Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:48266230

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:48266230'

Nalezeno 164 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P19V00159458 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice ,D3 0310/II Hodějovice - Třebonín Zajištění videodokumentace postupu výstavby 1 780 000  Kč
P19V00158436 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/9 Dolní Beřkovice-Liběchov, opěrná zeď, celková oprava - DÚR, DSP, ZDS. IČ, AD 1 660 000  Kč
P19V00158389 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/12 most přes říčku Šemberu ev. č. 12-015, celková oprava - DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD 1 551 700  Kč
P19V00157724 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/26 Horšovský Týn, obchvat; technickoekonomická studie 599 200  Kč
P19V00157727 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/13 Rynoltice - Lvová 1 791 750  Kč
529357 3. 6. 2019 neuvedena Valbek, spol. s r.o.
NOVÁK & PARTNER s.r.o.
D3, stavba 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, VD-ZDS/AD 25 992 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni VD-ZDS a výkon autorského dozoru na akci "D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží".
P19V00157278 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/36 Sezemice - obchvat, IČ ke SP 1 215 000  Kč
P19V00157305 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/35 Stráž nad Nisou - Liberec, DSP + IČkSP+PDPS 1 075 500  Kč
P19V00156413 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D4 Čimelice - Mirotice, DÚR + IČ k ÚR - dálniční odpočívka KRSICE - pravostranná 705 200  Kč
P19V00156155 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/35 Chrastava - Stráž nad Nisou, zaměření a PDPS 1 151 250  Kč
P19V00156152 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost pro opravy silnic 1 795 800  Kč
P19V00156153 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost pro investice 1 671 700  Kč
P19V00155835 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - zpracování vizualizace stavby 1 728 000  Kč
P19V00154043 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/35 Liberec České mládeže - Doubská 925 400  Kč
P19V00153022 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, VD-ZDS 2020 1 800 000  Kč
P19V00152888 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/14 Rokytnice - Jablonec nad Jizerou 1 794 750  Kč
P19V00152282 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/27 Třemošenský rybník - Orlík , supervize stavby 1 822 800  Kč
P19V00000080 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Valbek, spol. s r.o.
Výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 3082-1 Svinary“ 375 000  Kč
P19V00150866 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D4 PS Mníšek pod Brdy - Kytín a MÚK EXIT18 PS - oprava povrchu a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD 1 740 250  Kč
P18V00000894 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Valbek, spol. s r.o.
Rekonstrukce mostu ev.č. 605-059..1 a 605-059..2 přes Vejprnický potok, Vejprnická ulice 788 900  Kč
P19V00150123 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D35 SSÚD Chomutice DÚR 1 779 000  Kč
P19V00150138 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D10 MÚK Kosmonosy – posouzení navrhovaného uspořádání MÚK Kosmonosy z kapacitního hlediska, včetně dopravního modelu a provedení doplňkových průzkumů. 322 000  Kč
Z2018-044412 3. 1. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Valbek, s.r.o.
Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578" 2 497 500  Kč
Oznámení o změně Průzkumné a projektové práce pro přípravu stavby úpravy vodního toku Polančice, Rakovec a Mexický potok - délka úpravy cca 3000 m, návrhový průtok Polančice Qn=8-16 m3/s, Rakovec Qn=5-6 m3/s, Mexický potok Qn=6m3 a přípravu stavby suché nádrže Polančice a suché nádrže Rakovec. Návrh řešení zahrnuje také úpravy a přeložky sítí tech. infrastruktury, mostů, lávek, rekonstrukce jezů, úpravy výústí a pod. Součástí zakázky bude geodetické zaměření, vytýčení parcelních hranic, inženýrsko-geologický průzkum, vypracování a projednání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby.
P18V00149581 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/26 Staňkov - přeložka - úprava křižovatek, dokumentace DUSP + IČ 1 046 000  Kč
P18V00149480 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/14 Jablonec n.N.,obchvat 450 800  Kč
P18V00149269 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/37 Pardubice, MÚK Palackého, dostavba, IČ k SP 698 100  Kč
P18V00148596 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/20 Vlčtejn - stoupací pruhy, dokumentace DSP 1 591 500  Kč
P18V00148022 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Valbek, spol. s r.o.
Stavební úpravy křižovatky Klatovská – V Lukách (DSP) 441 100  Kč
P18V00147742 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D10 Modernizace, EXIT 0 - EXIT 46 - technická studie 1 719 000  Kč
P18V00147762 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D1109 SSÚD Střítež, DÚR 1 731 000  Kč
P18V00013207 16. 7. 2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Valbek, spol. s r.o.
VYHODNOCENÍ ENVIROMENTÁLNÍCH KRITÉRIÍ 1 950 000  Kč
Z2018-036078 9. 9. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SATRA, spol. s r. o.
Valbek, spol. s r. o.
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, DSP/IČ 25 460 500  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Technická studie zahrnující prověření a případnou aktualizaci návrhové kategorie komunikace dle ČSN 73 6101, kategorizace silnic a dálnic ŘSD ČR celé stavby, propočet ekonomické efektivnosti investice a provedení aktualizace investičního záměru stavby, b) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, c) Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení včetně majetkoprávní činnosti. To vše ve vztahu ke stavbě ,,D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží“.
P18V00146821 11. 10. 2018 neuvedena Ústecký kraj Valbek, spol. s r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách - PD, IČ, AD 6 069 000  Kč
Z2018-034644 16. 7. 2019 neuvedena Ústecký kraj Valbek, spol. s r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách - PD, IČ, AD 6 069 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00146756 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/26 Babylon - průtah, aktualizace DÚR a IČ k ÚR 644 000  Kč
P18V00146342 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/35 Liberec Doubí, most 35-029..2 1 787 900  Kč
P18V00146016 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/36 Sezemice - obchvat, změna doplnění projektu, DÚR+IČ k ÚR + DSP 1 306 300  Kč
P18V00146002 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D4 PS Kytín-Voznice oprava povrchu a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD 1 721 001  Kč
P18V00000721 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Valbek, spol. s r.o.
Most ev.č.206-004, Rabštejn nad Střelou-diagnostika 897 750  Kč
P18V00144886 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/6 oprava mostů ev. č. 6-074i.1 a 6-074i.2 u Pomezí nad Ohří - PD 1 096 400  Kč
Z2018-035533 16. 7. 2019 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T 2 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00144697 30. 5. 2019 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T 2 760 000  Kč
P18V00000079 28. 5. 2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Valbek, spol. s r.o.
Vypracování projektové dokumentace na opravu mostu Cirkusplac HK - 037 331 800  Kč
Z2018-025498 21. 2. 2019 7. 9. 2018 Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace GEOSTAR spol s.r.o.
Pragoprojekt a.s.
SUDOP Praha a.s.
PUDIS a.s.
HBH Projekt spol s.r.o.
Link projekt s.r.o.
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
GEOtest a.s.
Pontex spol s.r.o.
NOVÁK&PARTNERS s.r.o.
VPÚ DECO PRAHA A.S.
SATRA spol s.r.o.
Valbek spol s.r.o.
METROPROJEKT Praha a.s.
Rámcová dohoda na projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI 187 203 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se pěti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
P18V00142974 9. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/64 Opravy povrchů - PD (DSP/PDPS) 1 399 500  Kč
P18V00142658 25. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D4 Milín - Lety, aktualizace DÚR + IČ 1 844 950  Kč
P18V00142656 25. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D4 Čimelice - Mirotice, aktualizace DÚR + IČ 1 777 900  Kč
P18V00142564 25. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
I/27 Havraň, obchvat - technická studie 161 000  Kč
P18V00142573 25. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR D1109 Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská, DÚR/IČ 991 700  Kč
P18V00142262 25. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.
Projektová dokumentace pro provedení stavby - oprava tunelu Liberec. 1 841 700  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 824 600 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy