Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00262978'

Nalezeno 867 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-031421 10. 9. 2019 neuvedena statutární město Liberec Bagro - Trans s.r.o.
Oprava komunikace po pokládce IS - ulice Jiráskova, Liberec 6 783 844  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova komunikace a chodníků v ulici Jiráskova v Liberci po předcházející rekonstrukci plynovodu. Délka opravované části vozovky je 502 m a jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Borový vrch až za křížení s ulicí Čapka Choda a Schillerova.
Z2019-028548 16. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec SYBAN, s.r.o.
Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády 5 999 888  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava střechy a jižní fasády budovy Střední zdravotnické školy v ulici Kostelní čp. 9, Liberec. Budova se nachází v památkové zóně. Realizace je rozdělena do dvou let. Oprava jižní fasády a jižní části střechy bude spolu s doplněním mříže před hlavním vchodem do budovy realizována letos. Oprava zbylé části střechy proběhne rok následující.
Z2019-028111 13. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec WISS CZECH, s.r.o.
DODÁVKA CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH VESEC 5 699 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky včetně požárního příslušenství pro JSDH Vesec. Veškeré dodávané věci musí být nové.
Z2019-027209 6. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec STRABAG a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku - Mostecká 15 827 801  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava části komunikace a chodníků v ulici Dr. M. Horákové v Liberci po předcházející rekonstrukci inženýrských sítí (plynovodu, kanalizace a vodovodu). Konkrétně se jedná o úsek komunikace od křižovatky s ulicí U Potůčku po křižovatku s ulicí Mostecká o celkové délce 425 m s průměrnou šíří vozovky 10 m. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-027271 6. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec AUTO KOUTEK s.r.o.
Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019 499 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou nových automobilů pro potřeby Městské policie Liberec.
Z2019-024186 19. 7. 2019 neuvedena statutární město Liberec Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – stavba odhad.cena 162 800 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je kompletní rekonstrukce památkově chráněné vily Johanna Liebiega mladšího, v Liberci v ulici U Tiskárny č. p. 81, Liberec I Staré Město pro potřeby projektu „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec Jablonec nad Nisou spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.
Z2019-024027 18. 7. 2019 19. 8. 2019 Statutární město Liberec Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci odhad.cena 32 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavební povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. předložení stavebního povolení s doložkou právní moci a autorský dozor. Veškeré přípravné, projektové práce povedou k realizaci komplexní rekonstrukce objektu Městského plaveckého bazénu v Liberci. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí stavebního povolení je územní rozhodnutí ve smyslu § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. pokud zadavatel požaduje stavební povolení, má se tím na mysli společné rozhodnutí ve smyslu uvedeného ustanovení. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci, zejména ve smlouvě o dílo.
Z2019-024028 16. 7. 2019 neuvedena statutární město Liberec OL ENERGY s.r.o.
MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava kotelny 469 981  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova plynové kotelny objektu Mateřské školy Klubíčko, Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v položkovém výkazu výměr a projektové dokumentaci.
P19V00000076 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II odhad.cena 0 Kč
P19V00000073 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání zahradních kompostérů II odhad.cena 0 Kč
P19V00000070 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Česká 617 - stavební úpravy koupelen - D odhad.cena 0 Kč
P19V00000065 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Rekonstrukce podvozku cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815 JSDH Vratislavice odhad.cena 0 Kč
P19V00000072 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků odhad.cena 0 Kč
P19V00000067 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce odhad.cena 0 Kč
P19V00000069 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Navýšení kapacit MŠ Motýlek - TDS a BOZP odhad.cena 0 Kč
P19V00000053 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava části komunikace – ulice U Černého dolu a U Domoviny odhad.cena 0 Kč
P19V00000063 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav odhad.cena 0 Kč
P19V00000066 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Navýšení kapacit MŠ Motýlek - stavba odhad.cena 0 Kč
P19V00000064 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání a instalace herních prvků II odhad.cena 0 Kč
P19V00000054 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Aloisina výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí III odhad.cena 0 Kč
P19V00000061 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS odhad.cena 0 Kč
P19V00000062 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Souvislá údržba ul. Herbenova a úprava křižovatky Jeronýmova-U Školy odhad.cena 0 Kč
P19V00000052 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec DODÁVKA CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH VESEC odhad.cena 0 Kč
P19V00000051 6. 6. 2019 neuvedena Statutární město Liberec FC Slovan Liberec zastřešení tribuny jih – úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení odhad.cena 0 Kč
P19V00000050 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokalita Jeřmanická - Česká odhad.cena 0 Kč
P19V00000049 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka užitkového vozu odhad.cena 0 Kč
P19V00000046 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS odhad.cena 0 Kč
P19V00000045 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci Střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády a Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny odhad.cena 0 Kč
P19V00000047 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Sluníčko – úprava rozvodů elektro odhad.cena 0 Kč
P19V00000044 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí odhad.cena 0 Kč
Z2019-016223 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup silové elektřiny pro centrálního zadavatele Statutární město Liberce, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020 23 785 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-016224 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec LAMA energy a.s.
LAMA energy a.s.
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele Statutární město Liberec, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020 12 591 538  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000043 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku - Mostecká odhad.cena 0 Kč
P19V00000039 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019 odhad.cena 0 Kč
P19V00000030 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Rosnička, ul. Školní vršek 503/3, Liberec 1 - úprava oplocení odhad.cena 0 Kč
P19V00000040 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání zahradních kompostérů odhad.cena 0 Kč
P19V00000041 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava komunikace po pokládce IS - ulice Jiráskova, Liberec odhad.cena 0 Kč
P19V00000042 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Oprava komunikace - ulice Klostermannova, Liberec odhad.cena 0 Kč
P19V00000031 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání vzdělávacích tabletů s příslušenstvím pro dopravní výchovu odhad.cena 0 Kč
P19V00000038 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodání a instalace herních prvků odhad.cena 0 Kč
P19V00000029 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka dvou nákladních automobilů odhad.cena 0 Kč
P19V00000026 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.
Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II 605 000  Kč
P19V00000028 9. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava kotelny odhad.cena 0 Kč
P19V00000025 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí II odhad.cena 0 Kč
P19V00000027 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády odhad.cena 0 Kč
Z2019-023385 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AUTO GREMOS, spol. s r.o.
Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019 1 607 521  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000024 9. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AUTO GREMOS, spol. s r.o.
Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019 1 607 521  Kč
P19V00000023 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec odhad.cena 0 Kč
Z2019-011526 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AV MEDIA, a.s.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení 7 277 091  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000017 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MERCI, s.r.o.
ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – dodávka vybavení 342 711  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 284 lidí darovalo 753 289 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy