Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:45148155

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:45148155'

Nalezené veřejné zakázky 20 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00007292 06.02.2018 16.11.2017 Primagra, a.s. Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. odhad.cena 0 Kč
  P15V00004915 02.10.2015 Primagra, a.s. Snížení energetické náročnosti – stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
  P20V00004418 08.06.2020 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce podlahového skladu balených výrobků a odhad.cena 0 Kč
  519655 06.08.2015 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
  372427 08.11.2013 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
  366883 25.03.2014 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce skladů průmyslových hnojiv odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  520336 23.09.2015 neuvedena Primagra, a.s. Snížení energetické náročnosti – stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P20V00005496 25.07.2020 neuvedena Primagra, a.s. ZAŘÍZENÍ PRO GRANULAČNÍ LINKU A TUKOVÁNÍ GRANULÍ odhad.cena 0 Kč
  P13V00007496 22.01.2014 Primagra, a.s. Rekonstrukce skladů průmyslových hnojiv odhad.cena 12 260 000 Kč
  P21V00197009 11.07.2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Primagra, a.s.
Hospodářské potřeby 460 000 Kč
  Z2017-011948 15.10.2018 26.09.2017 ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 41 044 311 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  636083 22.01.2018 neuvedena ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o.
Glencore Grain Czech s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 15 080 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  P17V00001403 22.05.2023 06.09.2017 Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik Primagra, a.s.
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí pro účely 0 Kč
  Z2018-009793 19.10.2020 23.08.2018 ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 6 400 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  510587 18.04.2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 3 200 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  240469 30.04.2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  60066995 30.04.2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
  356392 29.01.2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+19 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 8 400 000 000 Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
  P22V00218196 25.05.2022 neuvedena DIAMO, státní podnik Primagra, a.s.
Rámcová dohoda - hospodářské potřeby 420 000 Kč
  Z2021-039161 11.01.2024 15.12.2021 ČEPRO, a.s. Chemoprojekt, a.s.
MEROCO, a.s.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 6 400 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Objednatel bude po dobu platnosti rámcové dohody uzavírat na základě výzvy k podání nabídky (minitender) dílčí kupní smlouvy s dodavateli vybranými v rámci dílčích výběrových řízení na dodávky biosložek methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory. Minitendry budou vyhlašovány dle aktuálních potřeb objednatele. Vybraný dodavatel bude v rámci uzavřené dílčí kupní smlouvy realizovat dodávky zboží. Uzavření této rámcové dohody nezakládá kontraktační povinnost smluvních stran.