Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:27426653

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:27426653'

Nalezeno 45 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-034689 4. 10. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BusinessCom a.s.
VZ 81419 – Dodávka „IP Telefonů“ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 747 830  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných koncových IP telefonů a přídavných rozšiřujících panelů (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění.
P19V00000246 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí BusinessCom a.s.
IP telefony 9 600  Kč
P18V00023722 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu BusinessCom a.s.
Úprava a doplnění AV techniky velkého zasedacího sálu F32 499 980  Kč
P18V00008512 3. 6. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy BusinessCom a.s.
Upgrade dispečinkového komunikačního systému DDU 231 000  Kč
P18V00144500 17. 8. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BusinessCom a.s.
VZ 80718 – Dodávka „IP Telefonů“ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. 737 978  Kč
Z2019-001245 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BusinessCom a.s.
VZ 80718 – Dodávka „IP Telefonů“ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. 737 978  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000036 12. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze BusinessCom a.s.
Upgrade FortiGate 2 892 000  Kč
Z2018-030863 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze BusinessCom a.s.
Upgrade FortiGate 2 892 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000099 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta BusinessCom a.s.
PedF – Telefonní ústředna 2 969 400  Kč
Z2017-002941 24. 1. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Medsol s.r.o.
Dodávka přístrojů pro nepřímou srdeční masáž včetně následného servisu 2 999 510  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 9 kusů nových přístrojů pro nepřímou srdeční masáž a zajištění jejich následného servisu na období 4 let. Oznámení se týká plnění na základě servisní smlouvy - za IV. Q 2017.
P17V00001332 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí BusinessCom a.s.
Zajištění provozu IP komunikačního systému MŽP II 729 514  Kč
P17V00054538 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí BusinessCom a.s.
Zajištění provozu IP komunikačního systému MŽP II 729 514  Kč
P17V00003284 26. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu BusinessCom a.s.
Obnova mikrofonů a úprava režie audiotechniky konferenčního sálu MPO, F32 110 640  Kč
P17V00025240 26. 10. 2018 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR BusinessCom a.s.
Zajištění servisní podpory výrobce pro servery, disková pole včetně disků a příslušenství 1 990 000  Kč
Z2018-008423 26. 5. 2019 neuvedena Národní technická knihovna BusinessCom a.s.
Upgrade AV technologie PC učeben 2 713 346  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00053897 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí BusinessCom a.s.
IPtelefon a HeadSety 22 681  Kč
P17V00019000 26. 10. 2018 neuvedena KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM BusinessCom a.s.
Krajský soud v Ústí nad Labem - nákup Bluetooth bezdrátových náhlavních sad 27 750  Kč
642734 22. 5. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BusinessCom, a.s.
KH servis, s.r.o.
Dodávka technického a systémového vybavení pro modernizace Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy. 5 375 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je modernizace telefonní ústředny, DDU a obslužného zařízení Centrálního operačního střediska a modernizace dohledového centra Městské policie hl. m. Prahy.
P17V00013775 26. 10. 2018 neuvedena Národní technická knihovna BusinessCom a.s.
Upgrade AV studia 1 250 955  Kč
P17V00012626 26. 10. 2018 neuvedena KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM BusinessCom a.s.
Krajský soud v Ústí nad Labem - prodloužení podpory o 12 měsíců pro telefonní ústřednu Mitel MX-ONE ve verzi 6.1 60 000  Kč
P17V00006563 26. 10. 2018 neuvedena Národní památkový ústav BusinessCom a.s.
Zajištění dodávky a konfigurace telefonní ústředny pro NPÚ GnŘ 307 000  Kč
P16V00048287 26. 10. 2018 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky BusinessCom a.s.
Nákup IP telefonních přístrojů 428 885  Kč
P16V00047273 26. 10. 2018 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky BusinessCom a.s.
BusinessCom a.s.
Nákup telefonů pro projektové zaměstnance 169 988  Kč
P16V00044177 26. 10. 2018 neuvedena KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ BusinessCom a.s.
Telefonní ústředny pro 3 OSZ 297 000  Kč
Z2016-007370 26. 5. 2019 neuvedena Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. BusinessCom a.s.
Dodávka digitálních technologií a jejich integrace do přednáškového sálu 5 559 110  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-002366 22. 7. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy BusinessCom a.s.
Servis na údržbu telefonního systému 1 228 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je servis na zabezpečení plné provozuschopnosti telefonních ústředen začleněných v telefonním systému pro obsluhu veškerých volání včetně příjmu tísňové linky 155.
P15V00033334 26. 10. 2018 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky BusinessCom a.s.
Nákup IP telefonních přístrojů 239 416  Kč
P15V00025364 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí BusinessCom a.s.
Licence IP komunikačního systému 130 000  Kč
508416 4. 8. 2016 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy


Servis na údržbu telefonního systému 1 228 800  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je servis na zabezpečení plné provozuschopnosti telefonních ústředen začleněných v telefonním systému pro obsluhu veškerých volání včetně příjmu tísňové linky 155.
P14V00019513 26. 10. 2018 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky BusinessCom a.s.
Nákup IP telefonních přístrojů 806 325  Kč
P14V00015864 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí BusinessCom a.s.
Dodávka IP telefonních přístrojů 288 068  Kč
P14V00012264 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky BusinessCom a.s.
Dodání bezdrátových telefonů 29 600  Kč
P13V00000102 26. 10. 2018 neuvedena Česká národní banka BusinessCom a.s.
Poskytování komplexní péče a odborných servisních služeb pro pobočkové telefonní ústředny Ericsson a další zařízení pevné telefonie 407 088  Kč
P16V00003201 26. 10. 2018 neuvedena Národní galerie v Praze BusinessCom a.s.
Karta do tel. ústředny 4 580  Kč
P16V00001407 26. 10. 2018 neuvedena Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem BusinessCom a.s.
OSZ Ústí n/L - IP pobočková telefonní ústředna 174 080  Kč
P13V00007525 31. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Středočeský kraj BusinessCom a.s.
Nákup digitální telefonní ústředny pro Katastrální pracoviště v Kutné Hoře 56 000  Kč
P14V00027912 31. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady BusinessCom a.s.
Modernizace telefonní ústředny 2 765 257  Kč
P14V00017579 26. 10. 2018 neuvedena Okresní soud v Jičíně BusinessCom a.s.
OS Jičín - telefonní ústředna 378 184  Kč
P14V00008186 26. 10. 2018 neuvedena KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ BusinessCom a.s.
Telefonní ústředna 94 687  Kč
519031 21. 11. 2018 neuvedena Národní technická knihovna BusinessCom a.s.
Dodávka AV technologie pro přednáškový sál 3 188 670  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00002398 26. 10. 2018 neuvedena Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem BusinessCom a.s.
IP pobočková telefonní ústředna 247 647  Kč
P14V00025286 31. 10. 2018 neuvedena Město Uherský Brod BusinessCom a.s.
Rozšíření IP telefonního systému MX-ONE. ELEKTRONICKÁ AUKCE 349 229  Kč
P16V00038708 1. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KH servis a.s.
BusinessCom a.s.
KH servis a.s.
BusinessCom a.s.
Dodávka technického a systémového vybavení pro modernizace Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy. 21 503 200  Kč
P15V00043475 26. 10. 2018 neuvedena KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ BusinessCom a.s.
Telefonní ústředna 98 960  Kč
P16V00013177 26. 10. 2018 neuvedena KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM BusinessCom a.s.
Krajský soud v Ústí nad Labem - zakoupení upgrade softwarové licence pro telefonní systém MX-ONE a doplacení podpory za roky 2014 a 2015 157 538  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 800 350 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy