Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:roman-mutl

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:roman-mutl'

Nalezeno 14 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P19V00016909 17. 7. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Výstavba parkoviště - Zbraslav 2 080 662  Kč
P18V00001022 18. 4. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Brslenka, Čáslav, spárování zdí a oprava parapetů, ř. km 10,164-10,490 483 372  Kč
Z2018-015429 15. 5. 2018 neuvedena ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Polní cesta C1 v k.ú. Jakub 6 802 061  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba polní cesty C1 v k.ú. Jakub v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Podrobnou definici plnění veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO 41601483, č. zakázky 101-2820-15, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
P18V00000785 16. 7. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Polní cesta PC6 a LC2 Předbořice 4 251 879  Kč
Z2018-015686 21. 7. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. Zbraslavice 16 210 677  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000183 15. 11. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Revitalizace lokality Švábinov a obnova MVN Všesoky 6 639 215  Kč
Z2018-017218 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Revitalizace lokality Švábinov a obnova MVN Všesoky 6 639 215  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00003567 22. 1. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Polní cesty VPC12 a VPC13a Suchdol u Kutné Hory 1 964 176  Kč
P17V00000062 26. 10. 2018 neuvedena Město Kolín Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Rekonstrukce ul. Roháčova 2 380 407  Kč
P17V00000062 26. 10. 2018 neuvedena Město Kolín Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Rekonstrukce ul. Roháčova 2 380 407  Kč
P17V00001741 16. 7. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Polní cesta H6 Úmonín 1 683 270  Kč
P17V00000932 26. 10. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Doubrava, Zbyslav, těžení nánosů v PPO, ř. km 15,600-15,700 438 345  Kč
P17V00000902 26. 10. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Doubrava, Žleby, těžení nánosů přes obec, ř. km 24,600 – 24,723 378 460  Kč
P16V00001757 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Výstavba parkoviště - Zbraslav 2 080 662  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 787 550 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy