Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:45309612

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:45309612'

Nalezené veřejné zakázky 196 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2023-045580 10.10.2023 neuvedena S u b t e r r a a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P14V00023847 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce střechy a pavlačí objektu DPS Sámova 19 549 464 Kč
  P14V00100089 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ U Vršovického 15 277 834 Kč
  P14V00100510 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Oprava střechy BD Útulná 8, 10, 12 (č. akce 126) 2 042 635 Kč
  P14V00025225 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA S u b t e r r a a.s.
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, 5 992 547 Kč
  P14V00100086 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Vladivostocká, 5 869 972 Kč
  P15V00104457 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce rozvodů ZTI ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 8 227 276 Kč
  P14V00100379 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken BD Na Hroudě 1320/6 (č. akce 111) 1 294 899 Kč
  P14V00100040 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce suterénních prostor MŠ Nedvězská (č. 1 179 849 Kč
  P14V00100038 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken a dveří ZŠ Jakutská (č. akce 102) 2 586 887 Kč
  P19V00001261 14.05.2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace S u b t e r r a a.s.
Přesun zastávky Chrást u Plzně obec 10 559 209 Kč
  P19V00001162 30.04.2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace S u b t e r r a a.s.
Kácov ON - oprava 6 500 000 Kč
  P19V00002922 20.12.2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace S u b t e r r a a.s.
Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290 v km 0 Kč
  P16V00000003 neuvedena Městská část Praha 1 S u b t e r r a a.s.
Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630 119 739 288 Kč
  P13V00009498 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Bytový dům Malešice, Počernická 524/64, Praha 10 174 499 900 Kč
  P13V00007294 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
"Revitalizace MŠ Nučická, Praha 10 (č. akce 51) " 4 092 310 Kč
  P13V00005280 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken bytového domu Petrohradská 380/24, 794 466 Kč
  P13V00005287 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken bytových domů Průběžná 1801/49, 4 625 299 Kč
  P13V00010275 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken v BD Ukrajinská 17 a 19, Praha 10 (č. 5 765 922 Kč
  P13V00007297 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
"Revitalizace ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 (č. akce 2 486 724 Kč
  P13V00005251 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Revitalizace bytového domu K Louži 1257/8, Praha 3 112 088 Kč
  P13V00005253 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken bytových domů Černokostelecká 1772/97, 2 099 940 Kč
  P13V00010277 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken v BD Kodaňská 27, Praha 10 (č. akce 4 942 456 Kč
  P13V00007293 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
"Revitalizace MŠ Zvonková, Praha 10 (č. akce 50) " 8 258 977 Kč
  P13V00005276 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken bytových domů Limuzská 1812/13, 2 648 669 Kč
  P13V00005418 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce objektu MŠ Na Sychrově (č. akce 21) 30 578 512 Kč
  P13V00007282 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Oprava elektroinstalace MŠ U Vršovického nádraží, 1 628 894 Kč
  P13V00004731 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken bytových domů Karpatská 1168/17, 2 848 637 Kč
  P15V00106620 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Oprava rozvodů ZTI BD 28. Pluku 22, Praha 10 (č. 7 499 633 Kč
  P15V00104458 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce rozvodů ZTI MŠ Mládežnická, Praha 10 5 958 391 Kč
  P16V00037072 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA FAST střechy s.r.o.
S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce střechy Nové radnice 9 098 000 Kč
  P13V00010038 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA S u b t e r r a a.s.
S u b t e r r a a.s.
Výměna a decentralizace zdroje chladu Městské 35 044 516 Kč
  P15V00001431 25.01.2021 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik S u b t e r r a a.s.
Vltava, LB ř.km 63,76 – 64,05 – oprava opevnění 3 020 000 Kč
  P19V00159875 17.03.2023 neuvedena Statutární město Kladno S u b t e r r a a.s.
Výměna obrub - chodník ulice Doberská ( II. etapa 1 205 476 Kč
  P14V00100965 neuvedena Městská část Praha 10 S u b t e r r a a.s.
Výměna oken BD Francouzská 114, Praha 10 (č. akce 4 721 590 Kč
  P17V00132264 02.05.2023 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA S u b t e r r a a.s.
Úpravy kanceláří na prostor dětské skupiny MHMP – 5 988 910 Kč
  P17V00000464 24.05.2023 17.01.2017 Národní knihovna České republiky S u b t e r r a a.s.
Stavební realizace zjišťovacích sond na 1 582 430 Kč
  P21V00001276 02.12.2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace S u b t e r r a a.s.
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - 36 641 326 Kč
  P19V00004630 29.07.2019 03.07.2019 Centrum sociálních služeb Praha S u b t e r r a a.s.
Modernizace azylových domů 48 450 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce Azylových domů ADOS, Šromova, Šromova 1, Praha 14 – Černý Most, AD Šromova, Šromova 3, Praha 14 – Černý Most a AD Skloněná Malá Skloněná 2, Praha 9 – Vysočany. Účelem navrhované modernizace je provedení takových stavebních úprav objektu, které vedou k modernizaci zastaralého vybavení, odstranění poruch či poškození na technickém zařízení budov a zlepšení uživatelského standardu ubytovacího zařízení. Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, které vedou k modernizaci stávajících ubytovacích prostor (výměna dožilých kcí, prvků a vybavení), event. k odstranění provozních závad na systémech technického zařízení budovy (TZB) – elektroinstalace, zdra
  P19V00000073 30.01.2020 05.12.2019 Městská část Praha 4 S u b t e r r a a.s.
Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. 7 285 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení 1. části II. etapy revitalizace koupaliště Lhotka v Praze 4, kdy bude provedeno venkovní areálové oplocení v ul. Nad Koupadly, U Koupadel a Židlického, provedení dětského hřiště, letních sprch a toalet vč. kanalizační přípojky, dokončení vnitroareálové komunikace, provedení terénních a sadových úprav vč. závlahového systému a všechny související práce.
  P21V00187447 01.11.2022 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA S u b t e r r a a.s.
Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce 41 025 133 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní opravě všech fasád objektu, včetně zdobných kamenných prvků, a dále revizi a opravě střech objektu Clam-Gallasova paláce, nacházejícího se v historickém centru Prahy v ulici Husova na pozemcích č. parcelní 98, 99 v katastrálním území Staré Město 727024. Jedná se o velice specifické stavení práce, které budou prováděny na památkově chráněném objektu. Fasády domů zahrnují mnoho specializovaných restaurátorských činností - kámen,
  509597 11.01.2017 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Subterra a.s.
Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M. 147 596 043 Kč
Oznámení o změně
  630585 19.12.2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Metrostav a.s.
S u b t e r r a a.s.
Modernizace trati Rokycany - Plzeň 3 972 925 902 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-002291 25.01.2017 neuvedena Jan Písecký Subterra a.s.
Rekonstrukce a přístavba tenisového klubu Tenis 13 779 975 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce. Stavba se nachází v původní zástavbě z 1. poloviny 20. stol. V Košířích. Na pozemku stojí polyfunkční provozní objekt sportoviště. Předmětem stavebních úprav bude rekonstrukce a přístavba dvoupodlažního objektu postaveného ve třicátých letech 20. století, s valbovou střechou, včetně nové půdní vestavby. Rekonstrukce respektuje všechny původní prvky domu včetně oken a dveří, stávající dispozici jen drobně upravuje pro potřeby klienta.
  Z2017-006649 14.03.2017 neuvedena Městská část Praha 1 S u b t e r r a a.s.
Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630 111 528 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plněné veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazů výměr, provést stavební úpravy objektu dvorní přístavby ve vnitrobloku domu Štěpánská č.p. 630, jejichž účelem je vybudování zastřešených parkovacích stání o dvou, resp. třech podlažích, včetně nového parkovacího stroje, obsluhující jednotlivá podlaží. Obje
  404339 09.12.2016 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Společnost „Frydlant (S u b t e r r a+OHL ZS)“
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – 828 986 089 Kč
Oznámení o změně
  Z2016-001271 24.10.2016 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace "Sdružení Kr.Pole-Kuřim"
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - 132 375 275 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodatečné práce vzniklé v souvislosti s realizací stavby Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim (ZL 2, 3 a 10).
  Z2016-003411 23.05.2022 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace EUROVIA CS a.s., správce-společník 1
OHL ŽS a.s., společník 2
+2 další dodavatelé
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 1 818 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je stavba s názvem „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“, charakter stavby - dopravní liniová stavba. Rozhodující náplní stavby je rekonstrukce železničního spodku a svršku, úprava nástupišť, včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků, modernizace zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic z vybraného uzlu (Beroun), s možností připojení na CDP Praha, výstavba odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, kabelizace, rekonstrukce trakčního vedení vč. DŘT , elektronická ochrana technologií a technologických objektů, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti cestujících a protihluková opatření. Zcela novým prvkem je podpůrná trakční měnírna pro posílení zvyšujících se el. odběrů a zálohu pro dočasně odpojených el. zdrojů.
  Z2017-034588 24.01.2022 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Metrostav a.s.
Subterra a.s.
+1 dodavatel
Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu 497 500 166 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA“ projekt zpracoval VÚHU a.s., Budovatelů 2830, 434 37 Most, prosinec 2008. Předmětem veřejné zakázky je stavba, která se nachází v dobývacím prostorou Ervěnice. Území o celkové sanované ploše 76,5 ha, dotčené báňskou činností v letech 1985 až 1992, leží v Ústeckém kraji, v okresech Most a Chomutov, v těchto k.ú. okres Chomutov - Kundratice u Chomutova, Vysoká Pec, Podhůří u Vysoké Pece a v okrese Most - Dřínov u Komořan. Území se nachází mezi obcemi Vysoká Pec a Černice a je z důvodu rozsáhlých sesuvů nepřístupné a komunikačně nepropojené (původní komunikace I/13 byla přeložena na Ervěnický koridor). Území se tedy nachází na dlouhodobě opuštěných, nevyužívaných a nezastavěných pozemcích. Sanace a následná rekultivace území tedy spočívá ve stavbě...
  Z2018-022559 09.07.2018 neuvedena Městská část Praha 12 S u b t e r r a a.s.
Rekonstrukce domu Modřanská 4 v Praze 12 39 999 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je celková rekonstrukce bytového domu, spočívající ve vybudování 21 bytů pro cca 53 uživatelů, v rámci rekonstrukce budou zachovány stávající komerční prostory v budově.