Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-020074 7. 6. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020323 7. 6. 2021 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy Axiell s.r.o.
Správa počítačové sítě a poskytování souvisejících 6 384 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020088 7. 6. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce -
Předběžné oznámení Předmětem zvažované Veřejné zakázky bude realizace souvisejících činností a díla spočívajícího především ve vytvoření, dodání a implementaci samostatného informačního systému Digitální technické mapy železnice (IS DTMŽ). Součástí předmětu plnění bude rovněž analytická část související se zpracováním a zejména pořízením dat technologiemi hromadného sběru.
  Z2021-020328 7. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Česká pošta, s.p.
Rámcová dohoda na komplexní zajištění 17 720 848 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020043 7. 6. 2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. NEURODOT Consulting s.r.o.
Rozvoj platformy Microsoft Government Gateway 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020119 7. 6. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Soar - orchestrační nástroj odhad.cena 10 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka Systému včetně instalace a implementace, poskytnutí užívacích práv k systému, školení zaměstnanců a poskytování podpory.
  Z2017-003367 12. 3. 2021 neuvedena Univerzita Pardubice XANADU a.s.
Dodávka přenosných počítačů VII 853 700 Kč
Oprava
  Z2021-019850 4. 6. 2021 2. 7. 2021 Ministerstvo obrany Zvyšování schopností CIRC
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení majetku k zabezpečení implementace efektivní národní schopnosti kybernetické obrany ve shodě s politikou kybernetické obrany NATO dle závazku definovaných v CT2017/E6202N Cyber Defence.
  Z2021-019815 4. 6. 2021 neuvedena MERO ČR, a.s. Správa geografického informačního systému GRAMIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019570 2. 6. 2021 neuvedena Obec Dalovice Prekt service s.r.o.
Dodávky IT vybavení, výukových pomůcek a zajištění 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019734 14. 6. 2021 neuvedena Národní muzeum Úprava dat zpracovaných negativů ze sbírky odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-019740 3. 6. 2021 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální HW pro rozvoj kapacit pro správu a archivaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019722 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Datové připojení oddělení následné péče Ryjice odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-019638 3. 6. 2021 neuvedena CENIA, česká informační agentura životního prostředí Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019608 3. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství Servis hardware ADIS 2022
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního pozáručního servisu serverů a jejich příslušenství, na kterých je provozován informační systém ADIS.
  Z2021-009324 3. 6. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Letsnet s.r.o.
Technická podpora IS ReD 9 120 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-014361 3. 6. 2021 neuvedena Statutární město Karviná VERA, spol. s r.o.
Ekonomický informační systém pro SMK a portál 5 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019571 2. 6. 2021 8. 7. 2021 Obec Hazlov Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a odhad.cena 8 372 632 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
  Z2021-019572 2. 6. 2021 9. 7. 2021 Město Hranice Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hranice a odhad.cena 8 018 507 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
  Z2021-019896 2. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 7 UnitX s.r.o.
Spolufinancování projektů Smart 2 990 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je vývoj a implementace elektronického nástroje pro řízení případů v sociální oblasti, tzv. case management, a sdílení informací z tohoto systému.
  Z2021-019563 1. 6. 2021 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Zajištění provozu a rozvoje webových aplikací 14 020 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje webových aplikací zadavatele.
  Z2021-019373 31. 5. 2021 neuvedena Městské gymnázium a Základní škola Jirkov JK stav - realizace staveb s.r.o.
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
MG a ZŠ Jirkov, vybavení odborných učeben a 8 390 305 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019703 1. 6. 2021 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. NAVERTICA a.s.
minitendr 1 k rámcové dohodě na outsourcing 89 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Outsourcing profesionálních odborných služeb IT
  Z2021-019535 31. 5. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Zajištění podpory IS AVISme v letech 2021 - 2025 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018916 28. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019567 31. 5. 2021 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje REMMARK, a.s.
Webový nástroj pro projekt Smart akcelerátor 1 074 380 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při návrhu, dodání, implementaci, testování a spuštění softwarového řešení webového nástroje na web Parádní kraj.
  Z2021-019184 31. 5. 2021 neuvedena Statutární město Pardubice AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
ZŠ Montessori Pardubice – IT vybavení 3 899 730 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019544 31. 5. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta CNW computer network s.r.o.
Czech-BioImaging – HW pro zpracování velkých 3D 684 944 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019295 31. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dodávka a podpora provozu Informačního systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019356 31. 5. 2021 neuvedena Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Dodávka a implementace SIEM včetně servisní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019438 31. 5. 2021 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. GiTy, a.s.
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup komponent CISCO - rámcová dohoda 135 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019262 31. 5. 2021 20. 7. 2021 ČEPRO, a.s. Pořízení software pro řízení operací s PHM
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání díla nazvaného „Tank farm Automation System“ a všech s tím souvisejících činností. Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace (včetně analýzy, designu, vývoje/customizace, implementace a nasazení řešení do ostrého provozu) nového programového vybavení společnosti ČEPRO, a.s. pro oblast řízení operací s pohonnými hmotami na skladech ČEPRO, a.s. a pro centralizovanou správu konfigurace skladových TAS systémů.
  Z2021-019168 31. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Poskytování služeb technické podpory, softwarové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019302 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí SYSNET s.r.o.
Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES 7 860 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019534 31. 5. 2021 28. 6. 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Rozšíření počtu licencí Microsoft 2021 odhad.cena 5 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rozšíření počtu licencí Microsoft 2021 na 2 roky
  Z2021-019549 31. 5. 2021 neuvedena Královská kanonie premonstrátů na Strahově Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019033 31. 5. 2021 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Zajištění softwarových licencí a souvisejících 455 347 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011795 31. 5. 2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. ALTEPRO solutions a.s.
Rozšíření diskového pole Huawei 4 095 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018967 7. 6. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě STAPRO s. r. o.
Dodávka SW části V. 2 080 450 Kč
Oprava
  Z2021-018919 28. 5. 2021 25. 6. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Obnova hardware monitorovacího systému odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na obnovu zastaralého hardware monitorovacího systému Flowmon je dodávka nového hardware pro: 1. sondu pro sběr NetFlow/IPFIX dat, 2. kolektor pro dlouhodobé ukládání a vyhodnocování statistik získaných NetFlow/IPFIX dat, včetně převodu software a migrace veškerých dat a konfigurací ze stávajícího hardware na nově dodaný hardware a plné zprovoznění monitorovacího systému. Předmětem plnění veřejné zakázky je současně poskytnutí podpory: Gold Support pro systém Flowmon (sonda, kolektor) včetně modulu ADS na rok 2022. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
  Z2021-019352 28. 5. 2021 neuvedena Pardubický kraj DERS Group s.r.o.
Vývoj a správa informačního systému Pardubického 2 180 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a správu sítě sociálních služeb. Zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007629) financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
  Z2021-018837 28. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Generální ředitelství cel TranSoft a.s.
Rozvoj finančních modulů a spisové služby (eSAT, 106 377 755 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozvoj finančních modulů a spisové služby (eSAT, CRS, ECDC, MED) a odkup licencí pro systémy CRS, MED a ECDC.
  Z2021-019396 28. 5. 2021 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví scanservice a.s.
Komplexní outsourcing vytěžovací sady nárokových 3 880 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je efektivní získání dat z dokladů (formulářů) pro výběr pojistného na zdravotní pojištění doručených zadavateli v analogové nebo digitální podobě, jejich zpracování do datových souborů a předání do centrálního informačního systému zadavatele k dalšímu zpracování. Předmětem zpracování jsou zejména tyto doklady: - Přehled platebních povinností zaměstnavatele, - Hromadné hlášení zaměstnavatele, - Přehled OSVČ.
  Z2021-019252 28. 5. 2021 neuvedena město Podivín NOEL, s.r.o.
Vybudování varovného systému ochrany před 2 811 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému města Podivín. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systém umožňovat integrovat stávající hladinoměry a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.
  Z2021-019320 28. 5. 2021 neuvedena Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno C SYSTEM CZ a.s.
Pořízení ICT prostředků 2021 2 299 933 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018663 7. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ LICENCÍ PRODUKTŮ odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-018795 27. 5. 2021 neuvedena CESNET, zájmové sdružení právnických osob CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018878 26. 5. 2021 neuvedena Hlavní město Praha INCONEX, a.s.
Projektové řízení Implementačního plánu Strategie 4 336 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v poradenské a koordinační činnosti a projektovém řízení Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 až 2024. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
  Z2021-018978 26. 5. 2021 neuvedena E&H services, a.s. Služby v oblasti vývoje výpočetního systému pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v oblasti vývoje výpočetního systému pro robustní datovou analýzu založenou na matematické gnostice. Nabízející zajistí vývoj výpočetního systému založeném na gnostických metodách a odzkoušení na vybraných environmentálních a klinických studiích. Předmětem plnění zakázky je: 1. Vývoj výpočetních programů postavených na bázi matematické gnostiky 2. Optimalizace výpočetního systému s ohledem na požadavky vyvíjeného rozhraní 3. Tvorba datového rozhraní a GUI ve vývojovém prostředí podporující webové platformy 4. Implementace metod pro marginální a multivariantní datové analýzy 5. Realizace příkladových studií, prezentace dat pro environmentální a klinická data 6. Závěrečná zpráva
  Z2021-018811 26. 5. 2021 neuvedena ČEPRO, a.s. I&C Energo a.s.
Historian 2 337 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licence platformy centrálního úložiště procesních dat z řídicích systémů zadavatele tzv. Historian, b) Kompletní implementace a naplnění platformy centrálního úložiště procesních dat z řídicích systémů zadavatele Historian, Instalace centrálního serveru v Hněvicích, instalace proxy/agentů na 17 skladů, Příprava struktury assetů, Tvorba šablony, Připojení na IBM Cognos, Post implementační práce, Software podpora/maintenance výrobce platformy po dobu 1 roku, Školení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy