Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:vladimir-zurek-6

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:vladimir-zurek-6'

našli jsme 8 výsledků na výraz osobaid:vladimir-zurek-6.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P18V00147139 17. 10. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
ÚČOV - rekonstrukce nožových uzávěrů 2 740 000  Kč
P17V00000268 8. 2. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
Stavidlová komora 2 099 800  Kč
P17V00000133 8. 8. 2017 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
Rekonstrukce stavidlové komory na odtoku do Odry 2 033 020  Kč
Z2016-007334 26. 7. 2017 2. 2. 2017 Město Slaný Strojírny a opravny Milenov, spol. s r.o.
Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice 88 800 601  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací při rekonstrukci a rozšíření (doplnění) stavební a technologické části stávající ČOV Slaný-Blahotice. Realizace projektu zajistí zvýšení kapacity ČOV na 16 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a zkvalitnění procesu čištění odpadních vod v souladu s legislativními požadavky. Stavební práce budou probíhat za provozu ČOV. Specifikace dodávek a stavebních prací je uvedena v Soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí zadávací dokumentace stavby.
Z2016-003179 7. 11. 2016 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10 78 989 902  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1 - 10“, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou KONEKO, spol. s r.o. v lednu 2016 zak. č. 2801/DPS-2015.
634058 27. 7. 2016 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV 13 175 398  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
634058 14. 12. 2017 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV 13 175 398  Kč
Oznámení o změně
634089 13. 6. 2016 neuvedena Statutární město Ostrava STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10 79 126 010  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 361 lidí darovalo 985 194 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy