Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00179906

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00179906'

Nalezené veřejné zakázky 1 583 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022382 3. 7. 2020 5. 8. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH odhad.cena 61 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice za provozu, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
 Z2020-022440 3. 7. 2020 3. 8. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Růstové hormony II odhad.cena 21 887 704 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky růstových hormonů s obsahem účinné látky pegvisomantum po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-022117 29. 6. 2020 28. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednorázové ochranné prostředky odhad.cena 26 172 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků po dobu 12 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
 Z2020-021920 29. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Medicinální a technické plyny odhad.cena 44 600 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačního kontejneru na tekutý dusík a zajištění servisu. Předmětem plnění pro část 2 je zároveň pronájem tlakových lahví.
 Z2020-021854 26. 6. 2020 28. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem látek: Octocogum alfa, odhad.cena 53 421 940 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivévých přípravků s obsahem látek: Octocogum alfa, Damoctocogum alfa pegolum, Eptacogum alfa (activatum), Factor von Willebrand humanus, factor VIII coagulationis humanus po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-021842 26. 6. 2020 31. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Obnova parního kotle odhad.cena 5 835 124 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního kotle s kouřovodem a spalinovou komorou pro Odbor energetiky a odpadového hospodářství FN Hradec Králové.
 Z2020-020856 22. 6. 2020 20. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky k léčbě hereditárního angioedému odhad.cena 16 274 570 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků k léčbě hereditárního angioedému po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-016283 2. 7. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednorázové inkontinenční pomůcky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020781 19. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem benralizumabu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020631 17. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro odhad.cena 10 500 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky oděvů pro zdravotnický personál a oděvů pro pacienty po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Ostatní CPV kody: 18100000-0 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky 18200000-1 Svrchní oděvy 18300000-2 Prádlo a oděvní součásti
 Z2020-020703 17. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Monitorovací systémy včetně pozáručního servisu odhad.cena 7 851 240 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky monitorovacích systémů vč. zajištění pozáručního servisu.
 P20V00176458 15. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Kapsové a HEPA filtry odhad.cena 0 Kč
 Z2020-020251 15. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Jednorázové rouškování - Set pro KATLAB odhad.cena 16 092 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového sterilního operačního setu - Set pro KATLAB pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-019906 12. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Kochleární implantáty včetně příslušenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019320 8. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Obnova parního kotle včetně pozáručních činností odhad.cena 6 055 124 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázka je dodávka parního kotle s kouřovodem a spalinovou komorou pro Odbor energetiky a odpadového hospodářství FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také demontáž, vystěhování současného obnovovaného parního kotle (8 t/h) na travnatou plochu před budovu kotelny a dále zajištění pozáručního servisu a ostatních činností uvedených v kupní smlouvě, a to na dobu neurčitou.
 P20V00176043 8. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Nákladní automobily odhad.cena 0 Kč
 Z2020-014431 15. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Imunosupresiva 2020 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019049 22. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky z ATC skupiny L01XC* s obsahem odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-013593 22. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Zápůjčka bateriového motorizovaného stapleru odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P20V00175695 3. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Nábytek pro Transfuzní oddělení odhad.cena 0 Kč
 Z2020-014017 1. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P20V00175700 3. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro odhad.cena 0 Kč
 P20V00175607 2. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 ks plicních ventilátorů včetně pozáručních odhad.cena 0 Kč
 Z2019-043093 11. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Frézy pro neurochirurgii včetně dodávek odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P20V00175577 2. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Sanitní vozidla odhad.cena 0 Kč
 Z2020-018325 29. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové LP s obsahem biosimilárního rituximabu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018258 29. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky ATC skupiny L01X* s obsahem odhad.cena 21 739 880 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L01X* s obsahem eribulinu, olaparibu, lorlatinibu a abemaciclibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-018054 27. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem mepolizumabu 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P20V00175171 27. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Rozmrazovač plazmy odhad.cena 0 Kč
 Z2020-013103 27. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem kyseliny mykofenolové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-017739 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Balónkové katétry pro periferní angioplastiku 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-017547 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně odhad.cena 4 000 000 Kč
Předběžné oznámení Diagnostické přístroje 33124100-6 Diagnostika 33694000-1 Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik včetně veškerého spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu potřebného k provádění imunonefelometrických analýz určeného spektra analytů po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je také bezplatná výpůjčka nového, nepoužitého a nerepasovaného plně automatického imunonefelometrického analytického systému.
 Z2020-011610 25. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Obměna parních sterilizátorů na pracovišti odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-017286 22. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové LP s obsahem albuminu 5% 250ml odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-016977 12. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Zajištění imunohistochemických vyšetření pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P20V00174607 18. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Ručníky a utěrky ze tkaniny odhad.cena 0 Kč
 P20V00174607 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Ručníky a utěrky ze tkaniny odhad.cena 0 Kč
 P20V00010761 18. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové RPM Service CZ a.s.
DP č. 036/2020/PO/NU/SO 50 625 Kč
 Z2020-016552 15. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem inzulinů a analog odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-016551 15. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem lidského fibrinogenu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-008693 13. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem trifluridinu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-006605 22. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem dupilumabu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-001379 22. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové ORL shaver včetně dodávek spotřebního materiálu a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-014941 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem nadroparinu odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-005506 30. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Noční stolky a lůžka s příslušenstvím včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-013642 24. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem ivacaftoru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P20V00173188 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Polohovatelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou odhad.cena 0 Kč
 Z2020-013088 25. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové PHARMOS, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem imunoglobulinu pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012865 18. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem antivirotik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00173188 21. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Polohovatelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 259 597 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy