Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00260771

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00260771'

Nalezené veřejné zakázky 467 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00000015 04.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Tábor OSVZ odhad.cena 0 Kč
  P12V00000075 12.04.2023 18.09.2012 Město Nový Bor Návrh a realizace odborného katalogu sbírky odhad.cena 240 000 Kč
  P16V00000080 12.04.2023 neuvedena Město Nový Bor Mandátní smlouvaDětská zahrada v přírodním stylu odhad.cena 0 Kč
  P15V00000070 04.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Příkazní smlouva - VZ rekonstrukce komunikace B. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000068 04.08.2023 neuvedena Město Nový Bor PD ÚR SP chodník Sloupská odhad.cena 0 Kč
  P16V00000074 04.08.2023 01.12.2015 Město Nový Bor Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní odhad.cena 1 000 000 Kč
  P15V00000046 11.04.2023 neuvedena Město Nový Bor PD DUR a SP bezbariérové upravy chodníku ul. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000017 12.04.2023 neuvedena Město Nový Bor Smlouva o spolupráci VZ odhad.cena 0 Kč
  P18V00000105 07.11.2018 neuvedena Město Nový Bor Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, 7 438 Kč
  P19V00000007 05.05.2023 neuvedena Město Nový Bor BOZP - Rekonstrukce podstávkového domu č. p. 106 - odhad.cena 0 Kč
  P18V00000116 18.04.2023 18.12.2018 Město Nový Bor Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 Nový Bor odhad.cena 12 539 191 Kč
  P18V00000021 10.04.2023 05.04.2018 Město Nový Bor SAMAT, spol. s r.o.
Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor 5 513 356 Kč
  P16V00000035 12.04.2023 neuvedena Město Nový Bor Příkazní smlouva AD smuteční síň odhad.cena 0 Kč
  P15V00000027 16.03.2023 neuvedena Město Nový Bor GINIS - serverové licence odhad.cena 0 Kč
  P16V00000022 16.03.2023 23.03.2016 Město Nový Bor Nákup nového OA odhad.cena 372 000 Kč
  P15V00000081 12.04.2023 neuvedena Město Nový Bor Rekonstrukce VZT v 1. PP ve školní kuchyni ZŠ nám. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000054 16.03.2023 neuvedena Město Nový Bor PD DUR volnočasové centrum Pihel odhad.cena 0 Kč
  P15V00000113 12.04.2023 neuvedena Město Nový Bor JUDr. Poremská s.r.o.
Příkazní smlouva sdružené dodávky elektrické 54 950 Kč
  P15V00000089 16.03.2023 neuvedena Město Nový Bor Architektonická studie Rekonstrukce III. etapy odhad.cena 0 Kč
  P15V00000018 16.03.2023 neuvedena Město Nový Bor PDPPS chodník gen. Svobody odhad.cena 0 Kč
  P15V00000019 16.03.2023 neuvedena Město Nový Bor PDPS - Rekonstrukce středu města Nový Bor - II. odhad.cena 0 Kč
  P18V00000084 13.11.2018 neuvedena Město Nový Bor DOKOM FINAL s.r.o.
Oprava povrchů komunikací v Novém Boru 2018 – 200 663 Kč
  P18V00000033 18.07.2018 15.05.2018 Město Nový Bor Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru odhad.cena 8 490 410 Kč
  P18V00000031 11.04.2023 neuvedena Město Nový Bor TDS - Rekonstrukce 2. NP, střešního pláště a odhad.cena 0 Kč
  P14V00000011 09.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Technická pomoc ÚAP - 2014 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000042 09.08.2023 14.07.2014 Město Nový Bor Výstavba repliky pomníku hrdinům Rumburské vzpoury odhad.cena 580 000 Kč
  P14V00000044 18.08.2023 11.07.2014 Město Nový Bor Čestmír Doležal
Oprava povrchu chodníku u budovy č.p. 583 na 398 887 Kč
  P14V00000074 18.08.2023 29.10.2014 Město Nový Bor BLÁHA trade s.r.o.
Snížení energetické náročnosti DDM Smetanka Nový 2 382 382 Kč
  P14V00000056 09.08.2023 01.05.2014 Město Nový Bor Zdeněk Baťka
Nátěr lávky přes I/9 110 000 Kč
  P14V00000001 09.08.2023 15.11.2013 Město Nový Bor Dominik Štefko
Tisk a dodávky knihy Dějiny Nového Boru 3. díl 130 400 Kč
  P14V00000018 18.08.2023 21.05.2014 Město Nový Bor PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Parkování v ulici Boženy Němcové - Nový Bor 2 075 759 Kč
  P14V00000052 18.08.2023 21.08.2014 Město Nový Bor SaM silnice a mosty a.s.
Oprava povrchu komunikace v ul. Zátiší a Úvoz, 711 150 Kč
  P14V00000028 09.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Úpravy PD rekonstrukce středu města Nový Bor - I. odhad.cena 0 Kč
  P13V00000017 09.08.2023 03.05.2013 Město Nový Bor Tomáš Hlaváček
Oprava krovu na domě č. p. 45, T.G.Masaryka, Nový 269 375 Kč
  P14V00000015 18.08.2023 29.04.2014 Město Nový Bor AFC Servis DC a.s.
Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice 3 478 253 Kč
  P14V00000036 16.08.2023 16.06.2014 Město Nový Bor Michal Smolák
Oprava pomníku obětem l. sv. války na Lesním 397 886 Kč
  P16V00000083 29.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Příkazní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu odhad.cena 0 Kč
  P16V00000075 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní odhad.cena 0 Kč
  P22V00000024 04.05.2023 neuvedena Město Nový Bor Sdružené služby dodávky elektrické energie odhad.cena 0 Kč
  P14V00000093 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA, B. odhad.cena 0 Kč
  P14V00000086 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Dotisk knihy Dějiny Nového Boru, 1. díl odhad.cena 0 Kč
  P14V00000083 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor TELMO a.s.
Kamerový bod nám. Míru 0 Kč
  P15V00000047 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Příkazní smlouva - VZ chodník gen. Svobody Nový odhad.cena 0 Kč
  P16V00000082 29.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Mandátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu odhad.cena 0 Kč
  P17V00000052 29.08.2023 02.08.2017 Město Nový Bor RICOH Czech Republic s.r.o.
Pořízení 2 multifunkčních tiskáren 108 980 Kč
  P19V00000002 29.08.2023 17.01.2019 Město Nový Bor TDS - Nový Bor – Vodní zdroj pro HZS - opakované 50 000 Kč
  P14V00000077 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Úpravy PD dílčí rekonstrukce MŠ Pohádka, Nový Bor odhad.cena 0 Kč
  P12V00000051 04.09.2023 24.09.2012 Město Nový Bor Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ - ul. odhad.cena 16 777 105 Kč
  P14V00000087 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Údržba, instalace a likvidace vánoční výzdoby odhad.cena 0 Kč
  P14V00000021 28.08.2023 neuvedena Město Nový Bor Zastavovací studie Podskalská odhad.cena 0 Kč