Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:tom-philipp

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:tom-philipp'

Nalezené veřejné zakázky 44 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-019704 11. 6. 2020 13. 7. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Plicní ventilátor odhad.cena 736 633 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - plicního ventilátoru.
 Z2020-019717 11. 6. 2020 13. 7. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 1 ks pacientského zvedáku odhad.cena 247 656 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - pacientského zvedáku.
 Z2020-019001 3. 7. 2020 7. 7. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Anesteziologický přístroj odhad.cena 977 000 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - anesteziologického přístroje.
 Z2020-019004 5. 6. 2020 7. 7. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Rektoskop odhad.cena 140 246 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení . Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - rektoskopu.
 Z2020-017980 27. 5. 2020 29. 6. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Videokolonoskop odhad.cena 905 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - Videokolonoskopu.
 Z2020-017988 12. 6. 2020 29. 6. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 ks myček podložních mís odhad.cena 399 800 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - 2 ks myček podložních mís.
 Z2020-015852 7. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 513162 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 640118 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-013692 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 P18V00018826 29. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO odhad.cena 0 Kč
 Z2018-031343 8. 4. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
LINET spol. s r.o.
Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-030240 1. 2. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Hypokramed s.r.o.
Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii 784 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-030184 31. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. INDUBIA s.r.o.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací 1 016 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00017738 4. 9. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. INDUBIA s.r.o.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací 1 016 600 Kč
 Z2018-022496 26. 10. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Plicní ventilátory, odsávací systémy a oxymetry odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-022454 26. 10. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
EKG, resuscitační lůžko, antidekubitní matrace a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-021478 10. 8. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Operační stůl pro všeobecnou chirurgii odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-021463 29. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
Electric Medical Service, s.r.o.
Diagnostický ultrazvuk pro ARO a kardiologii odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2018-021390 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P17V00002823 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
 Z2018-001614 25. 5. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 sestav monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00000505 17. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 sestav monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
 Z2017-025249 12. 4. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Jesenická nemocnice a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost ve 2 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2017-025248 12. 4. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Jesenická nemocnice a.s.
„Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě 2 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2017-021793 15. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
ENUS MEDICAL s.r.o.
Endoskopická věž a dezinfektor endoskopů 2 195 439 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-021218 8. 12. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sestava monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-021092 26. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
Infuzní pumpy a lineární dávkovače 359 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-006803 15. 3. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sanitární příslušenství pro LDN 193 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem ZŘ je realizace sub-projektu CH.10/1/016 "Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektu bude dosažena nákupem požadovaného sanitárního příslušenství, a tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice a.s. a v konečném důsledku bude zlepšena péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 Z2017-000166 9. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Stamed s.r.o.
Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické 21 168 Kč
Oprava národního formuláře Dodávka souboru antidekubitních pomůcek a pomůcek pro bazální stimulaci. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova přístrojového a technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 Z2016-006711 9. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Perfect Distribution a.s.
Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické 286 800 Kč
Oprava národního formuláře Soubor pomůcek a elektrospotřebičů. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 Z2016-005610 5. 12. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. PROMA REHA, s.r.o.
HOSPIMED, spol. s r.o.
+1 dodavatel
Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s. 1 920 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Soubor nábytku a vybavení, lékařského nábytku, pomůcek pro staré lidi, nemocniční lůžka, zdravotnické pomůcky. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova přístrojového a technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 P16V00001797 4. 11. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sanitární příslušenství pro LDN odhad.cena 0 Kč
 P16V00001790 1. 11. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. FICHNA - HUDECZEK a.s.
Zkvalitnění přístupu do LDN 1 466 317 Kč
 Z2017-000308 5. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. FICHNA - HUDECZEK a.s.
Zkvalitnění přístupu do LDN 1 466 317 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2016-001334 20. 10. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace sub-projektu CH.10/1/016 - Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí, financovaného z programu implementace švýcarsko-české spolupráce. realizace projektu bude dosažena nákupem souboru zdravotnických prostředků, nemocničních lůžek a kompenzačních pomůcek, sanitárního příslušenství, nábytku a vybavení místnosti léčebny dlouhodobě nemocných.
 P16V00001579 12. 4. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s. odhad.cena 0 Kč
 P16V00001714 12. 4. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické odhad.cena 0 Kč
 646863 30. 9. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s.
Neznámý Realizace sub-projektu CH.10/1/016 – Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí, financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektu bude dosažena nákupem souboru zdravotnických prostředků, nemocničních lůžek, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, sanitárního příslušenství, nábytku a vybavení místnosti léčebny dlouhodobě nemocných.
 644164 12. 8. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice s.r.o. Dodatečné stavební práce Nemocnice Jeseník - LDN 2 734 026 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci realizace VZ ev. č. 513684 byl zjištěn problém v zdravotně technické instalaci, kdy byl zjištěn havarijní stav původního litinového odpadního potrubí, rozvodů vody a elektroinstalace. Z hlediska přípravy stavebního projektu za plného provozu LDN bylo problematické provádět vrtací práce s hlukovou zátěží za přítomnosti pacientů hospitalizovaných na LDN, některé vrty šlo provést až po vyklizení prostoru po odstranění instalovaných technologických prvků. Po provedení průzkumných sond a vrtů do rozvodů vody a kanalizace byla zjištěna značná nesoudržnost a nehomogenita stávajících rozvodů. Dále bylo zjištěno, že napojení nových zařizovacích předmětů zdravotně technické instalace na stávající stoupačky a rozvody je rizikové z hlediska utěsnění a udržení tlaku. Jde o skryté vady původní konstrukce, které bylo možné zjistit až při demoličních pracích, kdy se odkryly různé podhledy, zdi...
 640118 9. 6. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice s.r.o.
Neznámý
 513684 26. 1. 2016 neuvedena JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. Nemocnice Jeseník – LDN (stavební úpravy) 9 125 967 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření a rekonstrukce prostor léčebny dlouhodobě nemocných včetně výměny oken a topných těles.
 513162 5. 5. 2015 neuvedena Jesenická nemocnice spol. s r.o.
Neznámý
 349695 26. 5. 2015 neuvedena JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o.
Neznámý

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy