Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:60715235

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 52 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-014729 2. 5. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Presto – překladatelské centrum s.r.o.
Skřivánek, s.r.o.
Jazyková výuka zaměstnanců VZP ČR 2 451 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování výuky cizích jazyků zaměstnancům zadavatele v individuálních a skupinových kurzech na pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-004158 1. 2. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Skřívanek s.r.o.
Presto – překladatelské centrum s.r.o.
Jazyková výuka zaměstnanců VZP ČR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování výuky cizích jazyků zaměstnancům zadavatele v individuálních a skupinových kurzech na pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
P18V00001024 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Skřivánek s.r.o.
Výzva č.1: FF UK - překlad do angličtiny z oboru fonetika 5 908  Kč
P18V00000143 13. 2. 2019 neuvedena Adast Systems, a.s. Everesta, s.r.o.
S - COMP Centre CZ s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s. 1 218 228  Kč
Z2019-005426 27. 5. 2019 neuvedena Adast Systems, a.s. Everesta, s.r.o.
S - COMP Centre CZ s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s. 1 218 228  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-023412 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Skřivánek, s.r.o.
ACP Traductera, a. s.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM, s. r. o.
Skřivánek s.r.o.
Mgr. Lucie Halášková
UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a/ nebo korektury pro projekt KREAS v období 2018 - 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00007966 6. 6. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Skřivánek s.r.o.
Dodávka tlumočení pro školení "Konsekutivní tlumočení pro školení Životní a pracovní podmínky a služby zaměstnanosti ve vybraných státech EU I." 1 398  Kč
P18V00000058 29. 3. 2019 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. Skřivánek s.r.o.
Zajištění překladatelských služeb 264  Kč
Z2018-043120 19. 12. 2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Jazyková výuka zaměstnanců VZP 4 984 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00138840 3. 5. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Jazyková výuka zaměstnanců VZP 4 984 500  Kč
P18V00136847 14. 3. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PhDr. Alena Štrajtová
Skřivánek s.r.o.
Odborné překlady z a do anglického jazyka 535 500  Kč
P18V00000029 4. 3. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Skřivánek s.r.o.
„Realizace jazykového vzdělávání pro potřeby Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky 2017 – 2020“ 1 140 552  Kč
P17V00001409 13. 5. 2019 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem Skřivánek s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
Poskytování jazykových kurzů 158 040  Kč
P17V00123459 1. 11. 2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Skřivánek s.r.o.
Jazyková výuka zaměstnanců VZP ČR Regionální pobočky Brno 0 Kč
Z2017-010746 26. 5. 2019 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Skřivánek s.r.o.
Překlady a korektury textů pro CzechTourism 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00050053 26. 10. 2018 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Skřivánek s.r.o.
Online výuka polského jazyka 2017-2021 728 000  Kč
634494 27. 2. 2017 neuvedena ČEZ, a. s. Skřivánek s.r.o.
PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Artlingua, a.s.
SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Překladatelské a tlumočnické služby
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb, jazykové korektury rodilým mluvčím, soudní překlady a tlumočení (dále též „služby“). Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně 50% objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně 50% objemu zakázky. Zhruba 80% překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou polština, němčina, francouzština, ruština, bulharština, rumunština, srbština, bosenština, turečtina, švédština. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena na části, a to na: • Část 1 – Běžné obchodní překlady a tlumočení (dále též „1.Část VZ“) • Část 2 – Technické překlady a tlumočení (dále též „2.Část VZ“)
P16V00047833 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky Skřivánek s.r.o.
Překlad a korektura dokumentu "Národní RIS3 strategie" 110 805  Kč
P16V00047468 26. 10. 2018 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Skřivánek s.r.o.
Překlady a korektury textů pro CzechTourism 1 999 999  Kč
P16V00041874 26. 10. 2018 neuvedena Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Skřivánek s.r.o.
Překlad prováděcí dokumentace projektu Národní inventarizace lesů ČR do anglického jazyka 149 006  Kč
P16V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů Skřivánek s.r.o.
Překladatelské služby 1 917 355  Kč
P16V00033996 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika – Správa Krkonošského národního parku Skřivánek s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na překlady do polského jazyka 700 000  Kč
P15V00024499 26. 10. 2018 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
Skřivánek s.r.o.
Mgr. Hanna Maria Marciniak
Skřivánek s.r.o.
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
MEDIA MARKET s.r.o.
Mgr. Hanna Maria Marciniak
Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
Skřivánek s.r.o.
Mgr. Hanna Maria Marciniak
Skřivánek s.r.o.
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
MEDIA MARKET s.r.o.
Mgr. Hanna Maria Marciniak
Překlady textů z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny pro JTS v rámci projektů technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 a PPS ČR-PR 2014-2020/INTERREG V-A ČR Polsko spolufinancovaných z prostředků evropských strukturálních fondů 4 400 000  Kč
368304 21. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Artlingua, a.s.
Skřivánek s.r.o.
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
BooK s.r.o.
Artlingua, a.s.
Zajištění překladů pro MŽP II. MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 10 000 953  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
237761 21. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Skřivánek s.r.o.
Moudrý překlad, s.r.o.
Zajištění překladů pro MŽP - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 2  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000629 26. 10. 2018 neuvedena Fond dalšího vzdělávání Skřivánek s.r.o.
Rámcová smlouva na poskytování překladatelských, textových a tlumočnických služeb 1  Kč
P13V00000081 26. 10. 2018 neuvedena Brück AM spol. s r.o. Siemens, s.r.o.
Skřivánek
Everesta, s.r.o.
SoftGate s.r.o.
Zajištění školení v rámci projektu "Trvalý tým je nezbytnou podmínkou firemní konkurenceschopnosti" 417 800  Kč
P13V00000016 26. 10. 2018 neuvedena Slezská univerzita v Opavě Skřivánek s.r.o.
CEET s.r.o.
Překladatelské služby a jazykové kurzy 002-2013 164 376  Kč
60040463 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky Skřivánek s.r.o.
Jazyková výuka pro zaměstnance Úřadu vlády ČR 8 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P12V00002779 26. 10. 2018 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj ČR Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
INVENIO Media, s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
RESTART MAGDALENA DOMARADZKA
RESTART MAGDALENA DOMARADZKA
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
Ing. Karína Kurková - tlumočení a překlady polština
INVENIO Media, s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
RESTART MAGDALENA DOMARADZKA
RESTART MAGDALENA DOMARADZKA
Překlady textů z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny 4 800 000  Kč
P13V00003797 26. 10. 2018 neuvedena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřivánek s.r.o.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců 208 317  Kč
P12V00001192 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Skřivánek s.r.o.
Překlad č. 59/2012 358  Kč
P12V00001244 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Skřivánek s.r.o.
Překlad č.73/2012 8 800  Kč
P12V00000958 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Skřivánek s.r.o.
Překlad 67/2012 330  Kč
P12V00001210 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Skřivánek s.r.o.
Překlad č.65/2012 4 868  Kč
P12V00001287 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Skřivánek s.r.o.
Program č. 82/2012 1 375  Kč
P12V00001211 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Skřivánek s.r.o.
Překlad č.66/2012 13 720  Kč
233182 15. 1. 2015 neuvedena Český rozhlas


English link s.r.o.

Zajištění výuky cizích jazyků pro Český rozhlas 6 520 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění skupinových, individuálních a specializovaných kurzů cizích jazyků všech úrovní (včetně přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám) pro zaměstnance Českého rozhlasu v Praze a v regionálních studiích na základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ. Rámcová smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem a nejvýše 4 uchazeči na 1. část veřejné zakázky a vždy jen s jedním uchazečem na ostatních devět částí veřejné zakázky.
60065505 27. 1. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Centrální zajištění překladatelských služeb pro řídící orgány OP a NOK v letech 2011 - 2012 6 500 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (pracovní jednání mezi NOK a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídící a koordinační výbor, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
P14V00029222 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skřivánek s.r.o.
Kurz angličtiny - výuka angličtiny pro pracovníky ŘSD zapojené do implementace OPD 277 200  Kč
P15V00048877 26. 10. 2018 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO Skřivánek s.r.o.
Překlady textů 7 415  Kč
P15V00004090 26. 10. 2018 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Skřivánek s.r.o.
Z předlohy: Z předlohy: Překladatelské služby 245  Kč
P13V00030837 31. 10. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Skřivánek s.r.o.
INNERGY, s.r.o.
Zajištění kurzů v rámci projektu „Cesty na zkušenou“ 49 260  Kč
P16V00004248 26. 10. 2018 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO Skřivánek s.r.o.
Překlady textů 3 342  Kč
P13V00000001 13. 5. 2019 neuvedena VUES Brno s.r.o. Everesta, s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
SolidVision, s.r.o.
Realizace vzdělávacích služeb pro VUES Brno s.r.o. 748 840  Kč
P15V00000873 21. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Skřivánek s.r.o.
Překladatelské a tlumočnické služby pro IT4Innovations 480 000  Kč
P15V00104853 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Skřivánek s.r.o.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců České republiky-Ministerstva zdravotnictví 0 Kč
P16V00002232 26. 10. 2018 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO Skřivánek s.r.o.
Překlady textů 3 342  Kč
353799 22. 5. 2019 neuvedena Liberecký kraj Skřivánek s.r.o.
„Zajištění jazykové výuky zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“ 2 033 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00003810 26. 10. 2018 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO Skřivánek s.r.o.
Překlady textů 10 723  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci