Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:marcel-kastovsky

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:marcel-kastovsky'

Nalezené veřejné zakázky 9 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2018-033961 4. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Dačice,a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 217485 4. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 P16V00115804 19. 10. 2016 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Dačice, a.s.
Smlouva o spolupráci č. 13/ZF/RP Plzeň/2016 59 504 Kč
 369035 7. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s. Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, 4 154 420 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení rekonstrukce stavby „Objekt E – Poliklinika“, která je dvoupodlažní s částečným podsklepením a s plochou dvouplášťovou střechou. Budova Polikliniky je členěna na jednotlivé čtyři části: E1 – Zubní ambulance a laboratoř, E2 – Ordinace lékařů, E3 – Nemocniční lékárna a E4 – Laboratoře. Stavební práce obsahují zejména zateplení pláště rekonstruované budovy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z minerální čedičové vaty s povrchem ukončeným silikátovou fasádní omítkou v barevném odstínu, současně bude provedena výměna stavebních otvorových výplní za nová plastová okna a dveře, včetně přizdívek pro úpravy otvorů. Vzhledem k druhu stavebních úprav (zateplení fasády), dojde k rekonstrukci, případně k úpravám u zařízení umístěných na fasádě.
 60062553 26. 3. 2013 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s.
Neznámý
 217485 21. 5. 2012 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s.
Neznámý
 217155 17. 5. 2012 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s.
Neznámý
 215970 4. 5. 2012 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s. Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice 12 230 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice Dačice, a.s.“, a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Pokorným (autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, ČKAIT 0100521) s místem podnikání Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, IČ 466 91 529 z 08/2011.
 100247 10. 11. 2011 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s. Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice Dačice, a.s., a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Pokorným (autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, ČKAIT 0100521) s místem podnikání Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, IČ 466 91 529 z 08/2011.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 105 216 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy