Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-013771 23. 4. 2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Nákup restauračního vybavení 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013810 23. 4. 2021 3. 5. 2021 Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím ČESKÝ TĚŠÍN Modernizace odborných učeben - 1 ZŠ odhad.cena 909 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Židle a stoly pro žáky, katedry pro učitele, demonstrační stoly, středový tunel s médii a vylevkami, rolety, nástěnky
 Z2021-013791 23. 4. 2021 19. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční Modernizace vybavení VKZ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.
 Z2021-013814 23. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava Nákup kancelářského papíru s náhradním plněním – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013436 3. 5. 2021 neuvedena Statutární město Karviná REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-013546 22. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Zajištění grafických a tiskových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-014014 22. 4. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-013512 22. 4. 2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Nákup malého kuchyňského vybavení 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013429 30. 4. 2021 neuvedena Statutární město Karviná REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-013561 20. 4. 2021 13. 5. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Multifunkční pánve a konvektomat odhad.cena 2 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů elektrických multifunkčních pánví 1ks objem 150l a 1ks objem 100l a 1 ks konvektomatu, dle technických specifikací v příloze včetně dodání do místa plnění, provedení montáže a instalace, zaškolení personálu, uvedení přístroje do provozu.
 Z2021-013430 20. 4. 2021 12. 5. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Rámcová dohoda na čistící a hygienické odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů čistících a hygienických potřeb (dále též "zboží") na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předmět veřejné zakázky je konkrétně definován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, a to s jedním účastníkem (dodavatelem) rámcové dohody.
 Z2021-013638 20. 4. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko ELKOPLAST CZ s.r.o.
Kompostéry do zahrad 2 4 778 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 1175 ks kompostérů.
 Z2021-013223 19. 4. 2021 neuvedena Městská část Praha 3 S a S security service, s.r.o.
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektu DPS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2021-013301 10. 5. 2021 neuvedena město Cheb Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-012819 22. 4. 2021 neuvedena město Cheb Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZŠ Cheb odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-013244 19. 4. 2021 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zajištění fyzické ostrahy objektů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011537 7. 5. 2021 neuvedena Moravská galerie v Brně Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-013152 19. 4. 2021 neuvedena Národní památkový ústav NKP Klášter Kladruby – výroba kopií historického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013118 19. 4. 2021 neuvedena Obec Kly Vybavení kuchyně ZŠ Kly odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012616 16. 4. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Dodávka nábytku a vybavení pro Pavilon CH3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012411 22. 4. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-012663 15. 4. 2021 neuvedena Technické služby Otrokovice s.r.o. ELKOPLAST CZ s.r.o.
Kompostéry pro občany města Otrokovice 2 761 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku kompostérů a kontejneru na textil.
 Z2021-012338 29. 4. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Poskytování služeb agentury práce odhad.cena 4 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených agenturních zaměstnanců pro vykrytí provozních potřeb zadavatele na základě smlouvy dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2021-012409 15. 4. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012758 15. 4. 2021 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Tullis Russell Coaters Limited
Dodání samolepícího papíru pro výrobu víza EU 5 187 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je závazek prodávajícího vyrobit a dodat kupujícímu samolepící papír pro víza EU (dále jen „zboží“ nebo „papír“), který musí: i) splňovat požadavky dané technickou specifikací vyplývající z požadavků EU, konkrétně z Prováděcího rozhodnutí komise C (2018) 674 ze dne 12. 2. 2018 a Nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady 2017/1370 (dále jen souhrnně „Evropská legislativa“), evidovaných u STC pod č. j. T2/2018-EU/STC (dále jen souhrnně „Technická specifikace s utajovanou informací“). ii) odpovídat technické specifikaci kupujícího nad rámec Evropské legislativy uvedené v Příloze č. 1 této Rámcové dohody, a to dle jeho aktuálních potřeb kupujícího, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému zboží.
 Z2021-012348 3. 5. 2021 neuvedena Město Šumperk Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-012145 19. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Dodávka vestavěného interiéru odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-012537 5. 5. 2021 neuvedena Justiční akademie Ostraha budov Justiční akademie 2021-2025 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-012419 27. 4. 2021 6. 5. 2021 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Obměna konvektomatů ve stravovacím provozu odhad.cena 4 040 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení do stravovacího provozu Nemocnice Znojmo. Jedná se o 2 ks elektrického konvektomatu stacionárního na podestavbě, 5 ks elektrického konvektomatu se zavážecím vozíkem a 1 ks elektrického multifunkčního varného zařízení.
 Z2021-012290 13. 4. 2021 6. 5. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Papír xerografický odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru na základě dílčích dodávek zadavatele po dobu 3 let. Dodávky budou realizovány dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2021-012320 13. 4. 2021 neuvedena Obec Bradlec MEVA-TEC s.r.o.
Pořízení kompostérů pro občany obcí Bradlec, Dolní 2 623 460 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 538ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 2ks kontejnerů na textil podle technické specifikace.
 Z2021-011777 12. 4. 2021 neuvedena Industry Servis ZK, a.s. Poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku v SPZ odhad.cena 1 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku v SPZ a TP Holešov.
 Z2021-012071 12. 4. 2021 neuvedena Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Dodávka nábytku pro mateřskou školu Hello 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku nábytku pro mateřskou školu Hello v rozsahu dle technické dokumentace zpracované zadavatelem, společností MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mar. Hory a neoceněným výkazem výměr.
 Z2021-011890 12. 4. 2021 11. 5. 2021 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kancelářského nábytku a interiérového vybavení do budov VZP ČR na adresách uvedených v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v katalogu prvků interiéru, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2021-011548 12. 4. 2021 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Informační, didaktické a propagační předměty odhad.cena 20 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek informačních a propagačních předmětů pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce a propagační předměty pro akce Českého předsednictví v Radě EU v resortu školství včetně zajištění jejich potisku.
 Z2021-011709 12. 4. 2021 10. 5. 2021 ČESKÝ ROZHLAS Bezpečnostní služby pro Český rozhlas odhad.cena 30 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele; poskytování služeb připojení k pultu centrální ochrany včetně zajištění výjezdové skupiny při narušení objektu; zajištění fyzické (případně technické) ochrany a ostrahy osob a majetku při mimořádných akcích zadavatele; poskytování recepční služby; zajištění doprovodu při přepravě peněz a cenin; zajištění speciálních bezpečnostních služeb.
 Z2021-011797 19. 4. 2021 13. 5. 2021 Krajská zdravotní, a.s. Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro odhad.cena 1 Kč
Oprava DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!
 Z2021-011973 12. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VZ 25.21 Oprava školní kuchyně včetně pořízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011722 12. 4. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011943 19. 4. 2021 neuvedena Město Chrast Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-011458 9. 4. 2021 7. 5. 2021 CEJIZA, s.r.o. Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami kancelářského papíru.
 Z2021-011592 8. 4. 2021 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010970 12. 4. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky Strážní služba a fyzická ostraha objektu Úřadu odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-011143 6. 4. 2021 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011235 6. 4. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Realizace stálé expozice s tématem "Dětské muzeum" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011252 6. 4. 2021 6. 5. 2021 Česká pošta, s.p. Kancelářský papír odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
 Z2021-010795 26. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE II. PRO STRAVOVACÍ odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-011288 6. 4. 2021 4. 5. 2021 Česká pošta,s.p. Poštovní obálky odhad.cena 55 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
 Z2021-010931 26. 4. 2021 8. 6. 2021 Ministerstvo obrany Pláštěnka 2000 Poncho
Oprava Nákup pláštěnek 2000 Poncho dle zadávací dokumentace a jejích příloh.
 Z2021-011293 6. 4. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Interiérové vybavení do VCZZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 745 lidí darovalo 2 143 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy