Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00266230

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 157 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00009968 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Oprava střech objektu č.p. 88 na Mírovém náměstí v Bílině odhad.cena 0 Kč
345891 13. 8. 2014 neuvedena Město Bílina Stanice LDN A a B Hornická nemocnice s poliklinikou 9 410 533  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavební práce budou prováděny v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině v budově F, která má dvě nadzemní podlaží. Projekt je rozdělen do dvou částí - Stanice LDN A – řeší 1.NP budovy - Stanice LDN B – řeší 2.NP budovy. Jedná se o změnu užívání části objektu, udržovací práce a stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukční budovy F. Konstrukční systém objektu tvoří skeletový systém. Obvodové zdivo je zčásti tvořeno zavěšenými žb.panely a část je vyzděna, příčky jsou zděné z plných cihel. Stropní konstrukce je ze žb.panelů. Střecha je plochá. V 1.NP jsou stávající prostory lékárny se zázemím a lůžkové části léčebny dlouhodobě nemocných stanice A, ve 2. NP jsou prostory lůžkové části léčebny dlouhodobě nemocných stanice B. Návrh stavebních úprav 1.NP počítá se změnou užívání stávajících prostor, které jsou nyní užívány jako lékárna včetně zázemí, s udržovacími pracemi a...
P17V00006941 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce chodníku v parku u Husitské bašty odhad.cena 0 Kč
P18V00000146 15. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Revitalizace vstupního vestibulu objektu Inhalatoria odhad.cena 0 Kč
346840 12. 8. 2013 neuvedena Město Bílina Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou 27 208 322  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zateplení objektů Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, které se nachází v ul. Pražská č.p. 206/95. Celá stavba se skládá z šesti pavilonů, které jsou navzájem propojeny spojovacími krčky. Stavební práce spočívají v zateplení obvodových stěn jednotlivých pavilonů a spojovacích částí, zateplení jejich střešních plášťů a výměně výplní otvorů. Cílem projektu je výrazné zlepšení energetických vlastností obálky budovy.
P17V00006635 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Generální oprava kanalizace a sociálního zařízení ZŠ Lidická odhad.cena 0 Kč
P15V00000864 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Konsolidace IT města Bílina odhad.cena 0 Kč
P17V00008723 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina odhad.cena 0 Kč
P16V00006528 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP odhad.cena 0 Kč
229366 24. 8. 2012 neuvedena MĚSTO BÍLINA STAVEBNÍ ÚPRAVY V I.NP V HNSP BÍLINA 5 324 512  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objeku Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině v I. nadzemním podlaží.
60055366 11. 4. 2013 neuvedena Město Bílina
Neznámý
347812 18. 3. 2013 neuvedena Město Bílina Obnova a následná správa veřejného osvětlení ve městě Bílina
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa systému veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení, jenž je majetkem Města a dále zařízení VO, SO a SpecO, které po dobu účinnosti budoucí smlouvy nabude Město do svého majetku. Systém VO Města obsahuje 2024 ks svítících bodů a 30 ks zapínacích míst.
359061 8. 11. 2013 neuvedena Město Bílina Obnova a následná správa veřejného osvětlení ve městě Bílina odhad.cena 49 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO) města Bílina v rozsahu 1666 ks světelných bodů (SB) a 30 ks zapínacích míst (ZM), přenechání systému VO do nájmu a jeho modernizace prostřednictvím výměny 1315 kusů stávajících svítidel za 1315 kusů úsporných LED svítidel. Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO) musí obsahovat komplexní opravy, údržbu, odstraňování poruch, rekonstrukce rozvodů VO, pravidelné revize a nepřetržitou pohotovostní službu.
P16V00000095 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Provádění vodoinstalačních prací odhad.cena 0 Kč
P14V00001916 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Oprava terasy a navazujících konstrukcí Mírové Náměstí 94/23, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00000119 15. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00000151 15. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce bytu č. 1 a 2 - ul. Břežánská, č.p.49, Bílina odhad.cena 0 Kč
P16V00000094 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních odhad.cena 0 Kč
211233 28. 3. 2012 neuvedena Město Bílina
Neznámý
498090 28. 7. 2015 neuvedena Město Bílina Konsolidace IT města Bílina 4 408 975  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Projekt KIT ORP Bílina přímo navazuje na projekty TC ORP a TC krajů. Vrcholovou strategií projektu je úplná elektronizace vybraných agend a procesů a digitalizace dat s cílem kvalitativního zlepšení a zvýšení míry elektronizace a vnitřní integrace prostředí MěÚ Bílina vedoucího k vyšší míře efektivity využívání zdrojů a prostředků ICT ve vazbě na vlastní výkon státní a veřejné správy ve správním obvodu ORP Bílina včetně provázání agend a vnitřních procesů na elektronizované formulářové řešení pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ a jejich návaznosti na systém řízení interních dokumentů městského úřadu. Cílem projektu je: - vytvoření formulářových služeb pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ; - elektronizace vybraných vnitřních procesů a agend MěÚ Bílina včetně vnitřního systému pro řízení dokumentů a elektronizace procesu jednání Rady a zastupitelstva města; -...
P15V00007157 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce vzduchotechniky objektu "B" plaveckého bazénu odhad.cena 0 Kč
P16V00007950 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2017 a 2018 odhad.cena 0 Kč
P19V00000128 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v lokalitě Bezovka - Bílina odhad.cena 0 Kč
P19V00000124 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Vybudování parkovacích stání v lokalitě Sídliště U Nového nádraží 690-702, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00003967 13. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Generální oprava střech objektu DDM odhad.cena 0 Kč
P19V00000734 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce v Bílině odhad.cena 0 Kč
P19V00003792 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce zahradní terasy U Kádi odhad.cena 0 Kč
P18V00000162 15. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Multifunkční plocha s povrchem SmartSoft35 odhad.cena 0 Kč
P18V00008485 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad odhad.cena 0 Kč
Z2019-004846 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
517398 21. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Dodatečné práce č. 1 na zakázku Stanice LDN A a B Hornická nemocnice s poliklinikou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00004735 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Odstranění havarijního stavu bazénové technologie koupaliště Kyselka - chemická úprava a čištění vody odhad.cena 0 Kč
481745 19. 2. 2014 neuvedena Město Bílina DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ INTEGROVANÉHO CENTRA PREVENCE 1 679 838  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka zařízení a vybavení budovy Integrovaného centra prevence, ve které budou poskytovány sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénní programy. Jedná se zejména o nábytek, audiovizuální techniku, PC, hudební nástroje, sportovní vybavení. Zadávací řízení je součástí projektu s názvem Integrované centrum prevence, který je hrazený z fondů EU. Součástí předmětu plnění je i doprava, pojištění během dopravy, instalace a montáž a zaškolení obsluhy.
P18V00009572 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce chodníku v ulici Jenišovská, Bílina odhad.cena 0 Kč
P18V00000142 15. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Nákup dvou užitkových vozidel odhad.cena 0 Kč
481979 24. 2. 2014 neuvedena Město Bílina Revitalizace zeleně v Bílině 1 306 429  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázka na služby je revitalizace zeleně ve čtyřech lokalitách na území města Bílina. Předmět plnění VZ je: - založení trvalkových záhonů - výsadba stromů a keřů - kácení a zdravotní řez stromů - založení trávníku
P17V00000276 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka odhad.cena 0 Kč
P17V00009249 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Výstavba vstupního objektu (pokladna) areálu koupaliště Kyselka odhad.cena 0 Kč
P14V00001900 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Oprava umělého povrchu LA Kyselka odhad.cena 0 Kč
P14V00006348 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Požární zařízení EPS a MR pavilonu A v HNsP odhad.cena 0 Kč
Z2019-022962 9. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem – Město Bílina 2 765 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy základní školy ve městě Bílina, který stojí na pozemku parc.č. 1636/70 a 1636/272 (objekt dle projektové dokumentace), vč. úpravy a modernizace datové sítě. Blíže viz ZD.
496193 20. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000157 15. 11. 2018 neuvedena Město Bílina Sanace sesuvu Pražská ulice - Masarykova výšina odhad.cena 0 Kč
P18V00006735 16. 1. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina odhad.cena 0 Kč
229138 23. 8. 2012 neuvedena MĚSTO BÍLINA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II.ETAPA 5 663 894  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opravy stávajících chodníků, vybudování nových chodníků, výměna stávajícího VO, rozšíření VO a výsadba zeleně.
346599 8. 7. 2013 neuvedena Město Bílina Sociální služby pro Integrované centrum prevence odhad.cena 4 501 087  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky bude zajištění sociálních služeb a programů, které obyvatelům sociálně vyloučených lokalit v Bílině pomohou odstraňovat bariéry v přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, a to např. realizováním následujících aktivit: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kariérní a pracovní poradenství, motivační a podpůrné aktivity pro mládež, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, klub pro rodiče s dětmi, program terénní sociální práce a dluhové a pracovní poradenství.
P14V00006196 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 v Bílině odhad.cena 0 Kč
P18V00008351 16. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce rozvodů vytápění a výměna otopných těles v objektu č.p. 818 - MŠ Za Chlumem odhad.cena 0 Kč
P15V00007117 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 - "Dům s pečovatelskou službou" (DPS) odhad.cena 0 Kč
P18V00002238 26. 10. 2018 neuvedena Město Bílina Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května - Bílina - Újezd odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci