Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:16343875

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:16343875'

našli jsme 33 výsledků na výraz ico:16343875.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-034393 2. 10. 2019 neuvedena Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace Nicolet CZ s.r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava – Dodávka spektrometrů 2 870 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrometrů, v každé části veřejné zakázky se jedná o dodávku 1 ks spektrometru odlišného druhu. Součástí plnění je rovněž dodávka příslušenství, zprovoznění přístroje, zaškolení obsluhy a rozšiřující školení, konzultace, aplikační podpora a školení bezpečnosti práce, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Z2019-017884 23. 1. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci BAS Rudice spol. s r.o.
FF – Ruční bateriově napájený rentgenový přístroj pro přesnou prvkovou kvantitativní analýzu vzorků 535 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00154021 18. 12. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta BAS Rudice spol. s r.o.
XRF detektor 677 999  Kč
Z2019-000561 23. 1. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci BAS Rudice spol. s r.o.
OP VVV Sinofonní příhraničí – Ruční XRF spektrometr 454 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00024451 26. 10. 2018 neuvedena Česká obchodní inspekce BAS Rudice spol. s r.o.
Nákup ručních rentgenových analyzátorů 1 317 740  Kč
Z2018-023523 23. 1. 2020 20. 8. 2018 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Silcon Electronics s.r.o.
P – LAB a.s.
BioTech a.s.
Pragolab s.r.o.
Universal Scientific Technologies s.r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
TECTRA a.s.
CHROMSPEC spol. s r.o.
NEJLABO s.r.o.
ThunderFly s.r.o.
Nicolet CZ s.r.o.
OptiXs, s.r.o.
Vakuum servis s.r.o.
Tevak s.r.o.
ADVACAM s.r.o.
National Instruments (Czech Republic), s.r.o.
VWR International s.r.o.
VERKON s.r.o.
WATERS Gesellschaft m.b.H.,
NUVIA a.s.
CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Scenario s.r.o.
TMV SS spol. s r.o.
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
Pfeiffer Vacuum Austria GmbH
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 -2022 / V 3 166 630  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel zadal souhrn dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému pro jednotlivé organizační součásti ÚJF a pro potřeby projektů CRREAT, ESS, RAMSES, CANAM. Předmětem dílčích VZ byly např. dodávky laboratorních pomůcek a přístrojů, vakuových komponentů, dozimetrů, elektromateriálu, konstrukčního materiálu a další dodávky přístrojů a materiálů.
Z2018-020245 21. 6. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně BAS Rudice spol. s r.o.
Energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr 890 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038859 18. 12. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Hot AV servis s.r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
UK-FF – ICT, přístroje a zařízení 2017 (projektory a spektrometr) 776 785  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-019102 23. 1. 2020 neuvedena Slezská univerzita v Opavě ELEDUS s.r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
TR instruments spol. s r.o.
ENVItech Bohemia s.r.o.
ABBAS, a.s.
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě 3 422 389  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-022885 22. 1. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze BAS Rudice spol. s r.o.
KRD - obchodní společnost s.r.o.
BioTech a.s.
Ekotechnika s.r.o.
Malvern Panalytical B.V., odštěpný závod
Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU 2 715 492  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000124 27. 4. 2018 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze BAS Rudice spol. s r.o.
KRD - obchodní společnost s.r.o.
BioTech a.s.
Ekotechnika spol. s r.o.
Malvern Panalytical B.V., odštěpný závod
Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU 2 715 492  Kč
P18V00000094 22. 1. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze BAS Rudice spol. s r.o.
Dodávka rentgenového analyzátoru ke stanovení totálního obsahu chemických prvků 637 148  Kč
Z2018-005880 16. 7. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra BAS Rudice spol. s r.o.
PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Pořízení ručních rentgenových zobrazovačů a noktovizorů - Mobilní analytická laboratoř 3 004 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-000864 2. 5. 2018 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci BAS Rudice spol. s r.o.
PřF - Ruční XRF analyzátor 418 944  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000088 4. 1. 2018 neuvedena Univerzita Hradec Králové BAS Rudice spol. s r.o.
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -22-2017 683 400  Kč
644309 16. 8. 2016 neuvedena Generální ředitelství cel BAS Rudice spol. s r.o.
Zajištění dodávky 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů 3 260 690  Kč
Předběžné oznámení
644309 20. 11. 2017 neuvedena Generální ředitelství cel BAS Rudice spol. s r.o.
Zajištění dodávky 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů 3 260 690  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-018420 14. 11. 2017 neuvedena Generální ředitelství cel BAS Rudice spol. s r.o.
Zajištění dodávky 1 ks přenosného fluorescenčního rentgenu pro GŘC ČR 1 599 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-030295 31. 10. 2017 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze BAS Rudice spol. s r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
Technopark Kralupy II – Energodisperzní rentgenové fluorescenční analyzátory 2 509 990  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00125191 29. 6. 2017 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze BAS Rudice spol. s r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
Technopark Kralupy II – Energodisperzní rentgenové fluorescenční analyzátory 2 509 990  Kč
P17V00000981 5. 6. 2017 neuvedena Česká geologická služba BAS Rudice spol. s r.o.
Přenosný RFA spektrometr 558 512  Kč
Z2016-006020 30. 3. 2017 neuvedena JAP INDUSTRIES s.r.o. MERCI, s.r.o.
JD Dvořák, s.r.o.
LAC, s.r.o.
Proinex Instruments, s. r. o.
BAS Rudice spol. s r.o.
Dodávka vybavení vývojového centra odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-005284 30. 3. 2017 neuvedena JAP INDUSTRIES s.r.o. MERCI, s.r.o.
LAC, s.r.o.
JD Dvořák, s.r.o.
BAS Rudice spol. s r.o.
Proinex Instruments, s. r. o.
Dodávka vybavení vývojového centra 2 207 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka vybavení vývojového centra, která se skládá z následujících samostatných částí: a) Zařízení pro analýzu materiálu - ruční spektrometr s integrovanou ccd kamerou a příslušenstvím. b) Vysokoteplotní pec - pro přípravu laboratorních vzorků pracující s max. teplotou 1700°C c) Zařízení pro měření pevnosti - laboratorní zařízení pro měření pevnosti d) Mikrometr - třmenový mikrometr e) Měřící pracoviště pro měření odporu - pro měření rezistivity grafitových vzorků f) Sada pro analýzu povrchových vlastností g) Sada pro přípravu vzorků Dodavatel je oprávněn předložit nabídku do jedné, několika i všech uvedených částí veřejné zakázky. Dodávané zařízení musí beze zbytku všechny vymezené technické požadavky. Uchazeč je oprávněn nabídnout lepší technické parametry, než jsou zadavatelem vyžadované. Podrobně viz Zadávací dokumentace.
Z2016-002127 6. 1. 2020 neuvedena Univerzita Hradec Králové BIO-RAD spol. s r.o.
NIKON spol. s r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
BDL Czech Republic s.r.o.
SCHOELLER INSTRUMENTS s.r.o.
VWR International s.r.o.
MERCI, s.r.o.
KRD-obchodní společnost s.r.o.
TRIGON PLUS s.r.o.
DONAU LAB, s.r.o.
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Pragolab s.r.o.
Keyence International (Belgium) NV/SA
Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.
BioTech a.s.
Ing. Jiří Kučera
HELAGO-CZ, s.r.o.
Artemis, společnost s ručením omezeným
BAS Rudice spol. s r.o.
INTRACO MICRO, spol. s r.o.
Unimed Praha, s.r.o.
ARSENAL s. r. o.
RC společnost s r. o. přístroje pro vědu a vzdělání
ILABO, spol. s r.o.
Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
AV MEDIA, a.s.
Workswell s.r.o.
LABIMEX CZ s.r.o.
RMI, s.r.o.
Optik Instruments s.r.o.
SPECION, s.r.o.
Explorea s.r.o
LAB MARK a.s.
ABBAS, a.s.
Carl Zeiss spol.s r.o.
DNS na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK 8 034 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o pravidelné čtvrtletní oznámení o zadání zakázek dle § 142 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému "DNS na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je součtem zadaných veřejných zakázek uvedených v oddíle V
P15V00029858 12. 10. 2015 neuvedena ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BAS Rudice spol. s r.o.
Ruční rentgenový fluorescenční analyzátor (XRF) pro stanovení obsahu kovů. 429 855  Kč
488571 27. 5. 2014 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem BAS Rudice spol. s r.o.
Přenosný spektrometr – 2014/0043 630 280  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
366003 23. 5. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze BAS Rudice spol. s r.o.
Vybavení pro komplexní výuku magisterských a doktorandských studentů se zaměřením na kovové materiály 3 067 418  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
644449 17. 8. 2016 neuvedena CZECHmetal spol. s r.o. HANYKO Praha s.r.o. (Dílčí plnění 2)
HANYKO Praha s.r.o. (Dílčí plnění 2)
BAS Rudice spol. s r.o.
Vybavení metalografické laboratoře 3 544 687  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P14V00032969 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM BAS Rudice spol. s r.o.
Přenosný XRF analyzátor 462 000  Kč
P16V00021417 neuvedena Slezské zemské muzeum BAS Rudice spol. s r.o.
Ruční bateriově napájené prvkové měřidlo 297 000  Kč
517314 5. 10. 2015 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava BAS Rudice spol. s r.o.
Spektrální analyzátor kovů 1 048 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000001 22. 1. 2020 neuvedena COMTES FHT a.s. BAS Rudice spol. s r.o.
Výběrové řízení na dodávku přenosného ED-XRF spektrometru 696 500  Kč
P14V00000029 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta BAS Rudice spol. s r.o.
Ruční bateriově napájené prvkové měřidlo II 661 157  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 998 945 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy