Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:29148995

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:29148995'

našli jsme 64 výsledků na výraz ico:29148995.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P17V00000006 4. 7. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pláště objektu ÚV Sojovice - hala č. 1 odhad.cena 0 Kč
P14V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr povrchové vody z vodního toku Jizera 2014 odhad.cena 0 Kč
P15V00000020 26. 10. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Sanace výtlačného vodovodního řádu R38 odhad.cena 0 Kč
P15V00000001 5. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce sítových filtrů na ČSSV - filtr F5 odhad.cena 0 Kč
Z2018-020067 27. 5. 2019 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody po předávací místa společnosti Vodárna Káraný, a.s. a související technologické činnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P17V00000003 12. 6. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna PLC automatů a nadstavbového systému vizualizace a řízení - zpracování projektové dokumentace odhad.cena 0 Kč
Z2019-034455 11. 11. 2019 4. 11. 2019 Vodárna Káraný, a.s. Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny odhad.cena 15 300 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 471,04 kW na střechy hal č. 1 a č. 2 Úpravny vody Sojovice, obec Káraný, p.č. 2878 v k.ú. Káraný, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie. Hlavním účelem plnění předmětu veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny v objektu zadavatele na adrese: Úpravna vody Sojovice, obec Káraný.
P16V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
P16V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění zálohy čerpadla M1 a zajištění dostatečné kapacity ČSSV – zpracování projektové dokumentace odhad.cena 0 Kč
P15V00000012 29. 5. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn VN č. 6 a č. 7 odhad.cena 0 Kč
P14V00000003 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice odhad.cena 0 Kč
P15V00000007 4. 3. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R39 odhad.cena 0 Kč
492030 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný - specializované práce údržby vodohospodářských zařízení odhad.cena 38 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je preventivní a havarijní údržba a drobné opravy vodohospodářských zařízení (strojní, stavební, MAR, elektro a revize). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky bude uvedeno v zadávací dokumentaci, kterou zadavatel po zahájení zadávacího řízení uveřejní v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
P15V00000013 24. 6. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava betonové konstrukce přelivného objektu Sojovice odhad.cena 0 Kč
P15V00000011 6. 5. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný – specializované práce provádění revizí a kontrol technických zařízení odhad.cena 0 Kč
349339 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody pro předávací místa společnosti Vodárna Káraný, a.s. a související technologické činnosti 17 145 865  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kontroly jakosti vody v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody po předávací místa společnosti Vodárna Káraný a.s. Služba zahrnuje kontrolu jakosti surové vody, technologické vody, upravené pitné vody, podzemní vody a provozních chemikálií používaných při úpravě vody, při desinfekci svodných řadů a sběrných studní, dále kontrolu odpadní vody a kalů, které jsou produkovány v procesu úpravy vody, a odpadních písků souvisejících s provozem úpravny, a to v souladu s aktuálním plánem kontroly a příslušnými právními předpisy. Předmětem je též kontrola technologických postupů při úpravě vody a související spolupráce s provozovatelem.
P14V00000005 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M3 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
P14V00000006 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 34 440 000  Kč
P16V00000003 7. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce přípojek násoskových řadů R38 a R39 odhad.cena 0 Kč
P14V00000002 20. 2. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce uzavíracího šoupěte DN800 na nátoku filtrace odhad.cena 0 Kč
P15V00000008 15. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanici R39 odhad.cena 0 Kč
P16V00000001 5. 1. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr z povrchové vody z významného vodního toku Jizera v km. 4,72 odhad.cena 0 Kč
P14V00000008 17. 12. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný - oprava komunikace odhad.cena 0 Kč
P15V00000009 22. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů VN č. 12 – 14 odhad.cena 0 Kč
P16V00000008 30. 9. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění ostrahy v areálu ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
P15V00000003 8. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanice R11 a R19 odhad.cena 0 Kč
P15V00000019 12. 11. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výsadba živého plotu na VÚ Sojovice odhad.cena 0 Kč
P16V00000002 18. 5. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Oprava stěn vsakovací nádrže VN 5 odhad.cena 0 Kč
P18V00000002 21. 6. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace odhad.cena 0 Kč
P15V00000004 15. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Narfi s.r.o.
Služby úklidu prostor vodohospodářského zařízení 2015-17 1 823 640  Kč
349796 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, úpravy a infiltrace vody pro předávací místa společnosti Vodárna Káraný, a.s. a související technologické činnosti 22 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s provozem vodárenské infrastruktury Káraný - část umělá infiltrace, která je ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Jedná se o vykonávání odborných činností, kterými se zabezpečuje výroba a dodávka pitné vody včetně obsluhy infrastrukturních objektů umělé infiltrace Káraný. Tyto služby zahrnují zejména dodržování technologických postupů při výrobě a dodávce pitné vody, dodržování provozního řádu, vedení provozní dokumentace, ochranu vodohospodářského majetku vodovodu, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodu, součinnost s dodavatelem služeb kontroly a řízení jakosti pitné vody a dodavatelem údržby a další související činnosti vyplývající pro správu a provozování zejména ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a zavedené odborné praxe.
Z2018-020216 1. 4. 2019 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P15V00000016 26. 10. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pískových filtrů č. 7 - 12 v areálu ÚV Sojovice - zpracování projektové dokumentace odhad.cena 0 Kč
P15V00000010 26. 10. 2018 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny vody Káraný odhad.cena 0 Kč
P17V00000007 13. 7. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pískových filtrů č. 13 - 18 v areálu ÚV Sojovice: zpracování ptojrktové dokumentace odhad.cena 0 Kč
Z2019-033347 24. 1. 2020 25. 10. 2019 Vodárna Káraný, a.s. Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 2020 - 2024
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování specializovaných prací preventivní údržby a drobných oprav a odstraňování poruch na vodohospodářském majetku včetně zajištění pohotovosti a revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru.
P15V00000017 26. 10. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce hlavní střechy haly č. 2 ÚV Káraný odhad.cena 0 Kč
P17V00000004 12. 6. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce střechy haly č. 1 ÚV Sojovice odhad.cena 0 Kč
642424 2. 9. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu úpravny vody Káraný odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-020008 23. 4. 2019 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace odhad.cena 23 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, zejména se: - zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
P15V00000005 15. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. MAXPROGRES, s.r.o.
Servisní kontrola a údržba pro zajištění správné a bezvadné činnosti zařízení: EZS+EKV, CCTV 595 248  Kč
P15V00000014 11. 8. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Údržba travnatých ploch – senoseč v areálu umělé infiltrace Káraný 2015 odhad.cena 0 Kč
373256 15. 1. 2014 neuvedena Vodárna Káraný, a.s. Odběr povrchové vody z významného vodního toku Jizera 2014 55 770 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka povrchové vody z významného vodního toku Jizera, a to v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Zadavatel plánuje v tomto období odebrat povrchovou vodu v objemu celkem 13.000.000 m3.
P16V00000010 11. 11. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
P17V00000002 14. 3. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění dostatečné kapacity ČSSV – 2. etapa odhad.cena 0 Kč
P14V00000009 17. 12. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpací stanice R38 odhad.cena 0 Kč
P14V00000007 16. 12. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanici R38 odhad.cena 0 Kč
P15V00000002 5. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Poskytování právních služeb odhad.cena 0 Kč
P15V00000018 30. 10. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. ČSSV - protipovodňová opatření odhad.cena 0 Kč
478596 15. 1. 2014 neuvedena Vodárna KáranĂ˝, a.s. OdbÄ›r povrchovĂ© vody z vodnĂ­ho toku Jizera 7 771 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení PĹ™edmÄ›tem plnÄ›nĂ­ veĹ™ejnĂ© zakázky je dodávka povrchovĂ© vody z vĂ˝znamnĂ©ho vodnĂ­ho toku Jizera, a to v obdobĂ­ od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Zadavatel plánuje v tomto obdobĂ­ odebrat povrchovou vodu v objemu celkem 13.000.000 m3.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 366 lidí darovalo 998 355 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy