Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011486 9. 4. 2021 12. 5. 2021 Ministerstvo obrany Přenosná monitorovací stanice GSM (GPRS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Přenosná monitorovací stanice GSM (GPRS)
 Z2021-012087 12. 4. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Servis a revize dieselagregátů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011822 9. 4. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. Renishaw s.r.o.
Nájem Souřadnicového měřícího stoje AGILITY L 4 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pronájem souřadnicového měřícího stroje AGILITY L 12.20.10 s REVO-2.
 Z2021-011955 12. 4. 2021 neuvedena Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466 Modernizace učeben pro výuku technických předmětů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011733 8. 4. 2021 neuvedena Oblastní charita Ústí nad Labem VHL,s.r.o.
Vestavba lůžkového výtahu, Dům pokojného stáří sv. 2 094 751 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vestavba lůžkového výtahu, Dům pokojného stáří sv. Ludmily, Chabařovice
 Z2021-011323 7. 4. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka systému pro cytogenetické analýzy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010852 6. 4. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Skidometr pro FD ČVUT / Friction tester for CTU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011023 6. 4. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze QUADRUPED ROBOTS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011140 19. 4. 2021 neuvedena Miloš Růta Bateriové úložiště Jakubské Předměstí odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010939 6. 4. 2021 7. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Různé další speciální chemické látky a prostředky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky speciálních chemických látek a prostředků určených k monitorování radiační a chemické situace jednotkami AČR při bojové činnosti, výcviku, činnosti jednotek v zahraniičních operacích, při plnění odborných úkolů a při živelných pohromách k plnění úkolů v prostorech, kde je předpoklad výskytu chemických látek.
 Z2021-011327 6. 4. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace STERIPAK s.r.o.
ÚPMD Praha dodávka přístrojů část 1 180 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžná svářečka sterilizačních obalů
 Z2021-011337 6. 4. 2021 neuvedena Slezské energetické závody s.r.o. MVE Slezská Harta - Technologická část 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky , instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta. MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši minimálně 311,1 MWh/rok , a to na základě výpočtů uvedených v příloze č. 5 zadávacích podmínek.
 Z2021-011002 6. 4. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Kostní denzitometr využívající technologii duální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011317 6. 4. 2021 neuvedena Bronislav Skovajsa Technologie pro třídění a zpracování odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010929 6. 4. 2021 neuvedena Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace Protismykový nakladač odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010882 6. 4. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Laboratorní vyšetřovací metody - Systém pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011085 22. 4. 2021 11. 5. 2021 ČEZ, a. s. EOR - Modernizace TG1 - TG4
Oprava Předmětem veřejné zakázky je kompletní návrh, dodávka, demontáž, montáž strojní turbínové a generátorové části soustrojí včetně pomocných provozů, technologických zařízení na vtoku a výtoku, dodávky elektro části, SKŘ a el. ochran včetně provedení zkoušek, ověření garantovaných a požadovaných hodnot a uvedení do provozu soustrojí TG1-TG4 na lokalitě EOR.
 Z2021-011088 6. 4. 2021 neuvedena A G Á T A, spol. s r.o. Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011306 6. 4. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Důlní vrtné soupravy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010750 1. 4. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. H660 - Výměna usměrňovačů a střídačů na obou HVB odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010659 1. 4. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. G728-VÝMĚNA VÍK CHLADIČŮ 0RU, 0(1,2)TD30(40), odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010669 1. 4. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010720 1. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010763 1. 4. 2021 29. 4. 2021 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy BTK, servis a baterie k defibrilátoru Corpuls odhad.cena 3 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku do následujících samostatných částí: a) Část 1 - Baterie k defibrilátorům Corpuls Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na postupné dodávky baterií k defibrilátorům Corpuls3 a Corpuls3 SLIM. Tyto defibrilátory v současné době používá ZZS HMP při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Nabídnuté baterie musí být kompatibilní s defibrilátorem Corpuls3 a Corpuls3 SLIM. b) Část 2 - BTK a servis defibrilátorů Corpuls Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je zajištění servisu a bezpečnostně - technických kontrol defibrilátorů Corpuls3 a Corpuls3 SLIM na základě Rámcové servisní smlouvy. Uvedené přístroje jsou stávajícím vybavením Zdravotnické záchranné služba hl. m. Prahy při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
 Z2021-010935 31. 3. 2021 neuvedena Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
Molekulární zobrazovací zařízení 2 929 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Víceúčelové skenovací a zobrazovací zařízení pro molekulární biologii. Zobrazení radioaktivity. Optická denzitometrie. Zobrazení chemiluminiscence. Zobrazení fluorescence.
 Z2021-010974 6. 4. 2021 neuvedena ZK Farm s.r.o. Lineární zavlažovače odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010393 22. 4. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - dodavatel odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010543 29. 3. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VZ 32.21 Výměna osobního výtahu 900 kg v bytovém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010309 29. 3. 2021 neuvedena ESAP Consult, s. r. o. Pračka procesního plynu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010460 29. 3. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Odstraňování a oklešťování vegetace pro období odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010462 29. 3. 2021 neuvedena Státní veterinární ústav Praha Dodávka Hmotnostního spektrometru s kapalinovým odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010643 29. 3. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Vybavení sladovny VCZZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010628 29. 3. 2021 neuvedena Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Růstové komory - část 2 zakázky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010595 29. 3. 2021 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Osvětlovací technologie do učeben a laboratoří a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010399 29. 3. 2021 neuvedena Ústavní soud Výroba, dodávka a montáž osvětlovacích těles v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010319 29. 3. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Modely pro pediatrii, urologii a gynekologii LF OU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010477 29. 3. 2021 neuvedena Správa Národního parku Podyjí LESNÍ VYVÁŽECÍ SOUPRAVA S PÁSOVÝM PODVOZKEM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010445 29. 3. 2021 neuvedena Masarykův onkologický ústav Scanner histologických preparátů (2. vyhlášení) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010082 26. 3. 2021 neuvedena KENVI CZ s.r.o. KENVI CZ s.r.o. - Projekt materiálového využití odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010182 19. 4. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Institute of Molecular and Translational Medicine odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-046316 12. 4. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Centrifugy II - Sálová ultracentrifuga s rotory odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010031 26. 3. 2021 neuvedena Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze VPŠ a SPŠ MV v Praze-Pod Táborem 102/5 19024 odhad.cena 4 049 587 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, dodávku a montáž nové výtahové technologie, a to včetně demontáže stávající výtahové technologie, likvidace veškerého odpadu, souvisejících stavebních úprav, dopravy a zprovoznění bez vad a nedodělků dle požadavků zadavatele. Součástí zakázky je dále kompletní záruční servis celé technologie a školení personálu zadavatele.
 Z2021-009956 25. 3. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010252 25. 3. 2021 neuvedena Technická univerzita v Liberci Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
021_Lo_ERDF 2_Mikroskop invertovaný_BIO 023 79 997 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Mikroskop invertovaný, 1 ks.
 Z2021-009990 25. 3. 2021 neuvedena VÚTS, a.s. Průmyslová 3D tiskárna odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010168 24. 3. 2021 neuvedena Obec Baška Protipovodňová opatření obce Baška odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010169 24. 3. 2021 neuvedena Město Rosice Protipovodňová opatření města Rosice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-009819 22. 3. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Low inductance capacitors odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009899 23. 3. 2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p RHODE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.
Dodávka vektorového obvodové analyzátoru 5 486 715 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4-kanálového vektorového obvodového analyzátoru ve stolním provedení s vlastní obrazovkou, operačním systémem a ovládacími prvky
 Z2021-009909 23. 3. 2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p RHODE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.
Dodávka měřících přístrojů 3 412 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřících přístrojů. Konkrétně se jedná o spektrální analyzátory, atenuátory a směrové antény pro zabezpečení údržby a základního servisu mobilních rušičů uživatele Armády České republiky.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 087 776 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy