Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaId:jana-kasparova-6

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaId:jana-kasparova-6'

Nalezeno 21 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-020549 19. 6. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. TENZA, a.s.
Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 6 3 081 505  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nové práce 1: Zajištění a instalace náhradních zdrojů tepla – 2. etapa stavby.
240257 10. 12. 2012 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Kogenerační zdroj tepla DIAMO - kogenerační jednotka 15 490 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz v Liberci o elektrickém výkonu 1,6 MWe (+/-5%) a zajištění jejího servisu do generální opravy, včetně generální opravy.
Z2017-026624 25. 1. 2019 7. 11. 2017 Teplárna Liberec, a.s. TENZA, a.s.
Revitalizace CZT Liberec - GreenNet 258 850 000  Kč
Oznámení o změně Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v tepelné síti soustavy CZT Liberec a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným energetickým úsporám. Předmětem projektu je přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Hlavním cílem řešení je snížení tepelných ztrát vznikajících transportem tepelné energie v dotčené části revitalizované soustavy pro zásobování teplem. Jedná se o konverzi jedné (ze tří) větve parovodního primárního systému soustavy CZT města Liberec na horkovodní. Konkrétně se to týká tepelného napáječe s názvem "TN Město", který od centrálního zdroje prochází hustě zastavěnou dolní částí centra města a v centru a v okolí toku Lužické Nisy zásobuje přilehlé objekty a sídlištní celky. Tento napáječ dále prochází do vzdálené části města a zásobuje převážně sídlištní celky ve čtvrtích Staré a Nové Pavlovice....
348416 2. 8. 2013 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Financování investičního záměru revitalizace systému CZT v Liberci
Neznámý Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování investičního záměru Revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci - výstavba a instalace vlastní technologie včetně příslušenství ve výši 340 mil. Kč.;Poskytnutí kontokorentního úvěru na financování dočasných a sezónních výkyvů v cash-flow společnosti ve výši 30 mil. Kč.
P12V00000002 5. 4. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Kogenerační zdroj tepla Zelené Údolí - výstavba zdroje odhad.cena 0 Kč
241853 30. 9. 2013 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Kogenerační zdroj tepla Zelené údolí - kogenerační jednotka odhad.cena 10 500 000  Kč
Neznámý Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz v Liberci o elektrickém výkonu 0,8 MWe (+/-5%) a zajištění jejího servisu do generální opravy, včetně generální opravy.
Z2019-033344 24. 9. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. TENZA, a.s.
Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 8 3 511 224  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nové práce 1: Zajištění dodávky snímatelných izolací armatur předávacích stanic tepla (PS) a centrální předávací stanice (CVS). Zajištění dodávky jednotlivých snímacích izolací armatur a výměníků v potřebných tvarech a rozměrech dle konkrétně specifikovaných armatur v příloze výzvy. Montáž dodaných snímacích izolací dle bodu 1 na jednotlivých předávacích stanicích a na CVS. Zajištění uložení potrubí horkovodu pod koryto řeky Lužické Nisy.
641900 5. 4. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Nákup infrastruktury za účelem zásobování tepelnou energií odhad.cena 0 Kč
Pravidelné předběžné oznámení
636816 21. 11. 2018 neuvedena Armádní Servisní p.o. Teplárna Liberec, a.s.
Dodávka tepla od Teplárny Liberec, a.s. 17 015 625  Kč
Předběžné oznámení
Z2018-020631 22. 6. 2018 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. TENZA, a.s.
Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 2 961 989  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem toho řízení je zajištění a instalace dočasných náhradních zdrojů tepla.
100363 13. 11. 2011 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. kogenerační zdroj Tepla Diamo - kogenerační jednotka odhad.cena 17 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz v Liberci o elektrickém výkonu 1,6 MWe (+/- 5% ) a zajištění jejího servisu do generální opravy, včetně generální opravy.
100168 23. 7. 2012 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Kogenerační zdroj tepla Diamo - výstavba zdroje 63 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výstavba energetického zdroje sestávajícího z kogenerační jednotky, plynových kotlů a akumulační nádrže a úprava rozvodů tepla pro teplárenský provoz v Liberci.
241854 30. 9. 2013 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Parní zdroj tepla Vratislavice (HOLS) - výstavba zdroje
Neznámý Předmětem zakázky je výstavba energetického zdroje sestávajícího z plynových kotlů, úpravy vody a úpravy rozvodů tepla pro teplárenský provoz v Liberci-Vratislavicích.
Z2017-001763 23. 1. 2017 neuvedena Liberecký kraj Teplárna Liberec a.s.
Zajištění dodávek tepla ze sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec 47 781 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dodávky tepelné energie pro všechny dotčené objekty specifikované v příloze č. 4 zadávací dokumentaci na dobu určitou - 5 let od nabytí účinnosti smluv.
636816 21. 11. 2018 neuvedena Armádní Servisní p.o. Teplárna Liberec, a.s.
Dodávka tepla od Teplárny Liberec, a.s. 17 015 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P13V00000001 5. 4. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Financování investičního záměru revitalizace systému CZT v Liberci odhad.cena 0 Kč
227472 9. 8. 2012 neuvedena Teplárna Liberec, a.s.
Neznámý
525629 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Teplárna Liberec, a.s.
Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města 200 000 000  Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
241851 30. 9. 2013 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Kogenerační zdroj tepla Zelené údolí - výstavba zdroje odhad.cena 38 000 000  Kč
Neznámý Předmětem zakázky je výstavba energetického zdroje sestávajícího z kogenerační jednotky, plynových kotlů a akumulační nádrže a úprava rozvodů tepla pro teplárenský provoz v Liberci-Vratislavicích.
P12V00000001 5. 4. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Kogenerační zdroj tepla Zelené Údolí - kogenerační jednotka odhad.cena 0 Kč
P12V00000003 5. 4. 2019 neuvedena Teplárna Liberec, a.s. Parní zdroj tepla Vratislavice (HOLS) - výstavba zdroje odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 310 lidí darovalo 862 231 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy