Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00279102

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00279102'

Nalezeno 68 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-033406 14. 11. 2019 23. 10. 2019 Město Lanškroun Poliklinika Lanškroun odhad.cena 120 401 623  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby „Poliklinika Lanškroun“ zpracované obchodní společností OBERMEYER HELIKA a.s., se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, IČO: 601 94 294, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v komplexní přestavbě stávající polikliniky Lanškroun, změně připojení objektu polikliniky na inženýrské sítě, vybudování parkoviště, oplocení, venkovních zpevněných ploch a provedení sadových úprav. Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat za částečného provozu polikliniky a bude rozdělena do 2 etap, které na sebe budou vzájemně navazovat. Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-030926 5. 9. 2019 neuvedena Město Lanškroun BEHOS CZ s.r.o.
Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady 5 499 635  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem díla je vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady u základní školy na nám. A. Jiráska čp. 139 v Lanškrouně. V rámci stavby jsou řešeny opěrné zdi zajišťující stabilitu svahu a terasovitě uspořádaných výukových ploch bezbariérově zpřístupněných pomocí zdvihacího zařízení - plošiny, schodiště zpřístupňující jednotlivé terasy a propojující současně ul. Na Valech s nádvořím budovy školy, dvoupodlažní objekt samotné učebny o půdorysných rozměrech 6x6 m z kombinace materiálů beton, dřevo a sklo a bezbariérově řešené WC, jako sociální zázemí k učebně. Přesná specifikace je vymezena v příloze č. 2 této ZD (projektová dokumentace), kterou vypracoval MgA. Přemysl Kokeš, IČ a v příloze č. 3 soupis stavebních prací od Petra Krčála, IČ: 88363945
Z2019-027577 8. 8. 2019 neuvedena Město Lanškroun TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Dodávka IT techniky – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského 315 972  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT techniky.
Z2019-024625 19. 7. 2019 neuvedena Město Lanškroun KXN CZ, s.r.o.
Dodávka nábytku - Půdní vestavba ZŠ Smetanova 2 648 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku
Z2019-023485 12. 7. 2019 neuvedena Město Lanškroun MULTIP Moravia s.r.o.
Dodávka nábytku – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského 651 738  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku
Z2019-022213 2. 7. 2019 neuvedena Město Lanškroun DACH-IZOL s.r.o.
OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY LANŠKROUN, UL. DOBROVSKÉHO 6 399 416  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Stávající střecha je ve značně nevyhovujícím stavu. Do střechy zatéká a stávající střešní okna jsou v havarijním stavu. V nedávné době byla provedena oprava části střechy v čelní části (vstupní části). Tato část bude ponechána beze změn.
Z2019-018254 31. 5. 2019 neuvedena Město Lanškroun Dodávka IT techniky - Půdní vestavba ZŠ Smetanova 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT techniky
Z2019-014671 17. 6. 2019 5. 6. 2019 Město Lanškroun Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova odhad.cena 3 170 274  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
Z2019-014669 25. 7. 2019 5. 6. 2019 Město Lanškroun AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.
Dodávka stavebnic, nádobí a keramické pece – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského 3 030 124  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
355523 10. 4. 2019 neuvedena Město Lanškroun
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-011517 10. 4. 2019 neuvedena Město Lanškroun
Oznámení profilu zadavatele
P18V00006469 17. 7. 2019 neuvedena Město Lanškroun Lanškroun, ul. Havlíčkova, Zborovská - stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
Z2018-022017 27. 5. 2019 neuvedena Město Lanškroun FORM, spol. s r. o.
„KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN - Nábytek a vybavení interiéru“ Část I - Dodávka typového nábytku 6 628 129  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00005461 27. 5. 2019 neuvedena Město Lanškroun FORM, spol. s r. o.
„KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN - Nábytek a vybavení interiéru“ Část I - Dodávka typového nábytku 6 628 129  Kč
Z2018-025573 10. 4. 2019 neuvedena Město Lanškroun FORTEX AGS, a.s
Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, ulice Dobrovského 630 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-027546 27. 5. 2019 neuvedena Město Lanškroun OHL ŽS, ,a.s.
„Stavební úpravy a přístavba výtahu ZŠ Smetanova Lanškroun odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
P16V00000231 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Poliklinika Lanškroun – demolice garáží čp. 148 odhad.cena 0 Kč
P13V00004377 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139 - stavební úpravy dílen odhad.cena 0 Kč
P13V00004378 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Sociální zázemí hasičské zbrojnice Dolní Třešňovec odhad.cena 0 Kč
P17V00004909 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Lanškroun, ul. Rybniční - stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
Z2017-013404 26. 5. 2019 neuvedena Město Lanškroun OBERMEYER HELIKA, a.s.
Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci: „Přestavba polikliniky Lanškroun 3 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-006653 30. 6. 2017 neuvedena Město Lanškroun OHL ŽS, a.s.
KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335, 137 964 509  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-000414 12. 10. 2016 neuvedena Město Lanškroun PELMONT s.r.o.
Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Lanškroun 1 671 345  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Lanškroun“. V rámci řešené akce dojde k výměně celkem 209 svítidel veřejného osvětlení. Projekt řeší rekonstrukci částí veřejného osvětlení města Lanškroun, které jsou připojeny na tyto spínací body: RVO Dvorská – 93 světelných bodů s 93 svítidly. RVO Kollárova – 100 světelných bodů se 106 svítidly, plus 4sv. body RVO Nádražní – 30 světelných bodů se 30 svítidly Uchazeč se bude řídit přesnými počty kusů uvedených ve výkazu výměr a dle odpovídajících situací z výpočtu osvětlení.
P16V00007852 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Odstranění části objektu č.p. 335, Lanškroun odhad.cena 0 Kč
P16V00007639 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Lanškroun odhad.cena 0 Kč
P16V00007044 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Knihovna Lanškroun - strop II.NP čp. 142 odhad.cena 0 Kč
P16V00007048 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Víceúčelové hřiště v Dolním Třešňovci odhad.cena 0 Kč
P16V00007042 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun ZŠ Jiráskova, nám. J.M.Marků - družina odhad.cena 0 Kč
P16V00006841 26. 10. 2018 neuvedena Město Lanškroun Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Lanškroun odhad.cena 0 Kč
632528 18. 2. 2016 neuvedena Město Lanškroun Zhotovitel projektové dokumentace k akci: KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN 3 569 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat: platné rozhodnutí o umístění stavby, platné stavební povolení a projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby se zapracovanými podmínkami ze stavebního povolení, odsouhlasenou zadavatelem včetně zpracovaného rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
524820 20. 10. 2015 neuvedena Město Lanškroun Technická a dopravní infrastruktura Za Střelnicí II, Lanškroun - II. etapa 6 888 485  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí v Lanškrouně.
519451 3. 8. 2015 neuvedena Město Lanškroun Přírodní dětské hřiště MŠ Dolní Třešňovec 2 653 040  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování dětského hřiště včetně regenerace zeleně.
514663 27. 5. 2015 neuvedena Město Lanškroun VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA PROJEKTU KIT ORP LANŠKROUN (DODÁVKA HARDWARE, SOFTWARE A KOMPONENT IS VČ. SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB) - opakovaná výzva 4 936 130  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je dodávka hardware (HW), software (SW) a souvisejících služeb (implementační služby, školení, technická podpora)
506742 28. 1. 2015 neuvedena Město Lanškroun Sběrný dvůr Lanškroun 2 510 886  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 1) kontejnery na "O" odpady a lisovací kontejner a nádoby a vybavení na "N" odpady: 2) Váha velká a SW + HW - PC: 3) Štěpkovač: 4) Kamerový systém:
404795 23. 12. 2014 neuvedena Město Lanškroun Výstavba Sběrního dvora Lanškroun 8 828 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výstavba Sběrního dvora Lanškroun včetně zpracování prováděcí dokuemntace stavby.
402300 19. 11. 2014 neuvedena Město Lanškroun Sběrný dvůr Lanškroun - dodávky
Neznámý Dodávky:;1) kontejnery na "O" odpady a lisovací kontejner:;2) nádoby a vybavení na "N" odpady:;3) Váha velká a SW + HW - PC:;4) Štěpkovač:;5) Kamerový systém:
401152 4. 11. 2014 neuvedena Město Lanškroun Výstavba Sběrního dvora Lanškroun
Neznámý Výstavba Sběrního dvora Lanškroun včetně zpracování prováděcí dokumentace stavby.
496382 5. 9. 2014 neuvedena Město Lanškroun Zateplení objektu - přístavba ZŠ Smetanova Lanškroun 2 951 169  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zateplení svislých obvodových konstrukcí kontaktním fasádním zateplovacím systémem, výměnu výplní otvorů, zateplení střechy, provedení nové krytiny střechy a výměnu klempířských prvků.
496381 5. 9. 2014 neuvedena Město Lanškroun Zateplení objektu - tělocvična ZŠ Smetanova Lanškroun 3 244 552  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zateplení svislých obvodových konstrukcí kontaktním fasádním zateplovacím systémem, výměnu otvorových prvků, zateplení střechy, provedení nové krytiny střechy, výměnu klempířských prvků a vybudování nové zateplené podlahy se sportovním povrchem.
377118 20. 12. 2013 neuvedena Město Lanškroun Stavební úpravy objektu č. p. 33 5 999 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 33 v Lanškrouně. Tento objekt se skládá z administrativní budovy a budovy skladů a garáží. Dvoupodlažní kancelářská část bude uvnitř upravena následovně. U schodiště bude zhotovena výtahová šachta pro instalaci výtahu do patra. Strojovna je navržena v přízemí vedle hlavního vchodu. Vpravo od schodiště bude nově vybudována jídelna s výdejnou. Nad tímto prostorem bude zhotoven nový, betonový strop, nad nímž bude umístěn sklad dokumentů. Vlastní prostory kanceláří a soc. zařízení budou upraveny pouze minimálně. V určených místech budou osazeny nové dveře, položeny nové podlahové krytiny, opraveny omítky a zhotoveny kompletně nové malby. V objektu bude provedeno nové vytápění, domovní plynovod, nová elektroinstalace včetně rozvaděčů, zdravotechnika, vzduchotechnika a hromosvod.
376314 8. 10. 2014 neuvedena Město Lanškroun Varovný systém Města a ORP Lanškroun 7 496 622  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Lanškroun zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a vybudování lokálního varovného systému hladinoměrů a srážkoměrů pro včasné varování obyvatel.
371171 25. 10. 2013 neuvedena Město Lanškroun Revitalizace zámecké zahrady 5 325 465  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je revitalizace zámecké zahrady, která obnáší výstavbu veřejného osvětlení, vybudování zpevněných komunikací pro pěší, včetně zpevněných svahů v zámecké zahradě, vybudování opěrné stěny, vybudování žulových kamenných stupňů na betonových základových pasech. Dále se jedná o vybudování dešťové kanalizace pro odvod vody ze zpevněných ploch, sanací fasády muzea a úpravu stávajícího ocelového schodiště.
370178 18. 10. 2013 neuvedena Město Lanškroun Obřadní síň , hřbitov Lanškroun 4 927 108  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba budovy obřadní síně v rozsahu: přístavba kolonády, přístavba toalet, přístavba vstupního zádvěří, dispoziční úpravy zádvěří, dispoziční úpravy vstupu (bezbariérové řešení), výměna otvorových prvků, nové vnitřní izolace elektro, ZTI, plyn, UT a VZT, úpravy povrchů.
361617 26. 7. 2013 neuvedena Město Lanškroun Výměna oken na objektech v majetku města Lanškroun 2 826 641  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je výměna výplní otvorů v objektech v majetku města Lanškroun
355523 11. 9. 2015 neuvedena Město Lanškroun
Neznámý
60059038 30. 5. 2013 neuvedena Město Lanškroun
Neznámý
238493 20. 11. 2012 neuvedena Město Lanškroun Technická a dopravní infrastruktura Za Střelnicí II. Lanškroun - I. etapa 5 699 902  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Jedná se o vybudování těchto stavebních objektů: pozemní komunikace, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, plynovod, rozvody NN, veřejné osvětlení, přípojky na technickou infrastrukturu.
228577 17. 8. 2012 neuvedena Město Lanškroun 7 365 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je výměna oken a dveří v bytových domech města Lanškroun. Jedná se o odstranění starých nevyhovujících oken a dveří, provedení nutných stavebních úprav a montáž nových oken a dveří v bytových domech.
102096 30. 11. 2011 neuvedena Město Lanškroun Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Vančurova 87 ve městě Lanškroun 246 931  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je zateplení obvodového pláště budovy mateřské školky, včetně střechy a výměna otvorových prvků.
101491 24. 11. 2011 neuvedena Město Lanškroun Zavedení digitální projekce Kina Lanškroun v Lanškrouně 2 483 568  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je provedení dodávky a montáže zařízení a jejich součástí k digitalizaci stávajícího kina v Lanškrouně na kino D-cinema dle standardu DCI

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 731 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy