Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:tomas-macura

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:tomas-macura'

Nalezeno 88 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
P19V00153541 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Přeložka vodovodu DN 200 na ul. Betonářská 1 556 127  Kč
P19V00152861 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Monitoring průtoků odlehčovacích komor - 1. etapa 894 200  Kč
Z2019-003391 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-000620 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. KEMIFLOC a.s.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-010048 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vodohospodářské stavby (TD) 5 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000632 3. 5. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
P18V00148483 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
17024 - I/56 Ostrava, ul. Cingrova a Senovážná - úprava signálních plánů 309 136  Kč
P18V00000560 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2018-037719 9. 1. 2019 5. 12. 2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
Z2018-036492 23. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oznámení profilu zadavatele
P18V00147067 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava kanalizace v ul. Stavovská 2 806 781  Kč
P18V00147058 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu ul. Erbenova 2 790 000  Kč
P18V00146513 12. 6. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PO VOLBÁCH V ROCE 2018 odhad.cena 0 Kč
Z2018-026887 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P18V00000118 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu ul. Karla Svobody 1 448 030  Kč
P18V00000117 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dešťová kanalizace v ul. Radová - pasport 599 867  Kč
P18V00000175 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova 1 120 337  Kč
P18V00001173 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - TDS 395 000  Kč
P18V00056208 4. 4. 2019 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - TDS 395 000  Kč
Z2018-023336 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. SUEZ Water CZ, s.r.o.
DÁLKOVÉ ODEČTY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-005068 27. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, Moravskoslezský kraj 98 869 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00135042 15. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, Moravskoslezský kraj 98 869 195  Kč
Z2018-006568 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vodohospodářské stavby (TD) 4 541 635  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00000981 26. 10. 2018 neuvedena Středočeský kraj Institut pro UDR měst a obcím o.p.s.
Studie Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji 899 000  Kč
P17V00007638 14. 2. 2019 neuvedena Česká rozvojová agentura MEPCO, s.r.o.
Vypracování odborných analýz a doporučení v sektoru veřejné správy (s důrazem na vypracování konceptu e-learningu pro zaměstnance veřejné správy) v Gruzii 620 000  Kč
Z2017-012187 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí II odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2017-020801 26. 5. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Amper Market, a.s.
Dodávka elektřiny 2018 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
239000 10. 7. 2017 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2017-017905 22. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. neuvádím
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele neuvádím
P17V00125099 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
P17V00125098 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
P17V00125100 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
P17V00000101 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Zeyerova 1 979 907  Kč
P17V00123845 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky SPF Group, s.r.o.
Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" 1 410 000  Kč
P17V00001035 7. 1. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj MEPCO, s.r.o.
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019 129 000  Kč
639474 9. 5. 2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
P17V00122300 1. 11. 2018 neuvedena Liberecký kraj MEPCO, s.r.o.
Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje 640 000  Kč
P17V00000022 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Příprava vodohospodářských staveb - IČ 1 738 834  Kč
P17V00000029 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou, 4. etapa, část II - Pasport 689 347  Kč
P17V00120951 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
OS Ostrava - Vodné a stočné 342 100  Kč
P16V00117049 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" odhad.cena 0 Kč
P16V00000132 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu ul. Těžní 2 389 170  Kč
P16V00000158 4. 3. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Příprava vodohospodářských staveb - IČ 1 997 266  Kč
P16V00000109 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava kanalizačních šachet 2 410 037  Kč
639474 31. 5. 2016 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí
Předběžné oznámení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
P16V00000029 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Pasport stávající kanalizace v areálu MnO 698 589  Kč
P15V00000162 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava kanalizačního sběrače DI, úsek mezi šachtami ID 502154 - ID 502153 2 690 050  Kč
P15V00000147 4. 3. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Příprava vodohospodářských staveb - IČ 1 889 798  Kč
P15V00000130 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Pasport stávající kanalizace ul. Frankova 548 592  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy