Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:45148155

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 14 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
519655 6. 8. 2015 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
372427 8. 11. 2013 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
366883 25. 3. 2014 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce skladů průmyslových hnojiv společnosti Primagra a.s. 11 042 281  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je obecně rekonstrukce stávajících skladů kapalných hnojiv a to zejména generální oprava stávajících nádrží na kapalná hnojiva. Součástí této opravy budou i stavební opravy železobetonové havarijní jímky těchto skladů.
520336 22. 11. 2018 neuvedena Primagra, a.s. Snížení energetické náročnosti – stavební úpravy objektu: provozně – administrativní objekt Primagra č. p. 310, Milín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P17V00007292 26. 10. 2018 neuvedena Primagra, a.s. Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. PRIMAGRA odhad.cena 0 Kč
636083 22. 1. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 15 080 637  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
240469 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – methylesteru mastných kyselin 4 200 000 000  Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
356392 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin 8 400 000 000  Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
60066995 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
OLEO CHEMICAL, a.s.
FAME Ústí nad Labem, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – methylesteru mastných kyselin 4 200 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
510587 18. 4. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 3 200 000 000  Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
Z2017-011948 23. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
MEROCO, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
PREOL, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 54 636 933  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
P17V00001403 26. 10. 2018 neuvedena Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik Primagra, a.s.
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí pro účely realizace XVI. testu nosných typů slepic (alternativní chov) 1  Kč
P18V00003947 21. 5. 2018 neuvedena Primagra, a.s. Výměna sušárny zrnin s přístavbou palivového hospodářství odhad.cena 0 Kč
Z2018-009793 26. 11. 2018 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
BAMONAFT a.s.
MEROCO, a.s.
PREOL, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 6 400 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.