Hlídač veřejných zakázek: Hledání icoPlatce:65993390 AND ( "stavební práce v užším řízení" OR "jednací řízení bez uveřejnění" )

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icoPlatce:65993390 AND ( ...'

Nalezené veřejné zakázky 1 918 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  483913 21. 3. 2014 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Kolín obchvat - JŘBU č. 5 na dodatečné práce 13 018 592 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "I/38 Kolín obchvat - JŘBU 4 na dodatečné práce při výstavbě SO zahrnuté v jednotlivých ZBV " na niž bylo zahájeno zadávací řízení 6.11.2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV.
  641406 29. 6. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon 19 630 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, výkon technického dozoru stavby a správce stavby - poskytování dodatečných služeb“, na niž bylo zahájeno zadávací řízení dne 13. 5. 2016 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „Zakázka“), jsou dodatečné služby.
  372994 13. 11. 2013 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR R1 512 D 1 Vestec - JŘBU na dodatečné práce při 88 140 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "R1 512 D 1 Vestec - JŘBU na dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV tvořených pouze změnami kategorie 3, neschválených do 31.10.2012" odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV schválených do 31.10.2012.
  483927 21. 3. 2014 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Kolín obchvat - JŘBU č. 4 na dodatečné práce 54 927 822 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "I/38 Kolín obchvat - JŘBU č. 4 na dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v jednotlivých ZBV", na niž bylo zahájeno zadávací řízení dne 6.11.2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV
  403821 9. 12. 2014 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Kolín - obchvat - JŘBU č.6 na dodatečné práce 49 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "I/38 Kolín obchvat - JŘBU č. 6 na dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v jednotlivých ZBV", na niž bylo zahájeno zadávací řízení dne 20. 12. 2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV.
  372811 12. 11. 2013 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR R1 512 D 1 Vestec - JŘBU na dodatečné práce při 18 536 805 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "R1 512 D 1 Vestec - JŘBU na dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV tvořených pouze změnami kategorie 3, neschválených do 31.10.2012" odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV neschválených do 31.10.2012.
  403820 9. 12. 2014 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38 Kolín - Obchvat - JŘBU č. 7 na dodatečné 4 536 671 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "I/38 Kolín obchvat - JŘBU č. 7 na dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v jednotlivých ZBV", na niž bylo zahájeno zadávací řízení dne 29. 11. 2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV.
  404020 11. 12. 2014 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D8 806 rekonstrukce - rekonstrukce stavby 0806 3 513 206 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "D8 806 rekonstrukce - rekonstrukce stavby 0806 Řehlovice - Trmice, dálnice D8 MÚK Stadice (3272923006) - SO 110, SO 251", na niž bylo zahájeno zadávací řízení dne 20.11.2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV.
  376972 19. 12. 2013 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/16 OK D8 - Nová Ves - SO101 Okruž. křiž. D8 x 172 709 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky "I/16 OK D8 - Nová Ves - SO 101 Okružní křižovatka D8 x I/16, SO102 Okružní křižovatka D8 x I/16", na níž bylo zahájeno zadávací řízení dne 27.11.2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné stavební práce na SO 101 Okružní křižovatka D8 x I/16, SO 102 Okružní křižovatka D8 x I/16.
  494086 7. 8. 2014 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR R1 512 D 1 -Vestec - vícepráce, zadané v souladu s 41 289 588 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení "R1 512 D 1 - Vestec - vícepráce, zadané v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006, Sb. o veřejných zakázkách, v ZBV neschválených Oprávněnou osobou do 15. 11. 2013 - pouze položky kategorie 3", na niž bylo zahájeno zadávací řízení dne 6. 12. 2013 odesláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen "Zakázka"), jsou dodatečné práce při výstavbě SO, zahrnuté v ZBV.
