Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:27582167

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:27582167'

Nalezené veřejné zakázky 131 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P18V00143891 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Řízení implementace rozhraní Integrační platformy 14 178 000 Kč
 P17V00009213 12. 4. 2020 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Deloitte Advisory s.r.o.
UPT-VZ-17-05: Poskytnutí poradenské činnosti při 212 000 Kč
 P19V00020347 19. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Deloitte Advisory s.r.o.
Evaluace systémového projektu „SYPO“ 1 200 000 Kč
 P20V00169035 28. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora při zajištění provozu, testování a rozvoje 1 290 000 Kč
 631686 3. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo dopravy Deloitte Advisory s.r.o.
Výkon funkce projektového manažera pro realizaci 30 352 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00037600 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Objednávka - Posouzení převodu agend z HMP na OICT 1 780 000 Kč
 P14V00015167 12. 4. 2020 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění podkladů pro hodnocení nabídek na VZ 0 Kč
 233956 18. 5. 2020 neuvedena Český statistický úřad Deloitte Advisory s.r.o.
Projektový manažer a publicita projektu ‐ část 1 2 590 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00173304 22. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Ekonomické, technické a organizační poradenství 1 900 000 Kč
 P13V00008942 12. 4. 2020 neuvedena Český statistický úřad Deloitte Advisory s.r.o.
Etapa přípravy migrace CVS 158 678 Kč
 636619 18. 5. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Raiffeisen Bank International AG
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
+15 dalších dodavatelů
Finanční poradenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P16V00116490 14. 11. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora sestavení ZD výběrového řízení Systém pro 1 222 200 Kč
 P19V00022993 17. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Deloitte Advisory s.r.o.
Návrh indikátorové soustavy operačního programu 850 000 Kč
 P19V00001216 12. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o.
Záměr konsolidace informačních systémů řízení 1 760 000 Kč
 P20V00177812 13. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství při transformaci ŘSD z hlediska 1 900 000 Kč
 Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
 P20V00000803 3. 6. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o.
Integrita dat a reporting v IS SAP REM 1 890 000 Kč
 493637 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Studie proveditelnosti: Výběr a zdůvodnění 1 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00008027 3. 4. 2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Deloitte Advisory s.r.o.
Smlouva o dílo a poskytnutí konzultačních činností 1 682 700 Kč
 P20V00167969 6. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektová podpora při realizaci a vyhodnocení 1 792 000 Kč
 P18V00144708 23. 8. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Deloitte Advisory s.r.o.
Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart 893 000 Kč
 P18V00141035 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v C-ROADS CZ 0 Kč
 P14V00011227 12. 4. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Deloitte Advisory s.r.o.
Znalecký posudek - analýza cena PIS 80 000 Kč
 P14V00000036 12. 4. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Deloitte Advisory s.r.o.
Audit projektu Národního informačního systému 1 887 500 Kč
 484619 18. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Vytvoření a zavedení pravidel projektového řízení 890 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00113810 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo dopravy Deloitte Advisory s.r.o.
Smlouva o poskytování služeb 0 Kč
 P18V00145676 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Strategie a koncepce vybraných projektů ekonomické 387 000 Kč
 P14V00000411 7. 7. 2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza sloučení organizací CENIA a ČHMÚ - 980 000 Kč
 P19V00161787 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Deloitte Advisory s.r.o.
Optimalizace operačních procesů ve FNOL 1 959 000 Kč
 Z2017-000737 10. 1. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Deloitte Advisory, s.r.o.
Analýza ICT 64 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování konzultačních služeb - analýza dat
 P18V00135342 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Identifikace rizik souvisejících s otevřeným 1 820 000 Kč
 520488 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Testování funkčnosti Jednotného systému řízení 737 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00028958 neuvedena Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Poskytování služeb v oblasti daňového poradenství 1 800 000 Kč
 Z2019-021553 27. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Mainstream technologies, s.r.o.
GORDIC spol. s r.o.
+19 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na pořizování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00013004 23. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o.
„Zpracování studie proveditelnosti napojení 2 300 000 Kč
 Z2019-039621 6. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění bezpečnostních informačních auditů a 1 024 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P19V00156980 22. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Technická a projektová podpora při realizaci akcí 1 900 000 Kč
 P14V00022223 12. 4. 2020 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Deloitte Advisory s.r.o.
Metodika pro zadání veřejné zakázky formou „DESIGN 1 284 000 Kč
 P16V00000828 27. 4. 2016 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství související s implementací Přílohy č. 0 Kč
 P18V00014310 31. 7. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj Deloitte Advisory s.r.o.
Strategie pro integraci, zpracování a využívání 1 770 000 Kč
 P19V00021074 9. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo financí Deloitte Advisory s.r.o.
Technická asistence pro Národní kontaktní místo 1 087 500 Kč
 Z2018-040237 20. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Tvorba analytických nástrojů I. – opakovaná VZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008966 16. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Delloitte Advisory s.r.o.
Analýza makroekonomických dopadů Gender Pay Gap v 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je ekonomická analýza dopadů genderových nerovností na trhu práce a s tím souvisejícího rozdílu ve výdělcích mužů a žen (Gender Pay Gap – dále jen „GPG“), a vypracování několika scénářů budoucího vývoje za předpokladu snížení dílčích genderových nerovností v ČR. Analýza se bude věnovat souvislostem genderových nerovností s růstem ekonomiky ČR, zaměstnaností a udržitelností systému veřejných financí.
 Z2019-014179 14. 4. 2020 20. 5. 2019 Teplárny Brno, a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Systém pro optimalizaci přípravy provozu 19 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pořízení existujícího SW - systému pro optimalizaci provozu (SOPP) vč. jeho implementace a správy.
 P15V00101734 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Deloitte Advisory s.r.o.
Předběžné posouzení finančních nástrojů Operačního 490 000 Kč
 P18V00139567 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza podkladů soutěžního dialogu a metodická 1 950 000 Kč
 529501 18. 5. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Deloitte Advisory s.r.o.
KVB advokátní kancelář s.r.o.
Zpracování analytických podkladů vycházejících z 1 189 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 506494 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Implementace individuálních rozhodovacích procesů 500 000 Kč
Neznámý
 Z2019-018537 16. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
DataSentics, a.s.
Rozvoj dynamického mikrosimulačního modelu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2016-004746 20. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o.
Dynamický nákupní systém na „Zajištění evaluačních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy