Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 823 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-016223 17. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup silové elektřiny pro centrálního zadavatele Statutární město Liberce, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020 23 785 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 300 MWh pro rok 2020, ve složení 15 430 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky), 1 870 MWh dodávek sdružených služeb v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2019-016475 17. 5. 2019 neuvedena statutární město Liberec FS Vision, s.r.o.
Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci 2 397 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude vytvořena dle normových požadavků, podmínek poskytovatele podpory pro energetické úspory Operačního programu životního prostředí dle Prioritní osy 5.1, podmínek poskytovatele dotace IROP, požadavků provozovatele školy, dotčených orgánů a požadavků zadavatele (objednatele).
Z2019-016224 17. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec LAMA energy a.s.
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele Statutární město Liberec, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020 12 591 538  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 23 445 MWh pro rok 2020, ve složení 14 371 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 9 084 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
P19V00000030 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Rosnička, ul. Školní vršek 503/3, Liberec 1 - úprava oplocení odhad.cena 0 Kč
P19V00000041 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava komunikace po pokládce IS - ulice Jiráskova, Liberec odhad.cena 0 Kč
P19V00000042 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava komunikace - ulice Klostermannova, Liberec odhad.cena 0 Kč
P19V00000031 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání vzdělávacích tabletů s příslušenstvím pro dopravní výchovu odhad.cena 0 Kč
P19V00000038 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání a instalace herních prvků odhad.cena 0 Kč
P19V00000029 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka dvou nákladních automobilů odhad.cena 0 Kč
P19V00000026 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II odhad.cena 0 Kč
P19V00000028 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava kotelny odhad.cena 0 Kč
P19V00000025 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí II odhad.cena 0 Kč
P19V00000027 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády odhad.cena 0 Kč
P19V00000024 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019 odhad.cena 0 Kč
P19V00000023 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec odhad.cena 0 Kč
Z2019-011526 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00000017 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – dodávka vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00000022 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi - vybavení odhad.cena 0 Kč
P19V00000002 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – stavební část odhad.cena 0 Kč
P19V00000020 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka mobilních telefonů pro městskou policii Liberec odhad.cena 0 Kč
Z2019-009996 6. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Spolkové komunitní centrum Vratislavice odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
P19V00000016 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec FC Slovan Liberec - lávka odhad.cena 0 Kč
P19V00000014 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny odhad.cena 0 Kč
P19V00000018 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava venkovní kanalizace odhad.cena 0 Kč
P19V00000013 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu odhad.cena 0 Kč
P19V00000012 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II odhad.cena 0 Kč
P19V00000010 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava střechy krematoria odhad.cena 0 Kč
P19V00000009 21. 3. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení odhad.cena 0 Kč
P18V00000080 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Nad přehradou, Liberec, ul. Klášterní - výměna části oken odhad.cena 0 Kč
P18V00000069 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken I. etapa odhad.cena 0 Kč
P19V00000008 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec BDO Advisory s.r.o.
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 530 400  Kč
P18V00000166 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí odhad.cena 0 Kč
P19V00000005 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část odhad.cena 0 Kč
P19V00000006 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – dodávka vybavení multimediální učebny, učebny biologie a šaten odhad.cena 0 Kč
P19V00000004 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Divadlo F. X. Šaldy, Liberec - modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky" odhad.cena 0 Kč
P19V00000001 13. 5. 2019 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou Revitalizace vybraných ploch zeleně ve Vratislavicích nad Nisou – I. etapa odhad.cena 0 Kč
P19V00000002 13. 5. 2019 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou Revitalizace vybraných ploch zeleně ve Vratislavicích nad Nisou – II. etapa odhad.cena 0 Kč
P18V00000126 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci odhad.cena 0 Kč
P19V00000001 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC – oprava hlediště II. odhad.cena 0 Kč
P18V00000160 11. 12. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky odhad.cena 0 Kč
P18V00000164 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC – oprava hlediště odhad.cena 0 Kč
P18V00000165 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Divadlo F. X. Šaldy - modernizace vyhřívání okapů II odhad.cena 0 Kč
Z2018-041736 30. 11. 2018 neuvedena Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Oznámení profilu zadavatele
P18V00000151 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci odhad.cena 0 Kč
P18V00000162 19. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci odhad.cena 0 Kč
P18V00000161 19. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení odhad.cena 0 Kč
P18V00000093 15. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Kolem kolem Jizerek – Cyklotrasa Liberec - Machnín, úsek 102a - SML, 102b - Lesy ČR odhad.cena 0 Kč
P18V00000158 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Divadlo F. X. Šaldy - modernizace vyhřívání okapů odhad.cena 0 Kč
P18V00000110 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec OKNOSTYL group s.r.o.
ZŠ Liberec, Česká – výměna oken, 2. etapa 330 000  Kč
P18V00000156 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Jiří Štěpař
Rekonstrukce dětského hřiště - Kmochova část II. - zpevněné plochy, výsadby, herní prvky a mobiliář 1 509 758  Kč