  525178 11. 7. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR OPRAVA DÁLNICE D47, STAVBY 4708.2, 47091/1, 200 000 Kč
Oznámení o výsledcích soutěže o návrh Jedná se o otevřenou projektovou soutěž o návrh, jejímž předmětem je návrh celkové opravy dálnice D47 v úseku km 146,600 – 163,800 vedoucí k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu, tedy k odstranění všech vyskytujících se vad a uvedení parametrů dálnice do souladu s platnými technickými předpisy. Účelem soutěže je výběr nejlepšího řešení předmětu soutěže, tzn. nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení předmětu soutěže, které splní požadavky Vyhlašovatele a umožní následně zadat zakázku na vypracování projektové dokumentace ve stupni Technické studie a v případě rozhodnutí Vyhlašovatele následně i PDPS a poskytnutí služeb autorizovaného dozoru v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Z2018-024210 20. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR IBR Consulting, s.r.o.
Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému 15 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-024472 19. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/16 Nová Paka - obchvat, přeložka Vidochov 7 334 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-029317 27. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Chraštičky - SO 414 1 537 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00196117 10. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová-II/262) - 11 450 000 Kč
  Z2018-027545 13. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Zbenice - SO 401 11 833 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-027280 8. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa přeložka 1 697 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-020386 20. 6. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PL - přeložky 121 555 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00196427 15. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/44 Bludov - obchvat, přeložky vedení VVN ČEZ 21 281 915 Kč
  P21V00196676 18. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D35 Staré Město – Mohelnice, přeložka vedení VN 1 766 000 Kč
  P18V00138820 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a.s.
I/18 Příbram - JVO-2. část- přeložka- Tisová, k.ú. 800 900 Kč
  Z2019-023050 10. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D35 Hořice - Sadová, přeložky ČEZ 10 613 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020471 8. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/13 Kladrubská spojka - SO 503 Přeložka VVN 110 20 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-017948 19. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/13 Kladrubská spojka - SO 502 Přeložka VVN 110 19 729 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00144313 14. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Těchařovice - SO 410 185 900 Kč
  P20V00176593 16. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D35 PHS - km 283,2 odhad.cena 0 Kč
  P18V00138352 17. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/9, I/16 Mělník křiž. Kokořínská – přeložení 629 064 Kč
  Z2021-020715 9. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/44 Zábřeh- obchvat, přeložka vedení VVN ČEZ 28 270 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00138827 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram – JVO – 2. část – přeložka Bohutín u 765 900 Kč
  P18V00144268 13. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Zalužany - SO 417 2 938 900 Kč
  Z2019-033420 25. 9. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/33 Náchod - obchvat a I/14 Vysokov - Vrchoviny, 67 860 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-026420 29. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR TANNACO, a.s.
D35 PHS - km 283,2 3 457 128 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-012833 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram – JVO – 2. část – přeložka Bohutín u 765 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-040077 11. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Značky Morava, a.s.
D35 Výstavba oplocení - km 276 - 283 13 056 544 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-014453 28. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1, SO 11 994 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-012838 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram-JVO-2. část-přeložka-Bohutín, p.č. 431 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-012836 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram – JVO – 2.část – přeložka – Zdabořská 293 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-019901 18. 6. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mostní prohlížecí lávka 11 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-044497 15. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EG.D, a.s.
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, přeložka E.ON 23 759 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-007322 1. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EG.D, a.s.
I/34 Lišov - Vranín, přeložka EG.D plyn - 7 120 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00147620 29. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D11 1107 Smiřice - Jaroměř - Přeložka venkovního odhad.cena 0 Kč
  Z2019-013477 23. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/36 Pardubice - Trnová - Fáblovka - Dubina, 6 911 520 Kč
Oprava
  Z2018-012837 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram - JVO-2. část- přeložka- Tisová, k.ú. 800 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-027624 13. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Zalužany - SO 416 1 308 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-027590 13. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Chraštice - SO 415 1 166 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-014497 26. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
970 - I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa - 23 068 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-027544 13. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D4 Milín - Lety, Přeložka Mýšlovice - SO 411 1 264 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-006902 30. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MTM Tech, s.r.o.
Univerzální pokladač dopravních značek 8 344 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-012883 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram – JVO – 2.část – přeložka SO 433 – 164 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-012848 24. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/18 Příbram – JVO – 2.část – přeložka – Příbram 979 345 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy