Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:28315669

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 59 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
634552 21. 11. 2018 neuvedena město Otrokovice Zlínstav a.s.
Revitalizace sportovní haly Bahňák – Otrokovice – 1. etapa 67 863 334  Kč
Oprava
641450 21. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 14 403 089  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-001626 26. 5. 2019 neuvedena Město Vsetín Zlínstav a.s.
Podzemní parkoviště před nádražím ČD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-014589 5. 6. 2017 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Zlínstav a. s.
ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část dodatečné stavební práce 3 2 658 545  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce k veřejné zakázce „ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část“. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Písemném soupisu stavebních prací.
507958 7. 1. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Zlínstav a.s.
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 71 820 965  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00000105 26. 10. 2018 neuvedena město Studénka Zlínstav a.s.
„Část I - Odkanalizování části Studénka I“ 133 686 413  Kč
523274 21. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 7 288 446  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00003132 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Zlínstav a.s.
Výstavba Krajského ředitelství KvK 144 861 480  Kč
P13V00008120 31. 10. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
"Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně ""Purkyňova 118""" 167 583 279  Kč
516936 12. 6. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Zlínstav a.s.
Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele 104 092 812  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
402864 9. 10. 2018 neuvedena Národní ústav duševního zdraví Zlínstav a.s.
NUDZ – Výběr dodavatele stavby – dodatečné stavební práce 3 13 218 202  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00001166 26. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj Zlínstav a.s.
Rekonstrukce objekta domova Vítkov - dodatek č. 1 1 618 766  Kč
507053 19. 6. 2017 neuvedena Moravskoslezský kraj Zlínstav a.s.
Rekonstrukce objektu domova Vítkov 43 952 356  Kč
Oznámení o změně
490079 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Karviná Zlínstav a.s.
Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná 59 760 042  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
513713 21. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 12 241 816  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
644856 14. 3. 2019 neuvedena Obec Raduň Outulný VHS spol. s r.o.
Zlínstav a.s.
Odkanalizování obce Raduň, zhotovitel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
631256 4. 4. 2019 neuvedena Statutární město Zlín Zlínstav a.s.
Památník Tomáše Bati 34 895 986  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-011705 26. 5. 2019 neuvedena Obec Jirny Zlínstav a.s.
IMOS Brno, a.s.
GEOSAN GROUP a.s.
Novostavba základní školy, tělocvičny,parkovací plochy a přípojek v obci Jirny. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
634552 21. 11. 2018 neuvedena město Otrokovice Zlínstav a.s.
Revitalizace sportovní haly Bahňák – Otrokovice – 1. etapa 67 863 334  Kč
Předběžné oznámení
374432 22. 5. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zlínstav a.s.
"Stavební práce pro projekt ""Rozvoj ZF a FROV JU""" 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028829 13. 5. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina IMOS Brno, a.s.
GEOSAN GROUP a.s.
Zlínstav a.s.
Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1- spolufinancováno z IROP II. 653 553 201  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-015728 26. 5. 2019 neuvedena Diakonie ČCE - středisko Vsetín Zlínstav a.s.
Domov Vyhlídka - domov pro seniory 31 984 768  Kč
Oznámení o změně
Z2016-006193 26. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Zlínstav a.s.
„MSp - Demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno-Veveří – zhotovitel“ 94 076 394  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P14V00025211 31. 10. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
„Změna stavby před dokončením objektu SO 502 FCH VUT v Brně, Purkyňova 118“ 5 866 096  Kč
514284 21. 5. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně Purkyňova 118 – Dodatečné stavební práce (dodatek č. 6) 2 665 862  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00031634 1. 11. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
Stavební úpravy FCH, VUT v Brně 2 999 526  Kč
524646 3. 6. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Zlínstav a.s.
Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci - Neředíně (SO.01 Rekonstrukce - budova a) 69 876 074  Kč
Oznámení o změně
631256 4. 4. 2019 neuvedena Statutární město Zlín Zlínstav a.s.
Památník Tomáše Bati 34 895 986  Kč
Oznámení o změně
515565 20. 5. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně Purkyňova 118 – Dodatečné stavební práce (dodatek č. 7) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
528881 20. 11. 2018 neuvedena Národní ústav duševního zdraví Zlínstav a.s.
NUDZ – Výběr dodavatele stavby – dodatečné stavební práce 3 13 218 202  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00117032 1. 11. 2018 neuvedena Národní ústav duševního zdraví Zlínstav a.s.
NUDZ – Výběr dodavatele stavby – dodatečné stavební práce 4 1 549 587  Kč
Z2018-011391 29. 8. 2018 neuvedena Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zlínstav a.s.
Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003203 spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu 195 900 572  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-025513 28. 5. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice v Opavě Zlínstav a.s.
PN Opava – Stavební úpravy dětského oddělení 88 895 241  Kč
Oznámení o změně
642807 3. 6. 2019 neuvedena Střední škola Kostka s.r.o. Zlínstav a.s.
Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ a SŠ Kostka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
631233 7. 12. 2018 21. 11. 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zlínstav a.s.
D1, SSÚD Mirošovice 142 427 181  Kč
Oznámení o změně Realizace zajistí celkovou modernizaci areálu takovým způsobem, že budou vyřešeny současné kapacitní a provozní problémy areálu spočívající v rozšíření příslušného obsluhovaného úseku D1 a dále bude zajištěna životnost celého areálu na další desetiletí (předpoklad je 30 let) při běžné a obvyklé údržbě areálu. Vzhledem k tomu, že je areál po dobu své existence a provozování celkově morálně i technicky zastaralý a přestává vyhovovat současným kapacitním potřebám provozovatele, je nutná rekonstrukce všech stavebních objektů a IS (administrativně-provozní budova, skladovací (skladování a výdej PHM, posypové soli, ND, značení svislé a vodorovné, odpady), garážovací (údržbová a posypová vozidla, signalizační vozíky, sekačky atd.) a provozně výrobní (solanka, údržba a mytí vozidel).
518003 20. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 24 111 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
402962 20. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 12 603 792  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-018152 1. 2. 2018 15. 8. 2017 Obec Baška Zlínstav a.s.
Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška 117 814 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Základní školy v Bašce č.p. 137, demolici a přestavbu bývalého objektu pošty č.p. 119, včetně nové přístavby k tomuto objektu a o přístavbu propojující objekty Základní školy, bývalé pošty. Vznikne tak nový komplex, zrekonstruovaných stávajících objektů, nových přístaveb, které budou vzájemně propojeny. Změna stavby řeší prostorové rozšíření celého školního areálu tak, aby vyhovoval i pro výuku žáků 2. stupně, tzn. 6 až 9 tříd. Dílo zahrnuje i přípomocné práce, manipulace, dopravu, lešení apod.
Z2016-005433 26. 5. 2019 neuvedena Národní ústav duševního zdraví Zlínstav a.s.
NUDZ – Výběr dodavatele stavby – dodatečné stavební práce 4 1 549 587  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
506160 20. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 4 915 001  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
516936 6. 6. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Zlínstav a.s.
Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele 104 092 812  Kč
Oznámení o změně
Z2018-006187 12. 6. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Zlínstav a.s.
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV 178 900 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
507174 21. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Zlínstav a.s.
Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli. 3 555 897  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
516272 21. 11. 2018 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Zlínstav a.s.
ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část 143 911 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
640214 6. 5. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí Zlínstav, a. s.
Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
352733 21. 5. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
"Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně ""Purkyňova 118""" 167 583 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-007209 21. 12. 2016 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Zlínstav a. s.
ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část dodatečné stavební práce 2 951 459  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "ČZU - Centrum ekonomicko - manažerských studií - 2. část". Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Písemném soupisu stavebních prací
511912 22. 5. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zlínstav a.s.
Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně Purkyňova 118 – Dodatečné stavební práce (dodatek č. 5) 6 136 551  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-028468 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Zlínstav a.s.
VZ 108.18 Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka 74 350 237  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
483276 11. 9. 2017 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínstav a.s.
UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby 414 685 105  Kč
Oznámení o změně