Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:60193531

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:60193531'

Nalezené veřejné zakázky 786 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-026813 3. 8. 2020 8. 9. 2020 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka nejm. 136 osobních vozidel kategorie M1 v 5 výkonnových třídách.
 Z2020-025232 24. 7. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. HIMA Slovakia, s.r.o.
Výkon servisní činnosti a rozvoj systémů na 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon servisní činnosti na produktovodních a skladovacích zařízeních řídícího systému Objednatele, zajištění operativního a preventivního servisu řídících systémů a systémů MaR modifikovaných dodavatelem při splnění zákonem definovaných bezpečnostních kritérií na dodavatele a správce kritické informační infrastruktury z hlediska kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti prací na ŘS společnosti ČEPRO, a.s.
 Z2020-025063 23. 7. 2020 14. 10. 2020 ČEPRO, a. s. Poskytování telekomunikačních služeb a odhad.cena 28 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb pro připojení čerpacích stanic (dále též pouze „ČS“) a dalších objektů (dále také jen „objekty“) zadavatele s jedním dodavatelem, vždy jednou primární a jednou nezávislou záložní linkou, k centrálnímu datovému centru zadavatele a datového centra zadavatele k síti Internet (dále souhrnně také jen jako „služba“) Internetová konektivita bude chráněna proti distributed denial of service (DDoS) útokům na úrovni alarmu, který bude zadavateli odesílán formou SMS nebo jinou vhodnou formou, na které se obě strany vzájemně dohodnou, a následné započetí automatického čištění provozu s reakční dobou do 30 min.
 P20V00000092 21. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 22.7.2020 774 060 Kč
 Z2020-024745 20. 7. 2020 24. 8. 2020 ČEPRO, a.s. Stavební opravy na ČS PHM EuroOil společnosti odhad.cena 147 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební práce shrnuté pod názvem „Stavební opravy na ČS PHM a skladech společnosti ČEPRO, a.s. provedení opravy a údržby interiéru prodejního kiosku provedení opravy a údržby exteriéru prodejního kiosku provedení opravy a údržby přestřešení manipulační plochy provedení opravy a údržby manipulační plochy ČS provedení oprav a údržby zpevněné a nezpevněné vnitroareálové plochy provedení oprav a údržby budov mycích linek provedení oprav a údržby ostatních objektů a konstrukcí
 P20V00177799 10. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200611 645 150 Kč
 P20V00000086 2. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 3.7.2020. 767 220 Kč
 P20V00015862 29. 6. 2020 neuvedena Zlínský kraj ČEPRO, a.s.
CLINITEX s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Přehled objednávek ochranných potřeb v NOUZOVÉM 3 691 488 Kč
 P20V00177060 25. 6. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200520 612 810 Kč
 Z2020-021687 22. 7. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. CCA Group a.s.
Podpora produktů ORACLE 3 989 998 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je prodloužení podpory výrobce pro produkty/licence objednatele.
 P20V00176880 22. 6. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200519 612 810 Kč
 Z2020-020420 15. 6. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. STUTAK, s.r.o.
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této zakázky je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury a jakožto vlastníka produktovodní sítě a souvisejících objektů, nacházejících se na celém území České republiky a ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu, mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provádět opravy katodové ochrany produktovodů a elektroinstalace armaturních šachet.
 Z2020-019085 5. 6. 2020 8. 7. 2020 ČEPRO, a.s. Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO,
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
 P20V00000077 4. 6. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 5.6.2020 728 080 Kč
 P20V00175654 2. 6. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200430 584 760 Kč
 Z2020-017995 27. 5. 2020 13. 7. 2020 ČEPRO, a.s. Servis technologie čerpacích soustrojí a jejich odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Servis, diagnostika, opravy čerpacích soustrojí a dále dodávka náhradních dílů případně celých nových soustrojí nebo jejich částí (ukáže-li se, že jejich oprava a/nebo repase je nerentabilní)
 P20V00174173 11. 5. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČEPRO, a.s.
Nákup leteckého petroleje (Praha) 3 738 000 Kč
 Z2020-016137 16. 7. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČEPRO, a.s.
Nákup leteckého petroleje (Praha) 3 738 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00000055 7. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 7.5.2020 673 740 Kč
 P20V00174092 7. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200406 627 990 Kč
 P20V00174094 7. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200407 627 990 Kč
 Z2020-014733 30. 4. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. HIMA Slovakia, s.r.o.
Výkon servisní činnosti a rozvoj syxstémů na 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon servisní činnosti na produktovodních a skladovacích zařízeních řídícího systému Objednatele, zajištění operativního a preventivního servisu řídících systémů a systémů MaR modifikovaných dodavatelem při splnění zákonem definovaných bezpečnostních kritérií na dodavatele a správce kritické informační infrastruktury z hlediska kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti prací na ŘS společnosti ČEPRO, a.s.
 Z2020-013898 27. 4. 2020 15. 6. 2020 ČEPRO, a.s. Dodávky kontejnerů pro výdej AdBlue na ČS EuroOil odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka a montáž včetně zprovoznění kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue, kapaliny, chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070.
 P20V00173388 23. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČEPRO, a.s.
Objednávka dezinfekčního roztoku Anti - Covid 4 380 000 Kč
 P20V00173388 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČEPRO, a.s.
Objednávka dezinfekčního roztoku Anti - Covid 4 380 000 Kč
 P20V00173015 21. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200319 635 250 Kč
 P20V00173015 17. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200319 635 250 Kč
 P20V00172693 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČEPRO, a.s.
Dodávka kanystrů na dezinfekci 175 200 Kč
 P20V00172693 9. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČEPRO, a.s.
Dodávka kanystrů na dezinfekci 175 200 Kč
 P20V00000049 8. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 9. 4. 2020 730 360 Kč
 Z2020-011643 22. 7. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. SÍŤ, spol. s r.o.
Podpora produktů IBM 2 227 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem smlouvy je poskytování hardwarové a softwarové podpory pro zařízení a software výrobce společnosti IBM na období dalších 12 měsíců.
 Z2020-011259 6. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných 1 500 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P20V00000044 30. 3. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 31.3.2020 736 060 Kč
 P20V00172004 27. 3. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200225 745 800 Kč
 P20V00172004 21. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200225 745 800 Kč
 Z2020-009988 23. 4. 2020 5. 5. 2020 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda na dodávky požární techniky v odhad.cena 50 000 000 Kč
Oprava Předmětem zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vítězným účastníkem v délce trvání 4 roky na dodávku celkem sedmi cisternových automobilových stříkaček CAS a jednoho pěnového hasicího automobilu PHA, včetně zajištění a poskytování servisních služeb dle ZD a přílohy ZD - Technická specifikace po dobu trvání smlouvy , vždy dva ročně. První dodávka jednoho CAS a jednoho PHA do 30. 6. 2021.
 P20V00171650 21. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200218 742 170 Kč
 P20V00171650 19. 3. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200218 742 170 Kč
 P20V00171084 9. 3. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200205 738 870 Kč
 P20V00171084 21. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200205 738 870 Kč
 P20V00000032 26. 2. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 27.2.2020 861 080 Kč
 P20V00000029 20. 2. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 21.2.2020 863 360 Kč
 P20V00169877 21. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200114 801 900 Kč
 P20V00169877 13. 2. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20200114 801 900 Kč
 Z2020-003721 26. 6. 2020 10. 3. 2020 ČEPRO, a.s. Expert & Partner engineering CZ, a.s.
Síťové prvky 3 428 569 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka požadovaných zařízení (aktivních prvků), vč. souvisejících služeb implementace (obměny).
 P20V00000011 29. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty 30. 1. 2020 878 560 Kč
 P20V00000001 28. 1. 2020 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty a automobilového benzínu 523 530 Kč
 P20V00168536 17. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20191218 791 340 Kč
 P20V00168536 21. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20191218 791 340 Kč
 P20V00168537 17. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20191219 791 340 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 298 205 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy