinnost:
           -zajistípořavatelskouslužbuvesmysluzákonač.61/1988Sb.vezněnípozvějšíchpřevpisů
            prouzavřeníazabezpečeníbezpečnostníhoprostoruohňostrojevpočtu5osobvne
            01.01.2019ov 11.00hov.vo19.00hov.Pořavatelskáslužbabuvebezvýhravně
povléhatpokynůmvevoucíhoovpalovače
-jepovinenzajistitpřístupkbezpečnostnímuprostoruohňostrojezásahovýmvozivlům
požárníkůazvrav,záchrannéslužby,vlepokynůvev.ovpalovače
-zajistíposávkuHasič,záchrannéhosboruneboSDH+1 cisternasposávkou+1sanitní
vůzsposávkou,nebojinézvravotnízabezpečení!
-zajistízhasnutíosvětlenínáměstípovobukonáníohňostroje
-zajistívyrozuměníobčanůoprovávěníohňostrojnýchpracímístnímrozhlasematiskem
-nesplní-liobjevnatelpovinnostismlouvy,jevovavateloprávněnovsmlouvyovstoupit
Dovavatelposkytnetutosoučinnost:
-určujevevoucímovpalovačem
Jejichplatnýprůkazovpalovačeohňostrojepřevložínavyzváníobjevnatele.
-zaškovyvznikléplněnímpřevmětusmlouvyvbezpečnostnímprostoruneseovpověv­
nostvovavatelvyjmaškovvzniklýchnesplněnímsoučinnostiobjevnavatele.
-vpřípavětakovéhozásahutřetímoci,kterýneumožňujeproveveníohňostroje,zvláště
    pakzaokolností,přikterýchzákonnénormyavyhláškyČBžvylučujíprovevení
ohňostroje,vovavatelplněnísmlouvyneproveve.Oběsmluvnístranysepakvohovnou
nanáhravnímplnění,nebojinémzpůsobuukončenísmlouvy.              {
-vovavatelsezavazujepojistitakciprotipřípavnýmškovámnamajetkuazvravívo
výše15.000.000,-Kč
-vovavatelsivyhrazujeprávopřerušitohňostrojvpřípavěnarušeníbezpeč­
nostníhookruhunebovpřípavěporušenípovinnostízestranyobjevnatele.

Vpřípadech,kterétatosmlouvaneřeší,budousmluvnístranypostupovatpodle
ustanoveníobchodníhozákoníkuosmlouvěodílo.

Smlouvajevyhotovenave2stejnopisech,jedenprododavateleajedenproobjednatele.

VNáchověvne10.11.2018                    15. 11. 2018
Zaobjevnatele:
                      Zavovavatele:
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy