Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00262978'

Nalezené veřejné zakázky 948 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00000015 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Husova – modernizace kuchyně - TDS a BOZP odhad.cena 0 Kč
 P20V00000048 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního odhad.cena 0 Kč
 P20V00000047 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - odhad.cena 0 Kč
 P20V00000046 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně odhad.cena 0 Kč
 P20V00000045 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vnitřní vybavení odhad.cena 0 Kč
 P20V00000043 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020 odhad.cena 0 Kč
 Z2020-008985 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P20V00000001 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na odhad.cena 0 Kč
 P20V00000016 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Husova – modernizace kuchyně - stavba odhad.cena 0 Kč
 P20V00000025 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP odhad.cena 0 Kč
 P20V00000030 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. odhad.cena 0 Kč
 P20V00000036 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská – oprava nakládací odhad.cena 0 Kč
 Z2020-007640 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-042645 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Projektové řízení rekonstrukce Městského odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P20V00000028 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti odhad.cena 0 Kč
 P20V00000033 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Husova, Liberec – projektová příprava na úpravu odhad.cena 0 Kč
 P20V00000014 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Stromovka, Liberec – oprava splaškové a tukové odhad.cena 0 Kč
 P20V00000024 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Bytové domy - výměna vodoměrů a měřičů tepla II. odhad.cena 0 Kč
 P20V00000021 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Oprava části komunikace ul. U Černého dolu a ul. U odhad.cena 0 Kč
 P20V00000018 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava odhad.cena 0 Kč
 P20V00000005 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec BENJAMÍN s.r.o.
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - vnitřní vybavení 433 248 Kč
 P20V00000019 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec KONCEPCE ROZVOJE KULTURY MĚSTA LIBERCE II. odhad.cena 0 Kč
 P20V00000012 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby odhad.cena 0 Kč
 P20V00000010 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - odhad.cena 0 Kč
 P20V00000006 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Interiér městského informačního centra v Liberci - odhad.cena 0 Kč
 P20V00000008 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Rekonstrukce Městského informačního centra - odhad.cena 0 Kč
 Z2019-024186 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P20V00000004 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Jablůňka, Liberec – projektová příprava na odhad.cena 0 Kč
 P20V00000003 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec odhad.cena 0 Kč
 Z2019-045504 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Zajištění úklidových služeb na vybraných objektech odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P19V00000147 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec KONCEPCE ROZVOJE KULTURY MĚSTA LIBERCE odhad.cena 0 Kč
 P19V00000107 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.
Projektová příprava – modernizace a energetické 740 000 Kč
 P19V00000142 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Výměna požárních dveří na bytových domech v odhad.cena 0 Kč
 P19V00000140 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Zpracování energetického návrhu, investiční studie odhad.cena 0 Kč
 P19V00000141 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Projektová příprava – modernizace a energetické odhad.cena 0 Kč
 P19V00000131 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Připojení ZOO Liberec k optické metropolitní síti odhad.cena 0 Kč
 P19V00000116 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec FLORA SERVIS s.r.o.
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - herní prvky a úprava 4 446 529 Kč
 P19V00000136 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec MŠ Jablůňka, Liberec – projektová příprava na odhad.cena 0 Kč
 P19V00000135 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Digitronic CZ s.r.o.
MŠ Delfínek, Liberec – projektová příprava na 480 000 Kč
 P19V00000137 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec MAFRA, a.s.
Výběr dodavatele tisku městského periodika 1 724 881 Kč
 Z2019-041295 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P19V00000133 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec D. stavby, s.r.o.
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - TDS a BOZP 189 500 Kč
 P19V00000130 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec GEOPEN, s.r.o.
Aparatury pro GNSS (Globální družicový polohový 214 400 Kč
 P19V00000120 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Ing. arch. Jan Heller
MŠ Nad přehradou, Liberec – projektová příprava na 572 000 Kč
 P19V00000124 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Bytové domy - výměna vodoměrů a měřičů tepla odhad.cena 0 Kč
 P19V00000128 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Výměna požárních dveří na bytových domech v odhad.cena 0 Kč
 Z2020-008719 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec TEP Jablonec, spol. s r.o.
ZŠ Gollova Liberec – modernizace kotelny 798 763 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P19V00000108 6. 2. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Gollova Liberec – modernizace kotelny odhad.cena 0 Kč
 Z2019-039769 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec SANTAL spol. s r. o.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - 2 058 401 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00000119 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec M3 Stavby v.o.s.
ZŠ Lesní, Liberec – projektová příprava na 278 500 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy