Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7539355: Zajištění silvestrovského ohňostroje 31.12.2018.

Příloha OBJ 1258.2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Odběratel:                       OBJEDNÁVKA
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14                  Datum vystavení:
796 01 Prostějov, ČR                     3.12.2018
IČ: 00288659                         Vystavil:
DIČ: CZ00288659                        Barták Rostislav
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Prostějov      Telefon:
č.účtu: 27-1505517309/0800                  582 329 708
                               E-mail:
OBJEDNÁVKA č.: OBJ/1258/2018/OSZ               rostislav.bartak@prostejov.eu
                               Dodací lhůta:
Dodavatel:                          31.12.2018
Pyro & Art s.r.o.
Čelakovského 324/33                                      CENA
77900 Olomouc                                      260000,00 CZK
IČ: 25382055                         Celkem s DPH 260000,00 CZK
č.účtu: 19-997940247/0100
                           Datum: 04.12.2018
 POPIS, MNOŽSTVÍ

 Zajištění silvestrovského ohňostroje 31.12.2018.

Objednávku vystavil: Barták Rostislav

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prostejov.eu nebo do datové schránky (id - mrtbrkb).

Od 1.1.2015 je výdajový účet města č. 27-1505517309/0800 vedený jako transparentní účet.

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je
považována za uzavření smlouvy.
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy