Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00064211

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00064211'

Nalezeno 1539 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-027667 9. 8. 2019 11. 9. 2019 Nemocnice Na Bulovce NEMOCNICE NA BULOVCE – DODÁVKA ROUŠKOVÁNÍ PRO GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU KLINIKU odhad.cena 5 098 608  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky rouškování (laparoskopický set, set pro LAHV, sekční set pro císařský řez, vaginální set a laparotomický set) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku NNB, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-027655 8. 8. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce VESTAVBA PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je závazek dodavatele dle vydaného stavebního povolení, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovit pro zadavatele v budově č. 16 Ústav radiační onkologie stavební a technologické úpravy spojené jak s přípravou, tak s realizací vestavby přístroje magnetické rezonance.
Z2019-025566 25. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE – PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka přístrojového vybavení pro Centrum porodní asistence gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce a to v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-023175 5. 8. 2019 12. 8. 2019 Nemocnice Na Bulovce „NEMOCNICE NA BULOVCE – OBNOVA A MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO ONKOGYNEKOLOGII“ – 2019 odhad.cena 25 542 989  Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení a to v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-022489 29. 7. 2019 5. 8. 2019 Nemocnice Na Bulovce DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO ANALÝZU SPECIFICKÝCH PROTEINŮ A BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA PLNĚ AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ odhad.cena 3 100 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky reagencií a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru, který bude sloužit k zajištění přesné analýzy specifických proteinů a k poskytování širokého spektra imunologických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020926 24. 6. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Siemens Healthcare, s.r.o.
„Demontáž, uložení a montáž přístroje magnetické rezonance Magnetom Trio“ 3 012 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Demontáž, uložení a montáž přístroje magnetické rezonance Magnetom Trio
Z2019-020482 29. 7. 2019 24. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro extrakci nukleových kyselin odhad.cena 3 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění molekulárně biologického vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020471 21. 6. 2019 24. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření odhad.cena 7 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro molekulárně biologická vyšetření a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření, které budou sloužit k zajištění molekulárně biologického vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020463 21. 6. 2019 24. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátory a bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů pro multiparametrické testování. odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro automatické analyzátory a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů, které budou sloužit k zajištění analýzy infekčních a autoimunitních onemocnění a k poskytování širokého spektra virologických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020341 20. 6. 2019 23. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO ANALYZÁTOR A BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA ANALYZÁTORU NUKLEONOVÝCH KYSELIN NA PRINCIPU REAL TIME PCR odhad.cena 3 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro analyzátor v souladu nukleonových kyselin na principu Real Time PCR a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy nukleonových kyselin a k poskytování mikrobiologických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020332 15. 7. 2019 23. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU K PŘÍSTROJI PRO DIAGNOSTIKU/ANALÝZU NUKLEOVÝCH KYSELIN NA PRINCIPU REAL TIME PCR PRO ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA ANALYZÁTORU odhad.cena 1 200 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro analyzátor nukleonových kyselin DNA/RNA na principu Real Time PCR pro oddělení klinické mikrobiologie a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatné vypůjčení analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy nukleonových kyselin a k poskytování mikrobiologických vyšetření pro oddělení klinické mikrobiologie sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020328 20. 6. 2019 23. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO DVA DETEKČNÍ SYSTÉMY NA PRINCIPU REAL TIME PCR A BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA DVOU TERMÁLNÍCH CYKLERŮ odhad.cena 3 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro 2 detekční systémy na principu Real Time PCR a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka dvou termálních cyklerů pro poskytování mikrobiologických vyšetření sloužících k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020337 29. 7. 2019 23. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu pro automatický systém a bezplatná výpůjčka automatického systému pro mikrobiologickou diagnostiku odhad.cena 3 203 256  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro automatický systém pro mikrobiologickou diagnostiku a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatického systému pro mikrobiologickou diagnostiku, který bude sloužit k zajištění identifikace a testování antibiotické citlivosti mikroorganismů z klinických kultivačních vzorků ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020448 26. 7. 2019 24. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu pro imunoanalytická vyšetření a bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru vč. příslušenství odhad.cena 6 100 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky reagencií a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro plně automatický analyzátor pro imunoanalytické vyšetření a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru, který bude sloužit pro imunoanalytické vyšetření a k poskytování širokého spektra imunologických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020296 12. 8. 2019 18. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce STAPLERY A KATRY odhad.cena 17 320 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky chirurgických nástrojů – staplery a katry, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ na 7 částí
Z2019-020326 20. 6. 2019 22. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu pro elektroforézu a imunofixace na agarozovém gelu včetně výpůjčky automatického elektroforetického analyzátoru a veškerého příslušenství odhad.cena 1 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro elektroforézu a imunofixace na agarozovém gelu a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatického elektroforetického analyzátoru k poskytování biochemických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020310 22. 7. 2019 22. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátor a bezplatná výpůjčka plně automatického močového analyzátoru odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro plně automatický analyzátor a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy moči a k poskytování širokého spektra biochemických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Z2019-020320 12. 7. 2019 22. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO ANALYZÁTORY POCT A BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ POCT odhad.cena 6 300 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této VZ jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro tři analyzátory POCT a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka tří analyzátorů POCT na Interní oddělení, Neonatologické oddělení a ARO, které budou sloužit k poskytování biochemických vyšetření v rámci NNB.
Z2019-020260 19. 6. 2019 17. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce LÉČIVÉ LÁTKY S ÚČINNOU LÁTKOU PEMETREXEDUM odhad.cena 16 446 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků ve specifikaci a množství dle ZD , určené výhradně ke spotřebě na klinikách a odděleních zadavatele, tj. Nemocnice Na Bulovce v rámci poskytování zdravotní péče po dobu 24 měsíců.
Z2019-019253 5. 8. 2019 10. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce NEMOCNICE NA BULOVCE – DODÁVKY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 2019 odhad.cena 9 137 500  Kč
Oprava Předmětem VZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného účastníka k uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. dodávky výpočetní techniky a jejich komponentů pro Nemocnici Na Bulovce.
P19V00156995 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "Dodávka switchů a příslušenství" odhad.cena 0 Kč
P19V00156571 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "Monitorovací systém pro JIP chirurgické kliniky" odhad.cena 0 Kč
P19V00156343 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "Videogastroskop" odhad.cena 0 Kč
P19V00156178 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH, TECHNICKÝCH A DESINFEKČNÍCH SLUŽEB PRO ODDĚLENÍ PATOLOGIE A ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ odhad.cena 0 Kč
P19V00156048 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Jídelní nádobí 2019 – 2021 - 2“ odhad.cena 0 Kč
Z2019-015053 31. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce ANTIVIROTIKA – RALTEGRAVIR 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015032 31. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ HIV –KOMBINACE 5 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00155997 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Dezinfektor flexibilních endoskopů“ odhad.cena 0 Kč
P19V00155827 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Zpracování podkladů pro zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle NNB“ odhad.cena 0 Kč
P19V00155636 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Inhibitory proteinkináz - IRESSA“ odhad.cena 0 Kč
P19V00154903 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Servis a elektrické revize zdravotnické a laboratorní techniky“ odhad.cena 0 Kč
P19V00154908 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Noční stolky pro pacienty“ odhad.cena 0 Kč
P19V00001246 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Domácí elektrospotřebiče odhad.cena 0 Kč
P19V00001247 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Kancelářské židle, křesla a drobné interiérové vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00154310 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Šatní skříně 2-dvéřové pro personál NNB“ odhad.cena 0 Kč
Z2019-008987 31. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ HCV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00001148 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Velkoobchod ŠAS,s.r.o.
Tekuté mýdlo 5 254  Kč
P19V00001149 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce PARTNER CZECH
Různé kancelářské potřeby 25 146  Kč
P19V00001152 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce ITAGE, spol. s r.o.
Domácí elektrospotřebiče 10 620  Kč
P19V00153525 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Plicní ventilátory pro JIP“ odhad.cena 0 Kč
P19V00001053 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.
Čistící prostředky a drogistické zboží 25 908  Kč
P19V00001014 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Erika Buňatová
Baterie 9 606  Kč
P19V00000991 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Čistící prostředky a drogistické zboží odhad.cena 0 Kč
Z2019-007751 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "DODÁVKY REAGENCII VČETNĚ VÝPŮJČKY KOAGULAČNÍCH ANALYZÁTORŮ" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00000993 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Miloš Trejtnar
Domácí elektrospotřebiče 15 995  Kč
P19V00152869 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce „Vyhledávání kvalifikovaného zdravotnického personálu prostřednictvím personální agentury pro NNB“ odhad.cena 0 Kč
P19V00152856 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "Jídelní nádobí 2019 - 2021" odhad.cena 0 Kč
P19V00152794 30. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce TRITON, spol. s r.o.
"Praní prádla pro LL Mánes" 1 070 729  Kč
Z2019-006457 10. 6. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce "ANTIVIROTIKA - RALTEGRAVIR" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000760 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce C SYSTEM CZ a.s.
Domácí elektrospotřebiče 7 290  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 718 728 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy