Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9322651: Objednávka - ohňostroj - Národní svatováclavská pouť

Příloha Objednavka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
        Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
        Masarykovo náměstí 1, 2
        250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Naše čj.:   MÚBNLSB-OKCR-58585/2019-KOLM2 AMZ Group, a.s. IČ 28217403
Naše sp. zn.: OKCR-1903/2019-KOLM2      Přívozní č.p. 1054/2
                       Holešovice
Vyřizuje:                   170 00 PRAHA 7
Tel.:
E-mail:                    IČ: 28217403

Datum:     11.06.2019

              O b j e d n á v k a č. 865/2019

Objednáváme u Vás technické zabezpečení ohňostroje v rámci doprovodného programu
Národní svatováclavské pouti dne 28.9.20219.

Cena: 96 800,00 vč. 21% DPH

Termín: 28.09.2019
Pozn: fakturu zašlete elektronicky na epodatelna@brandysko.cz

        Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Poznámka:
      Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně
      s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR zed ne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové
      povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ANO  NE

tel.: 326 909 111
ID DS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 712 lidí darovalo 1 965 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy