Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00179906

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1367 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-020203 18. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem ATB, ATC skupiny J01 a J02 odhad.cena 9 177 040  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky antibiotik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-019923 17. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků odhad.cena 4 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro dvě tunelové pračky a tři prokládací prací stroje dle potřeb zadavatele, splňující požadavky kvality opakovaně praného zdravotnického a nezdravotnického prádla a požadavky na vypouštění odpadních vod z prádelny do veřejné kanalizace.
Z2019-020074 17. 6. 2019 17. 7. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiofarmakum 223Radium-dichlorid odhad.cena 7 105 536  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 223Radium-dichloridu, a to po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-019927 17. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP odhad.cena 18 329 676  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Z2019-019661 13. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Lůžka odhad.cena 20 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních elektricky stavitelných lůžek, standardních elektricky stavitelných lůžek s pohonem 5. kolečka, resuscitačních lůžek, lůžek pro vyšší intenzivní péči a lůžek pro nižší intenzivní péči, a to vč. stolků. Předmětem veřejné zakázky je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.
Z2019-018662 6. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Sanitní vozidla odhad.cena 2 300 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Z2019-018440 17. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Dodávky hotových médií pro růst mikroorganismů odhad.cena 4 330 000  Kč
Oprava Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky hotových médií pro růst mikroorganismů po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-017896 31. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Zajištění imunohematologických vyšetření pro Transfuzní oddělení FN HK odhad.cena 25 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění imunohematologických vyšetření v požadovaném rozsahu, struktuře a provozní době pracovišť zadavatele, včetně bezplatné výpůjčky minimálně 2 nových plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění imunohematologických vyšetření a minimálně 2 záložních plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění imunohematologických vyšetření po dobu 4 let na 2 pracovištích Transfuzního oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (na každé pracoviště minimálně 2 přístroje).
Z2019-017358 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Ochranné obličejové masky odhad.cena 3 349 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-017074 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii odhad.cena 32 238 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Oxygenátoru s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. CPV kódy:33186100-8 - Kyslíkový generátor a 33186200-9 - Ohřívání krve a tekutin
Z2019-016479 20. 5. 2019 17. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové 99Mo-99mTc-generátor odhad.cena 1 568 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátoru o aktivitě minimálně 3,1 GBq 99mTc v eluátu v den kalibrace, včetně pomůcek a lahviček pro provádění eluce generátoru, a to do 21.8.2021 dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-016464 20. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem sekukinumabu a basiliximabu odhad.cena 30 929 550  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem sekukinumabu a basiliximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-015214 9. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem tamsulosinu v kombinaci odhad.cena 5 560 875  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tamsulosinu v kombinaci po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-014854 6. 5. 2019 3. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Analoga GnRH odhad.cena 4 953 590  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky analog GnRH po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-014369 24. 6. 2019 30. 5. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Bronchoskopické vybavení odhad.cena 12 990 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je doplnění bronchoskopického vybavení plicní kliniky zadavatele a zároveň obnova endoskopické techniky, která je již morálně zastaralá a je na hraně své fyzické životnosti. Součástí předmětu plnění je také zajištění pozáručního servisu na dodané zboží.
Z2019-013705 6. 6. 2019 25. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Vakcíny odhad.cena 3 824 019  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky vakcín po dobu 1 roku dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-013505 3. 6. 2019 21. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky upravující hladinu lipidů odhad.cena 7 516 750  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků upravujících hladinu lipidů po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-013464 6. 6. 2019 24. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky pro léčbu HCV infekce odhad.cena 7 752 740  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu HCV (virus hepatitidy typu C) infekce po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-013311 6. 6. 2019 24. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem ustekinumabu odhad.cena 34 836 635  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ustekinumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-012532 23. 5. 2019 10. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky ATC skupiny C01C* odhad.cena 10 616 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny C01C* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-011343 17. 5. 2019 5. 6. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem cinacalcetu a teriparatidu odhad.cena 17 866 595  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem cinacalcetu a teriparatidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
P19V00154782 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Tiskárny pro FN HK 2019 odhad.cena 0 Kč
P19V00154798 25. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Hemostatické zavaděče elektrofyziologických katétrů - fixní odhad.cena 0 Kč
Z2019-010987 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Hemostatické zavaděče elektrofyziologických katétrů - fixní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010975 28. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Chlopenní náhrady odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041209 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – Upgrade magnetické rezonance odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00154801 3. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Chlopenní náhrady odhad.cena 0 Kč
P19V00154674 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Školící manuály pro kurz ATLS 2019 odhad.cena 0 Kč
Z2019-010600 6. 6. 2019 10. 5. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové - Transfuzní oddělení
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky na akci „FN Hradec Králové - Transfuzní oddělení“. Součástí předmětu plnění jsou i demoliční práce, a to demolice stávajícího objektu č. 13, vše v rozsahu dle projektových dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž : - provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, - provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění veřejné zakázky, - zajištění geodetických prací spojených se zaměřením skutečného stavu díla, - zpracování kompletní projektové dokumentace (dále také jen „PD“) skutečného provedení stavby a její předání v počtu 3 paré v orazítkované a podepsané podobě a 3x v digitální podobě (na CD nebo DVD).
P19V00154347 6. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Plasmová koagulace odhad.cena 0 Kč
Z2019-004119 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Plasmová koagulace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004304 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – dvě mamografická pracoviště odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00154349 6. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – dvě mamografická pracoviště odhad.cena 0 Kč
Z2019-010027 1. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2020 až 2023 odhad.cena 5 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření rámcové dohody do 31. 12. 2023 ve FN HK.
P19V00153289 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pleny dětské odhad.cena 0 Kč
P19V00152902 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové AUTOCONT a.s.
Podpora a logování firewallu FN HK 1 291 136  Kč
Z2019-006657 13. 6. 2019 25. 4. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem kyseliny aminolevulové 2 828 858  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kyseliny aminolevulové po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-006679 6. 6. 2019 3. 5. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Anesteziologické přístroje odhad.cena 12 047 025  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky anesteziologických přístrojů vč. zajištění pozáručního servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
P19V00152492 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Software pro laboratoř IV. interní hematologické kliniky FN HK odhad.cena 0 Kč
Z2019-000247 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Antidekubitní matrace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00152442 6. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Antidekubitní matrace odhad.cena 0 Kč
Z2019-006240 25. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Analoga GnRH odhad.cena 4 953 590  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky analog GnRH po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2018-040693 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Myčky podložních mís odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00152035 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oprava komunikací a odvodnění FN HK Labská I – bytový dům č.p. 1131÷1133 odhad.cena 0 Kč
Z2019-005468 28. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Ortopedické implantáty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00152046 3. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Ortopedické implantáty odhad.cena 0 Kč
Z2019-005006 11. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pytle na odpad odhad.cena 10 660 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů na odpad po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-004767 14. 6. 2019 12. 4. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky z ATC skupiny J06BB* odhad.cena 22 197 885  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků z ATC skupiny J06BB* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
P19V00151263 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Pěnové mýdlo s dávkovacím zařízením 480 600  Kč
P19V00151059 25. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem intravenózních imunoglobulinů III. odhad.cena 0 Kč