Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7539355: Zajištění silvestrovského ohňostroje 31.12.2018.

Příloha Scan.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Odběratel:                        OBJEDNÁVKA
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14                   Datum vystavení:
796 01 Prostějov, ČR                      3.12.2018
IČ: 00288659                          Vystavil:
DIČ: CZ00283659                         Barták Rostislav
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Prostějov      Telefon:
c.účtu: 27-1505517309/0800                   582 329 708
                                E-mail:
OBJEDNÁVKA č.; OBJ/12SS/201S/OSZ                rostislav.bartak@prostejov.eu
                                Dodací ihůta:
Dodavatel:                           31.12.2018
Pyro & Arts.r.o.
Čeiakovského 324/33                                      CENA
77900 Olomouc                                      260000,00 CZK
IČ: 25382055                          Celkem s DPH 260000,00 CZK
č.účtu: 19-997940247/0100
                            Datum: 03.12.2018
 POPIS, MNOŽSTVÍ

 Zajištění silvestrovského ohňostroje 31.12.2018. ji*

Objednávku vystavil: Barták Rostislav

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § S6 odsf.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.
Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondencí.
Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu pGsta@prosfsiov.eii nebo do datové schránky (ití - mrfbrkb).
Od 1.1.2015 je výdajový účet města č. 27-1505517309/0800 vedený jako transparentní účet.
Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaši strany je
považována za uzavření smíouvy.

 loTVlH
        

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy