Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:70892822

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1817 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
232023 3. 7. 2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Občanské sdružení Bonanza
Farní charita Litomyšl
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Amalthea o.s.
Laxus o.s.
SKP-CENTRUM, o.p.s.

Dětský domov Holice, Husova 623
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva 45 000 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.
494568 3. 10. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Laxus o.s.
Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513
Farní charita Litomyšl
Amalthea o.s.

Občanské sdružení Bonanza
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Šance pro Tebe, o.s.
Domov na zámku Bystré
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II. 1 575 260  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb se zadavatel rozhodl rozdělit veřejnou zakázku na části. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová smlouva ve smyslu ust. § 11 a § 89 zákona, a to na dobu určitou, do 31. 10. 2015. Část 1.: „Pobytové služby“ a) Krizový pobyt Krizový pobyt slouží pro děti, které se ocitly v nouzi nebo v ohrožení a u nichž se předpokládá, že dojde ke zlepšení nebo vyřešení jejich situace v časovém horizontu následujících tří měsíců. Poskytování služeb spočívá v zajištění pobytu dítěte po dobu maximálně tří měsíců v krizovém ubytovacím zařízení, jež...
P14V00000034 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Východočeské muzeum v Pardubicích
Provedení III. fáze záchranného záchranného archeologického výzkumu při realizaci stavby Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 995 000  Kč
P14V00000034 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Východočeské muzeum v Pardubicích
Provedení III. fáze záchranného záchranného archeologického výzkumu při realizaci stavby Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 995 000  Kč
P13V00000322 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Vytvoření a zajištění metodických kabinetů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání 735 000  Kč
Z2017-024202 4. 9. 2017 neuvedena Pardubický kraj Merit Bau CZ a.s.
Gymnázium Česká Třebová – I. a II. etapa odvlhčení suterénních prostor 4 379 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem I. etapy odvlhčení suterénních prostor je odvodnění areálu gymnázia, retence dešťových vod a jejich řízené vypouštění do zatrubněného Křivolického potoka v komunikaci v ulici Litomyšlská. Jedná se o opravu a úpravu stávající dešťové kanalizace a umístění drenáží okolo objektu gymnázia. Drenáže budou provedeny jako součást sanačních opatření proti vlhkosti. Bude provedeno přepojení dešťových svodů ze střechy objektu do nové kanalizace. Přepojeny budou i případné objevené stávající kanalizace odvodňující asfaltové plochy /hřiště/. Vlastní odvodňovací prvky /liniové žlaby/ budou součástí samostatného projektu rekonstrukce zpevněných ploch. Předmětem II. etapy odvlhčení suterénních prostor je řešení sanace vlhkosti v suterénu severozápadního křídla objektu gymnázia. V sanovaném křídle se nachází šatny, sprchy a záchody pro studenty a další uživatele venkovních hřišť. Dále se zde...
P13V00000048 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Východočeské muzeum v Pardubicích
Provedení záchranného archeologického výzkumu při realizaci stavby Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 5 000 000  Kč
P13V00000322 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Vytvoření a zajištění metodických kabinetů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání 735 000  Kč
374550 10. 6. 2014 neuvedena Orlickoústecká nemocnice,a.s. Rekonstrukce serverového prostředí 2 486 693  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Náhrada fyzického prostředí datových center na virtuální platformu v rámci LAN nemocnice Náhrada diskových úložišť pro uložení dat Náhrada současného zálohovacího a archivačního řešení
507349 9. 2. 2015 neuvedena Domov sociálních služeb Slatiňany
Neznámý
345308 14. 2. 2013 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Modernizace přístrojového vybavení iktového centra I. odhad.cena 4 678 375  Kč
Neznámý Předmět plnění veřejné zakázky je provedení dodávky a uvedení do provozu nových zdravotnických přístrojů - 6 ks - monitor s EEG, 1 ks - monitor bez EEG, 1 ks - centrální monitor, 4 ks - lůžko JIP, 4 ks - matrace antidekubitní aktivní, 14 ks - lineární dávkovač, 5 ks - infuzní pumpa, 4 ks - odsávačka centrální, 2 ks - odsávačka elektrická pojízdná, 1 ks - transportní lůžko. Mimo vlastní instalaci a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů je součástí předmětu plnění, jehož ocenění bude v zadávacím řízení hodnoceno i servisní činnost v pozáruční době.
P19V00000002 18. 4. 2019 neuvedena Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí OPRAVA PODLAHY A OBKLADŮ V TĚLOCVIČNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ odhad.cena 0 Kč
60057949 4. 8. 2014 neuvedena Svitavská nemocnice, a.s.
Neznámý
218436 28. 5. 2012 neuvedena SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Neznámý
402631 24. 11. 2014 neuvedena Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
Neznámý
P16V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Zpracování projektové dokumentace na stavbu "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku" odhad.cena 0 Kč
219776 7. 6. 2012 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Neznámý
231831 18. 9. 2012 neuvedena Domov na zámku Bystré
Neznámý
218610 29. 5. 2012 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Praní, žehlení a opravy prádla 2012-2014 2 838 481  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb - praní, žehlení, opravy, sběr, třídění, odvoz špinavého a rozvoz čistého nemocničního prádla a s tím související ostatní služby a činnosti pro jednotlivá pracoviště zadavatele – tj. oddělení a ostatní střediska Litomyšlské nemocnice, a.s. v období roku 2012-2014
482572 5. 3. 2014 neuvedena Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Dodávka technického vybavení pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí 632 951  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jednalo se o nákup technického vybavení pro školu
103464 16. 12. 2011 neuvedena Chrudimská nemocnice, a.s. Rekonstrukce centrální sterilizace
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je provedení díla (stavebních prací a všech ostatních činností definovaných v zadávacích podmínkách) akce s názvem "Rekonstrukce centrální sterilizace".
376756 18. 12. 2013 neuvedena Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto
Neznámý Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou dodávky vybavení školy
P15V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko - Část 1 - kurz pro žáky odhad.cena 0 Kč
P16V00006547 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Gymnázium Česká Třebová - oprava podlahy chodby v 1. NP včetně dodávky a montáže nové dlažby odhad.cena 0 Kč
60058221 12. 6. 2012 neuvedena Chrudimská nemocnice, a.s.
Neznámý
223150 2. 7. 2012 neuvedena Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Neznámý
518266 16. 7. 2015 neuvedena Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
Neznámý
100677 17. 11. 2011 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Litomyšlská nemocnice, a.s., přístrojové vybavení iktového centra - iktové jednotky
Předběžné oznámení Předmět plnění zakázky je provedení dodávky, montáže a servisní činnost v záruční a pozáruční době zdravotnických přístrojů pro potřebu Iktové jednotky a navazujících pracovišť Litomyšlské nemocnice, a.s.
P15V00006128 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium Žamberk Přístavba nového průchodu ze šaten do školy odhad.cena 0 Kč
366064 21. 11. 2018 neuvedena OREDO s.r.o. XT-Card a.s.
"Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje - II. fáze" 47 369 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
357013 5. 11. 2013 neuvedena Orlickoústecká nemocnice,a.s. Komplexní řešení provozních služeb virtualizovaného serverového prostředí
Neznámý Náhrada fyzického prostředí datových center na virtuální platformu v rámci LAN nemocnice, vytvoření primárního a sekundárního virtualizačního clusteru pro provoz serverové infrastruktury;Náhrada diskových úložišť pro uložení obrazových dat;Náhrada současného zálohovacího a archivačního řešení
519554 4. 8. 2015 neuvedena Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Neznámý
Z2017-000154 4. 1. 2017 neuvedena Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Oznámení profilu zadavatele
220953 15. 6. 2012 neuvedena Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Neznámý
223608 9. 7. 2012 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Internát – energeticky úsporná opatření – SO.01 3 982 691  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce – provedení kontaktního zateplovacího systému, provedení nové skladby střešního souvrství, výměna otvorových výplní a další přidružené montáž a dodávky
P14V00000002 18. 4. 2019 neuvedena Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 ICT mobilní a dotyková zařízení pro Gymnázium Polička v rámci projektu INTERES odhad.cena 0 Kč
489250 19. 6. 2014 neuvedena Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Dodávka IT a zařízení laboratoří pro Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083_část 1)_IT_Zakázky 1 260 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky - části 1) _IT_ je dodávka IT zařízení pro Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083.
376593 17. 12. 2013 neuvedena Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto
Neznámý Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka profesionální tiskárny 3D na principu tavení plastového materiálu ve formě struny vytlačovaného tryskou ve vrstvách, malého CNC gravírovacího a řezacího laseru, malého CNC soustruhu pracujícího ve dvou osách s vestavěným řídícím programem a válcového řezacího plotru.
347639 11. 3. 2013 neuvedena Střední škola automobilní Holice
Neznámý
359096 5. 12. 2013 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Modernizace přístrojového vybavení iktového centra II. 10 985 310  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu nových zdravotnických přístrojů: - Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci (1 ks) - Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou (1 ks) - Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce - dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém (1 ks) - Motodlaha - horní končetiny (1 ks) - Motodlaha - dolní končetiny (1 ks) - Motomed (1 ks) - Vířivka horních končetin (1 ks) - Vířivky dolních končetin (1 ks) - Ventilátor plicní - lůžko JIP (1 ks) - Ventilátor plicní - lůžko transportní (1 ks) - Transkraniální ultrazvuk (1 ks) - Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou (1 ks) - Přístroj na měření funkce krevních destiček (1 ks) Mimo vlastní instalaci a uvedení do provozu zdravotnických...
219345 4. 6. 2012 neuvedena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Neznámý
233291 2. 10. 2012 neuvedena Domov u fontány
Neznámý
212876 4. 4. 2012 neuvedena Chrudimská nemocnice, a.s. Dodávka osteosyntetických materiálů pro Chrudimskou nemocnici, a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka osteosyntetických materiálů pro Chrudimskou nemocnici, a.s. dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.
P15V00004005 26. 10. 2018 neuvedena Gymnázium Žamberk Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky (Výzva č. 56) odhad.cena 0 Kč
P16V00000023 26. 10. 2018 neuvedena OREDO s.r.o. ABIRAIL CZ s.r.o.
Vykonávání průběžné služby technického dozoru realizace projektu modernizace odbavovacího systému IREDO s názvem „Modernizace odbavovacího systému krajské integrované dopravy, fáze 2“ 810 000  Kč
P16V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Rekonstrukce budovy pro výuku odborných chovatelských a zahradnických oborů odhad.cena 0 Kč
519488 4. 8. 2015 neuvedena Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427
Neznámý
516335 19. 6. 2015 neuvedena Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Neznámý
375628 23. 4. 2014 neuvedena Litomyšlská nemocnice, a.s. Modernizace přístrojového vybavení iktového centra XV. 928 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu nových zdravotnických přístrojů: - Infuzní technika - infuzní pumpa (5 ks) - Vířivka horních končetin (1 ks) - Vířivky dolních končetin (1 ks) - Transportní lůžko (1 ks) - Ventilátor plicní - lůžko transportní (1 ks) - Přístroj na měření funkce krevních destiček (1 ks) Mimo vlastní instalaci a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů je součástí předmětu plnění, jehož ocenění bude v zadávacím řízení hodnoceno i servisní činnost v pozáruční době.
486873 30. 4. 2014 neuvedena Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Dodávka vybavení-Chroustovice, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 2 446 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů, ručního nářadí a ochranných pomůcek pro podpořené učební obory. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž dodávka dvou kusů interaktivních tabulí. Podrobná specifikace dodávky včetně množství je podrobně uvedena v příloze č. 4 - Soupis dodávek s výkazem výměr Zadávací dokumentace = podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.