Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:petr-brychta-6

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:petr-brychta-6'

našli jsme 61 výsledků na výraz osobaid:petr-brychta-6.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-032791 7. 1. 2019 2. 11. 2018 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG 32 949 630  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení jsou činnosti směřující ke stanovení únavového průkazu životnosti draku letounu L-39NG, což zahrnuje následující: • Vytvoření funkčního vzorku aplikace systému pro monitorování zdraví konstrukce (Structural Health Monitoring – SHM) na kritickou oblast draku letounu; • Vypracování metodiky únavové zkoušky draku a příprava a provedení laboratorní únavové zkoušky draku letounu L-39NG zahrnující přípravu zkušebního zařízení a provedení zkoušky v rozsahu prvního, druhého a třetího života. Provedení zkoušky čtvrtého a pátého života není předmětem této smlouvy. Technická definice života draku letounu je uvedena v technické specifikaci číslo L39NG-7100-001RF00 „Technické podmínky pro únavovou zkoušku L-39NG“.; • Vytvoření funkčního vzorku elektronického systému pro dálkové řízení zkušebního procesu; • Vytvoření funkčního vzorku monitorovací části...
P17V00009408 1. 12. 2017 neuvedena Národní technické muzeum AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
„Restaurování letounu Aero L-29 Delfín“ 1 900 000  Kč
P17V00125930 19. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo obrany AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
NVG vybavení kabiny a vnější osvětlení L-159 24 766 622  Kč
P17V00124288 13. 6. 2017 neuvedena Ministerstvo obrany AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Náhrada multifunkčních displejů letounů L-159 25 085 875  Kč
641730 4. 7. 2016 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Certifikační zkoušky výškové a speciální výstroje pilotů 4 543 786  Kč
Oznámení předběžných informací - obrana a bezpečnost
Z2017-006142 8. 3. 2017 29. 3. 2017 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Konstrukční práce na přípravcích potřebných pro výrobu nového letounu L-39NG odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je zajištění konstrukčních prací na přípravcích pro letounu nové generace L-39NG. Jedná se o poptávku dostatečných a kvalifikovaných pracovních kapacit k zajištění konstrukčních prací na přípravcích pro výrobu jednotlivých dílů nového letounu.
Z2017-003031 5. 4. 2017 10. 3. 2017 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka měřící techniky pro letová měření odhad.cena 630 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodávka, zaškolení a následná technická podpora moderního a spolehlivého systému sběru dat pro letová měření.
Z2017-002916 31. 1. 2017 9. 3. 2017 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka a implementace PDM/PLM systému
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je implementace systému řízení životního cyklu výrobku (PLM) pro oblast vývoje letadlových celků a kompletních letounů. Předmět zakázky neobsahuje IT infrastrukturu, nicméně veškeré licence a další komponenty IT infrastruktury, kterými zadavatel v současnosti nedisponuje a které jsou nutné pro provoz implementovaného systému, musí být součástí cenové nabídky.
P16V00000043 9. 12. 2016 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. AB Facility Services s.r.o.
Mechanizovaný úklid chodeb a ostatních společných prostor v objektech KNL, a.s 483 633  Kč
Z2016-005919 20. 12. 2016 10. 1. 2017 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka SW umožňující provádět únavové analýzy leteckých konstrukcí a zpracování dat z letových měření odhad.cena 1 000 000  Kč
Oprava Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka SW umožňující provádět kompletní únavové analýzy jednoduchých i složitých struktur letecké konstrukce. Únavové analýzy musí být schopen provádět jednak analyticky, tak i na modelech analyzovaných metodou konečných prvků( MKP modely). Dále musí být schopen zpracovat velké objemy dat z letových a laboratorních měření (dekompozice signálu, základní frekvenční analýzy a příslušné grafické výstupy).
Z2016-004618 6. 2. 2020 neuvedena Česká národní banka AB Facility Services s.r.o.
Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ostravě 11 819 639  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-002720 4. 11. 2016 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. AB Facility Services s.r.o.
AB Facility a.s.
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 14 393 082  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na poskytování úklidových služeb včetně dodávek úklidových a hygienických prostředků v objektech ÚOCHB AV ČR, v.v.i., konkrétně: v areálu ÚOCHB AV ČR, v. v. i. na adrese Flemingovo nám. 2/542, Praha 6, v areálu ÚOCHB AV ČR, v. v. i. v ulici Papírenská, Praha 6, v objektu na adrese Šultysova 55, Praha 6, v objektu Na Santince 5.
642233 7. 2. 2020 neuvedena Český rozhlas SaJ a.s.
SaJ a.s.
INEX Česká republika s.r.o.
INEX Česká republika s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
RPM Service CZ a.s.
AB Facility Services s.r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
RPM Service CZ a.s.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
INEX Česká republika s.r.o.
INEX Česká republika s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
VZ024/2016 - Úklidové služby v objektech ČRo 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
642233 7. 2. 2020 neuvedena Český rozhlas SaJ a.s.
SaJ a.s.
INEX Česká republika s.r.o.
INEX Česká republika s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
RPM Service CZ a.s.
AB Facility Services s.r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
RPM Service CZ a.s.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
INEX Česká republika s.r.o.
INEX Česká republika s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
VZ024/2016 - Úklidové služby v objektech ČRo 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
637589 22. 1. 2020 neuvedena Česká národní banka AB Facility Services s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
Poskytování služeb FM pro budovy ČNB 39 580 933  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P16V00000032 16. 9. 2016 neuvedena Česká národní banka AB Facility Services s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
Poskytování služeb FM pro budovy ČNB 39 580 933  Kč
637589 18. 12. 2019 neuvedena Česká národní banka AB Facility Services s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility Services s.r.o.
Poskytování služeb FM pro budovy ČNB 39 580 933  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
632957 13. 10. 2016 neuvedena ÚJV Řež, a. s. AB Facility Services s.r.o.
Úklidové služby v areálu ÚJV Řež, a. s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
633843 8. 3. 2016 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka SW pro návrh a kreslení elektrických (hydraulických, pneumatických) schémat systémů pro trup nového letounu odhad.cena 3 400 000  Kč
Neznámý Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka SW (inteligentní databázový kreslící program) pro návrh a kreslení elektrických (hydraulických, pneumatických) schémat systémů a umožňujícím návrh zástavby elektrických svazků, případně potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy do trupu nového letounu.
632119 12. 2. 2016 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Konstrukční práce na křídle letounu L-39NG odhad.cena 11 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou konstrukční práce na křídle letounu nové generace L-39NG s rozdělením na dílčí plnění 1) náběžná část, hlavní nosník a kostra, 2) horní panel, spodní panel a kostra, 3) tvorba 3D dokumentace pro střední a zadní část křídla
505863 16. 1. 2015 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. AB Facility Services s.r.o.
Provádění úklidových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. 3 391 673  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
489529 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí AB Facility Services s.r.o.
Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV 5 773 875  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000018 2. 9. 2014 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí AB Facility Services s.r.o.
Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV 5 773 875  Kč
368204 30. 9. 2013 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Optimalizace procesů deemulgační stanice
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je provést komplexně, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo "Optimalizace procesů deemulgační stanice".
362689 6. 8. 2013 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Neznámý
353170 15. 7. 2013 neuvedena AERO Vodochody a.s. Rekonstrukce neutralizační stanice pro AERO Vodochody a.s. odhad.cena 5 500 000  Kč
Neznámý Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající neutralizační stanice ve společnosti AERO Vodochody a.s. vedoucí k racionalizaci čištění odpadních vod a ke snížení nároků na obsluhu.
347527 8. 3. 2013 neuvedena AERO Vodochody a.s. Rekonstrukce neutralizační stanice pro AERO Vodochody a.s.
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající neutralizační stanice odpadních vod tak, aby spolehlivě odstranila šestimocný chrom.
346445 25. 2. 2013 neuvedena AERO Vodochody a.s.
Neznámý
P16V00000001 28. 5. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Inter-Informatics, spol. s r.o.
AUFEER DESIGN, s.r.o.
AUFEER DESIGN, s.r.o.
Konstrukční práce na křídle letounu L-39NG 11 827 756  Kč
499298 16. 8. 2019 neuvedena Státní zdravotní ústav AB Facility Services s.r.o.
Provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné dezinfekce, Opakované VŘ 7 662 854  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000008 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Conception, detailed design, fabrication, assembly, installation, delivery tests and try-out of the tooling for the production of L-39NG – Wing Section/Koncepce, konstrukce, výroba, montáž, instalace, odzkoušení při dodání a prověřovací testy přípravků pr odhad.cena 0 Kč
P17V00000010 28. 5. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Konstrukční práce na systémech letounu nové generace L-39NG odhad.cena 0 Kč
P17V00000003 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Konstrukční práce na přípravcích potřebných pro výrobu nového letounu L-39NG odhad.cena 0 Kč
P17V00000005 27. 5. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka měřící techniky pro letová měření odhad.cena 0 Kč
P16V00108338 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE AB Facility a.s.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility a.s.
AB Facility Services s.r.o.
Rozšíření úklidových služeb v objektech ČT 2 433 412  Kč
P17V00000004 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka SW pro pokročilou analýzu naměřených dat a efektivní tvorbu zpráv z letových zkoušek pro nový letoun odhad.cena 0 Kč
632440 29. 8. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE AB Facility a.s.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility a.s.
AB Facility Services s.r.o.
Rozšíření úklidových služeb v objektech ČT 2 433 413  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
633877 17. 8. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Technodat Elektro, s.r.o
Dodávka SW pro návrh a kreslení elektrických (hydraulických, pneumatických) schémat systémů pro trup nového letounu 3 381 370  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P17V00000009 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Výroba a dodávka obráběcích a tvářecích přípravků pro výrobu dílů na stavbu nového letounu L-39NG – balíček III. odhad.cena 0 Kč
P17V00000007 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Výroba a dodávka přípravků pro výrobu dílů na stavbu nového letounu L-39NG odhad.cena 0 Kč
P16V00113052 1. 11. 2018 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě AB Facility a.s.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility a.s.
AB Facility Services s.r.o.
Zajištění komplexních úklidových služeb pro Ústav pro péči o matku a dítě 2016 28 924 164  Kč
637839 17. 8. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Vývojové zkoušky kompozitové náběžné hrany a kompozitových křidélek pro konstrukci křídla letounu nové generace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P13V00017181 31. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Upgrade SW palubních počítačů a multifunkčních displejů MFD letounu L-159 pro režim BULLSEYE 0 Kč
P14V00000001 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Jazykové vzdělávání pro AERO Vodochody AEROSPACE a.s. odhad.cena 0 Kč
353168 13. 11. 2019 neuvedena AERO Vodochody a.s. Rekonstrukce neutralizační stanice pro AERO Vodochody a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P17V00000002 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka měřící techniky pro letová měření odhad.cena 0 Kč
644639 15. 8. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodávka SW umožňující provádět numerické simulace v oblasti vnější i vnitřní aerodynamiky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
635182 15. 8. 2019 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Vytvoření a dodání 3D dokumentace pro zadní část trupu letounu nové generace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P17V00000006 neuvedena AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dodání softwarové licence programů (včetně údržby) pro technické výpočty (metodou konečných prvků - MKP) odhad.cena 0 Kč
369336 13. 11. 2019 neuvedena AERO Vodochody a.s. EKOSYSTEM spol. s r.o.
Rekonstrukce neutralizační stanice pro AERO Vodochody a.s. 4 642 936  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy