Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:tomas-macura

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:tomas-macura'

Nalezené veřejné zakázky 116 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-031974 14. 9. 2020 16. 10. 2020 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2021. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
 P20V00176483 15. 6. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu na ul. K Hájku 1 824 725 Kč
 P20V00176483 15. 6. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu na ul. K Hájku 1 824 725 Kč
 Z2020-024393 17. 7. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Vodohospodářské stavby (TD 2020) 5 494 664 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2020-011293 19. 6. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P20V00167856 4. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
18133 - I/11 Havířov, úprava křižovatky v km 3 792 043 Kč
 P20V00167856 2. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
18133 - I/11 Havířov, úprava křižovatky v km 3 792 043 Kč
 Z2019-036984 27. 2. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-033869 30. 12. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. SUEZ CZ a.s.
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P19V00000634 30. 9. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
 Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
 P19V00160489 25. 5. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Lichá 737 677 Kč
 P19V00160489 1. 8. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Lichá 737 677 Kč
 P19V00159699 25. 5. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava dešťové kanalizace na náměstí Dr. E. Beneše 829 468 Kč
 P19V00159699 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava dešťové kanalizace na náměstí Dr. E. Beneše 829 468 Kč
 P19V00158562 21. 6. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
 P19V00158562 21. 6. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
 P19V00157657 25. 5. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Pasportizace stávající kanalizace v k.ú. 896 066 Kč
 P19V00157657 5. 6. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Pasportizace stávající kanalizace v k.ú. 896 066 Kč
 P19V00000006 17. 5. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava-městský obvod Svinov Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava místní komunikace ul. Psohlavců a 107 692 Kč
 P19V00153541 19. 3. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Přeložka vodovodu DN 200 na ul. Betonářská 1 556 127 Kč
 P19V00153541 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Přeložka vodovodu DN 200 na ul. Betonářská 1 556 127 Kč
 P19V00152861 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Monitoring průtoků odlehčovacích komor - 1. etapa 894 200 Kč
 P19V00152861 6. 3. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Monitoring průtoků odlehčovacích komor - 1. etapa 894 200 Kč
 Z2019-003391 23. 4. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-010048 29. 3. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Vodohospodářské stavby (TD) 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-000620 1. 4. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. KEMIFLOC a.s.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P19V00000632 3. 5. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
 P18V00148483 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
17024 - I/56 Ostrava, ul. Cingrova a Senovážná - 309 136 Kč
 Z2018-037719 9. 1. 2019 5. 12. 2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
 P18V00000560 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
 Z2018-036492 23. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oznámení profilu zadavatele
 P18V00147067 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava kanalizace v ul. Stavovská 2 806 781 Kč
 P18V00147067 16. 10. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava kanalizace v ul. Stavovská 2 806 781 Kč
 P18V00147058 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Erbenova 2 790 000 Kč
 P18V00147058 16. 10. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Erbenova 2 790 000 Kč
 P18V00146513 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA odhad.cena 0 Kč
 P18V00014928 9. 8. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2019 odhad.cena 0 Kč
 Z2018-026887 29. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P18V00000118 24. 7. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Karla Svobody 1 448 031 Kč
 P18V00000175 24. 7. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova 1 120 337 Kč
 P18V00000117 24. 7. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Dešťová kanalizace v ul. Radová - pasport 599 867 Kč
 P18V00001173 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR 395 000 Kč
 P18V00056208 12. 4. 2020 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR 395 000 Kč
 Z2018-023336 5. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. SUEZ Water CZ, s.r.o.
DÁLKOVÉ ODEČTY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P18V00012812 16. 7. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. DÁLKOVÉ ODEČTY odhad.cena 0 Kč
 P18V00135042 15. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, 98 869 195 Kč
 Z2018-005068 6. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, 98 869 195 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-006568 28. 2. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Vodohospodářské stavby (TD) 4 541 635 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P17V00000981 12. 12. 2017 neuvedena Středočeský kraj Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.
Studie Překládací stanice odpadů ve Středočeském 899 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 527 lidí darovalo 1 460 468 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy