Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9503915: 18/2019 - Ohňostroj pro Kravařský odpust 2019

Příloha g830337.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Město Kravaře                  *mukrx00am8gs*

      Náměstí 43                       MUKRX00AM8GS
      747 21 Kravaře

VYŘIZUJE:     Moravec Petr               Dodavatel:
TELEFON:      553 777 943               PYRO MORAVIA s.r.o.
FAX:        553 777 922               Slovenská 1a
E-MAIL:      petr.moravec@kravare.cz         70200 Ostrava-Přívoz
DATUM:       01.07.2019                IČ: 25381172; DIČ: CZ25381172

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000199/MH/2019

18/2019 - Ohňostroj pro Kravařský odpust 2019

Objednáváme realizace ohňostroje v době konání "Kravařského odpustu 2019", dne 26.8.2019 ve 21:00 hod.,
dle vaší nabídky.

Fakturační údaje:

Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000199/MH/2019
Platba převodem

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření
Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do
15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem
zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby

www.kravare.cz   IČ: 00300292   Bankovní spojení             Úřední hodiny: Pondělí   8:00 – 17:00
tel.: 553 777 911 DIČ: CZ00300292 Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře           Středa 8:00 – 17:00
fax: 553 777 922          č. účtu: 1846631329/0800                   Čtvrtek 7:00 – 15:00
ID DS: iv5bfnz                                           Pátek 7:00 – 12:00
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy