Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:45148155

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:45148155'

Nalezené veřejné zakázky 18 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00003947 21.05.2018 neuvedena Primagra, a.s. Výměna sušárny zrnin s přístavbou palivového odhad.cena 0 Kč
  P20V00005496 10.07.2020 neuvedena Primagra, a.s. ZAŘÍZENÍ PRO GRANULAČNÍ LINKU A TUKOVÁNÍ GRANULÍ odhad.cena 0 Kč
  P17V00007292 11.10.2017 neuvedena Primagra, a.s. Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. odhad.cena 0 Kč
  P20V00004418 08.06.2020 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce podlahového skladu balených výrobků a odhad.cena 0 Kč
  P13V00007496 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce skladů průmyslových hnojiv odhad.cena 0 Kč
  P15V00004915 neuvedena Primagra, a.s. Snížení energetické náročnosti – stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
  372427 08.11.2013 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
  520336 23.09.2015 neuvedena Primagra, a.s. Snížení energetické náročnosti – stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  366883 25.03.2014 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce skladů průmyslových hnojiv odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  519655 06.08.2015 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
  P17V00001403 23.08.2017 neuvedena Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik Primagra, a.s.
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí pro účely 0 Kč
  636083 22.01.2018 neuvedena ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o.
Glencore Grain Czech s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 15 080 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  P21V00197009 23.06.2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Primagra, a.s.
Hospodářské potřeby 460 000 Kč
  P22V00218196 09.05.2022 neuvedena DIAMO, státní podnik Primagra, a.s.
Rámcová dohoda - hospodářské potřeby 420 000 Kč
  510587 18.04.2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 3 200 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  240469 30.04.2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  356392 29.01.2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+19 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 8 400 000 000 Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
  60066995 30.04.2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.