Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00266230

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00266230'

Nalezeno 162 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-034310 2. 10. 2019 neuvedena město Bílina Opus consulting, s.r.o.
Strategie Smart City města Bílina 245 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
211233 17. 9. 2019 neuvedena Město Bílina
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-032362 17. 9. 2019 neuvedena Město Bílina
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-027061 5. 8. 2019 neuvedena Město Bílina ABS – stavební společnost s.r.o.
Zateplení objektu a sanace spodní stavby DDM Bílina – Havířská 529/10 7 749 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Zateplení objektu a sanace spodní stavby DDM Bílina – Havířská 529/10“ jsou stavební úpravy stávajícího objektu Domu dětí a mládeže č. p. 529/10 v Havířské ulici v Bílině. Předmětem stavebních úprav je zateplení obálky budovy (obvodového pláště, stropu nad posledním podlaží), sanace spodní stavby – ochrana před vlhkostí, a nová vzduchotechnika (VZT) tělocvičny.
Z2019-024943 23. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.,
Strategie ICT města Bílina 420 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie ICT města Bílina (ICT = informační a komunikační technologie, která má za cíl zvýšit transparentnost a otevřenost Městského úřadu v Bílině resp. města Bílina, zvýšit elektronizaci služeb správy a dosáhnout vysoké efektivnosti v ICT města.
Z2019-022953 9. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – Město Bílina 4 791 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy základní školy ve městě Bílina, který stojí na pozemku parc.č. 1785, 1784 (dle projektové dokumentace), vč. úpravy a modernizace datové sítě. Blíže viz ZD
Z2019-022962 9. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem – Město Bílina 2 765 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy základní školy ve městě Bílina, který stojí na pozemku parc.č. 1636/70 a 1636/272 (objekt dle projektové dokumentace), vč. úpravy a modernizace datové sítě. Blíže viz ZD.
P19V00004636 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce a úpravy zdroje tepla hotelu U Lva odhad.cena 0 Kč
P19V00003792 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce zahradní terasy U Kádi odhad.cena 0 Kč
Z2019-015755 13. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se zákonem č. 138/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
P19V00003640 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávka a montáž balančních a herních prvků včetně městského mobiliáře na sportovní hřiště v ulici Kmochova, Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00003641 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávaka montáž sportovní arény Atlanta-atyp, na sportovní hřiště v ulici Čapkova, Bílina odhad.cena 0 Kč
Z2019-014994 6. 5. 2019 neuvedena Město Bílina AUTOCONT a.s
Dodávka a implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci MěÚ Bílina 3 513 255  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí cíle zadavatele spočívající v zajištění kybernetické bezpečnosti AIS a provozních IS zadavatele. V rámci veřejné zakázky bude pořízeno řešení vedoucí k naplnění následujících technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění: Naplnění § 19 nástroj pro řízení přístupových oprávnění Naplnění § 22 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí Naplnění § 25 Kryptografické prostředky
P19V00003216 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart City města Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00002975 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická - město Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00002977 9. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem - město Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00002144 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie ICT města Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00001937 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Zateplení objektu a sanace spodní stavby DDM Bílina - Havířská 529/10 odhad.cena 0 Kč
P19V00001680 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Úprava dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Čapkova v Bílině odhad.cena 0 Kč
P19V00001677 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ a ZŠ v Bílině odhad.cena 0 Kč
P19V00001174 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart City města Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00000734 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce v Bílině odhad.cena 0 Kč
P19V00000355 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávka a implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci MěÚ Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00000133 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Výstavba nových převlékáren - areál koupaliště Kyselka - Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00000124 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Vybudování parkovacích stání v lokalitě Sídliště U Nového nádraží 690-702, Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00000128 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v lokalitě Bezovka - Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00009569 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávka a instalace plynového etážového topení do 3 bytů v ulici 5. května, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00009570 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávka a montáž 4 ks parkovacích automatů na Mírovém náměstí v Bílině odhad.cena 0 Kč
P18V00009572 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce chodníku v ulici Jenišovská, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00009479 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Edenred CZ s.r.o.
Poskytnutí stravenek pro Město Bílina 0 Kč
P18V00009480 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávka a instalace plynového etážového topení do 3 bytů v ulici 5.května, Bílina odhad.cena 0 Kč
Z2018-039111 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektříny na rok 2019 a 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00008825 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn- maloodběr) na rok 2019 a 2020 odhad.cena 0 Kč
P18V00008485 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad odhad.cena 0 Kč
P18V00008351 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce rozvodů vytápění a výměna otopných těles v objektu č.p. 818 - MŠ Za Chlumem odhad.cena 0 Kč
P18V00007200 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Oprava historického mostku v areálu lázní Kyselka v Bílině odhad.cena 0 Kč
P18V00007038 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce toalet ZŠ Lidická odhad.cena 0 Kč
P18V00006755 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Výstavba přetlakové tenisové haly, Bílina - Kyselka odhad.cena 0 Kč
P18V00006758 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Projektová dokumentace (PD) Revitalizace plavecké haly - objekt A odhad.cena 0 Kč
P18V00006735 16. 1. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina odhad.cena 0 Kč
Z2019-004846 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00006381 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce přípojky minerální vody k objektu Inhalatoria odhad.cena 0 Kč
P18V00005381 24. 6. 2019 neuvedena Město Bílina Zateplení fasád a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820 - Bílina odhad.cena 0 Kč
Z2018-016399 27. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-033420 27. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Stavmart s.r.o.
Stavební úpravy části 3. NP budovy "C" HNsP v Bílině (1.-3. Etapa) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00003967 13. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Generální oprava střech objektu DDM odhad.cena 0 Kč
Z2018-032638 27. 5. 2019 neuvedena Město Bílina ELTODO Osvětlení, s.r.o.
Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00003680 13. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Projektová dokumentace (PD) - Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E v objektu HNsP, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00003454 2. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu č.p.555 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) odhad.cena 0 Kč
Z2018-014331 27. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Elektronické služby města Bílina odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 800 350 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy