Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:70892822

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1765 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
494568 3. 10. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Laxus o.s.
Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513
Farní charita Litomyšl
Amalthea o.s.

Občanské sdružení Bonanza
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Šance pro Tebe, o.s.
Domov na zámku Bystré
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II. 1 575 260  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb se zadavatel rozhodl rozdělit veřejnou zakázku na části. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová smlouva ve smyslu ust. § 11 a § 89 zákona, a to na dobu určitou, do 31. 10. 2015. Část 1.: „Pobytové služby“ a) Krizový pobyt Krizový pobyt slouží pro děti, které se ocitly v nouzi nebo v ohrožení a u nichž se předpokládá, že dojde ke zlepšení nebo vyřešení jejich situace v časovém horizontu následujících tří měsíců. Poskytování služeb spočívá v zajištění pobytu dítěte po dobu maximálně tří měsíců v krizovém ubytovacím zařízení, jež...
232023 3. 7. 2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Občanské sdružení Bonanza
Farní charita Litomyšl
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Amalthea o.s.
Laxus o.s.
SKP-CENTRUM, o.p.s.

Dětský domov Holice, Husova 623
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva 45 000 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.
P14V00000034 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Východočeské muzeum v Pardubicích
Provedení III. fáze záchranného záchranného archeologického výzkumu při realizaci stavby Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 995 000  Kč
P14V00000034 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Východočeské muzeum v Pardubicích
Provedení III. fáze záchranného záchranného archeologického výzkumu při realizaci stavby Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 995 000  Kč
P13V00000048 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Východočeské muzeum v Pardubicích
Provedení záchranného archeologického výzkumu při realizaci stavby Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 5 000 000  Kč
P13V00000322 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Vytvoření a zajištění metodických kabinetů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání 735 000  Kč
Z2017-024202 4. 9. 2017 neuvedena Pardubický kraj Merit Bau CZ a.s.
Gymnázium Česká Třebová – I. a II. etapa odvlhčení suterénních prostor 4 379 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem I. etapy odvlhčení suterénních prostor je odvodnění areálu gymnázia, retence dešťových vod a jejich řízené vypouštění do zatrubněného Křivolického potoka v komunikaci v ulici Litomyšlská. Jedná se o opravu a úpravu stávající dešťové kanalizace a umístění drenáží okolo objektu gymnázia. Drenáže budou provedeny jako součást sanačních opatření proti vlhkosti. Bude provedeno přepojení dešťových svodů ze střechy objektu do nové kanalizace. Přepojeny budou i případné objevené stávající kanalizace odvodňující asfaltové plochy /hřiště/. Vlastní odvodňovací prvky /liniové žlaby/ budou součástí samostatného projektu rekonstrukce zpevněných ploch. Předmětem II. etapy odvlhčení suterénních prostor je řešení sanace vlhkosti v suterénu severozápadního křídla objektu gymnázia. V sanovaném křídle se nachází šatny, sprchy a záchody pro studenty a další uživatele venkovních hřišť. Dále se zde...
P13V00000322 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Vytvoření a zajištění metodických kabinetů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání 735 000  Kč
240886 14. 12. 2012 neuvedena Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325
Neznámý
510500 30. 3. 2015 neuvedena Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Neznámý
225401 23. 7. 2012 neuvedena Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, Smetanova 838
Neznámý
493556 23. 12. 2014 neuvedena Orlickoústecká nemocnice, a.s. Modernizace elektroinstalace na oddělení operačních sálů Orlickoústecké nemocnice odhad.cena 13 225 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je modernizace elektroinstalace na oddělení operačních sálů Orlickoústecké nemocnice. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
479107 20. 1. 2014 neuvedena Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Neznámý
218435 28. 5. 2012 neuvedena Speciální základní škola Skuteč
Neznámý
P15V00004170 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium Žamberk Výměna vchodových dveří odhad.cena 0 Kč
P17V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Michal Kortyš - ELKOR
Rekonstrukce tělocvičny - Elektroinstalace 516 047  Kč
507349 9. 2. 2015 neuvedena Domov sociálních služeb Slatiňany
Neznámý
345308 14. 2. 2013 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Modernizace přístrojového vybavení iktového centra I. odhad.cena 4 678 375  Kč
Neznámý Předmět plnění veřejné zakázky je provedení dodávky a uvedení do provozu nových zdravotnických přístrojů - 6 ks - monitor s EEG, 1 ks - monitor bez EEG, 1 ks - centrální monitor, 4 ks - lůžko JIP, 4 ks - matrace antidekubitní aktivní, 14 ks - lineární dávkovač, 5 ks - infuzní pumpa, 4 ks - odsávačka centrální, 2 ks - odsávačka elektrická pojízdná, 1 ks - transportní lůžko. Mimo vlastní instalaci a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů je součástí předmětu plnění, jehož ocenění bude v zadávacím řízení hodnoceno i servisní činnost v pozáruční době.
357013 5. 11. 2013 neuvedena Orlickoústecká nemocnice,a.s. Komplexní řešení provozních služeb virtualizovaného serverového prostředí
Neznámý Náhrada fyzického prostředí datových center na virtuální platformu v rámci LAN nemocnice, vytvoření primárního a sekundárního virtualizačního clusteru pro provoz serverové infrastruktury;Náhrada diskových úložišť pro uložení obrazových dat;Náhrada současného zálohovacího a archivačního řešení
519554 4. 8. 2015 neuvedena Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Neznámý
Z2017-000154 4. 1. 2017 neuvedena Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Oznámení profilu zadavatele
220953 15. 6. 2012 neuvedena Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Neznámý
223608 9. 7. 2012 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Internát – energeticky úsporná opatření – SO.01 3 982 691  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce – provedení kontaktního zateplovacího systému, provedení nové skladby střešního souvrství, výměna otvorových výplní a další přidružené montáž a dodávky
229394 24. 8. 2012 neuvedena Východočeské muzeum v Pardubicích
Neznámý
P15V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Průmyslová střední škola Letohrad Oprava podlah, střechy a osvětlení odhad.cena 0 Kč
486690 28. 4. 2014 neuvedena Gymnázium Vysoké Mýto
Neznámý
525908 6. 11. 2015 neuvedena Východočeské muzeum v Pardubicích Zajištění služeb pro provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbu silnice R/35 Opatovice - Ostrov
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je zajištění technické podpory pro provedení záchranného archeologického výzkumu na akci R/35 Opatovice - Ostrov
499381 5. 12. 2014 neuvedena Orlickoústecká nemocnice,a.s. Videokolonoskopická sestava odhad.cena 1 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Přístroj je určen gastroenterologické pracoviště nemocnice. Přístroj musí splňovat všechny obecně požadované technické parametry pro tuto kategorii zdravotnické techniky. Sestava bude sloužit při vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva, endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy, nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
P16V00004686 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium Žamberk Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Gymnázium Žamberk - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben" odhad.cena 0 Kč
60057949 4. 8. 2014 neuvedena Svitavská nemocnice, a.s.
Neznámý
218436 28. 5. 2012 neuvedena SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Neznámý
402631 24. 11. 2014 neuvedena Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
Neznámý
P16V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Zpracování projektové dokumentace na stavbu "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku" odhad.cena 0 Kč
P17V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Vladislav Jakeš MAN
Rekonstrukce tělocvičny - Sportovní povrchy a zařízení 542 327  Kč
525563 2. 11. 2015 neuvedena Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Neznámý
517588 7. 7. 2015 neuvedena Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250
Neznámý
103721 17. 2. 2012 neuvedena Chrudimská nemocnice, a.s. Dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s. odhad.cena 1 260 000  Kč
Neznámý Předmětem plněné veřejné zakázky je dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s. dle vymezení uvedeného v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2018-031835 17. 9. 2018 neuvedena Dětský domov Moravská Třebová
Oznámení profilu zadavatele
P15V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Průmyslová střední škola Letohrad Zahraniční jazykové vzdělávací pobyty odhad.cena 0 Kč
P15V00004909 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Gymnázium Česká Třebová - oprava podlahy chodby ve 2. NP včetně dodávky a montáže nové dlažby odhad.cena 0 Kč
P17V00000003 26. 10. 2018 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl STAVITELSTÍ JOKEŠ, spol. s r.o.
Rekonstrukce tělocvičny - Stavební úpravy 1 128 915  Kč
P16V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Průmyslová střední škola Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben odhad.cena 0 Kč
238816 23. 11. 2012 neuvedena Gymnázium K. V. Raise
Neznámý
518826 24. 7. 2015 neuvedena Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Neznámý
239882 5. 12. 2012 neuvedena Střední škola automobilní Holice
Neznámý
373931 21. 11. 2013 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Modernizace přístrojového vybavení iktového centra XIII. – Monitory vitálních funkcí - ARO 988 968  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky je provedení dodávky a uvedení do provozu nových zdravotnických přístrojů 2 ks - monitor vitálních funkcí s EEG modulem zn. SpaceLabs.
226324 30. 7. 2012 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
Neznámý
493040 26. 9. 2018 neuvedena Krajská knihovna v Pardubicích
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
219345 4. 6. 2012 neuvedena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Neznámý
233291 2. 10. 2012 neuvedena Domov u fontány
Neznámý