Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:28196678

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:28196678'

Nalezené veřejné zakázky 804 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00173376 23.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení revizních oprav vybraných nákladních odhad.cena 0 Kč
  343464 21.01.2013 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky elektřiny ve stacionárních odběrných 34 008 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontinuálních a komplexních dodávek silové elektřiny (CPV 09310000-5) včetně souvisejících služeb pro období 24 měsíců v maximálním rozsahu 24 000 MWh (ročně 12 000 MWh) do všech odběrných míst zadavatele na hladině NN s převzetím závazku odebírat silovou elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylku dodavatelem ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládané zahájení dodávek silové elektřiny včetně souvisejících služeb je předpokládáno k 1. 1. 2013 (00:00:00) a to v návaznosti na postupy při uzavření realizační smlouvy.
  P20V00177945 15.07.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky 18 000 ks kol celistvých ULT23 nebo odhad.cena 0 Kč
  P16V00116687 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodání materiálu pro rekonstrukci podlahy 80 ks NV odhad.cena 0 Kč
  P17V00120569 23.03.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Zpracování a tisk výroční publikace - 10 let ČD odhad.cena 0 Kč
  P17V00126589 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Cargo síť ČDC odhad.cena 0 Kč
  101634 14.11.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Revizní opravy nákladních železničních vozů řady
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je provedení revizních oprav 25 nákladních železničních vozů řady Sgjs 69. sk. v roce 2012.
  P14V00101149 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky elektřiny ve stacionárních odběrných odhad.cena 0 Kč
  P18V00148073 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. ČD Cargo, a.s., realizace kamerových systémů odhad.cena 0 Kč
  P16V00108315 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky brzdových špalíků vyrobených z odhad.cena 0 Kč
  P19V00158792 25.05.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí nad Labem, rekonstrukce parovodní odhad.cena 0 Kč
  P15V00101866 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Pojištění odpovědnosti dopravce za újmu způsobenou odhad.cena 0 Kč
  P17V00130507 26.10.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí n.L., Rekonstrukce dámských šaten odhad.cena 0 Kč
  P17V00124604 20.06.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Nákup skel pro HDV odhad.cena 0 Kč
  P16V00109283 neuvedena ČD Cargo, a.s. Monitoring pitných a odpadních vod odhad.cena 0 Kč
  P13V00017744 neuvedena ČD Cargo, a.s. AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG
NACCO RAIL IRELAND LIMITED
+1 dodavatel
Nájem železničních nákladních vozů řady Eans 0 Kč
  P21V00192707 21.04.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV České Budějovice - Klimatizační soustava odhad.cena 0 Kč
  60062423 03.02.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy 33 vozů řady Bc a 1 vozu řady BRn pro 20 005 396 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je provedení periodických oprav v rozsahu vyvazovací opravy (dále jen PVY opravy) u 33 osobních železničních vozů řady Bc a 1 osobního vozu řady BRn a dále provedení požadovaných rekonstrukcí (dále jen REK) u 10 osobních železničních vozů řady Bc, které budou provedeny v rámci PVY oprav v letech 2011 až 2015.
  P21V00198186 14.07.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky OOPP – Obleky pracovní výstražné barvy odhad.cena 0 Kč
  P21V00198599 20.07.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Nákup elektronických součástek pro HDV řady 363.5 odhad.cena 0 Kč
  Z2021-020798 11.06.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
  P19V00158522 21.06.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení opravy lokomotivy 130 040-9 poškozené po odhad.cena 0 Kč
  P18V00134956 13.02.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. Odvoz a likvidace odpadu po čištění žel. vozů - odhad.cena 0 Kč
  P20V00177970 15.07.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Prodej kovového odpadu odhad.cena 0 Kč
  P19V00155749 29.04.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. OKV Břeclav – Rekonstrukce tavící pece vylévárny odhad.cena 0 Kč
  P19V00159601 15.07.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Stůl pro broušení s odsáváním odhad.cena 0 Kč
  P17V00129827 12.10.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. LAK skříní HDV po opravách vyšších stupňů odhad.cena 0 Kč
  P21V00192959 26.04.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí nad Labem _klimatizace kanceláří odhad.cena 0 Kč
  P20V00179747 20.08.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Vybavení kolejových vozidel radiostanicí pro odhad.cena 0 Kč
  P19V00158792 26.06.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí nad Labem, rekonstrukce parovodní odhad.cena 0 Kč
  P18V00143281 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. OKV Nymburk - Rekonstrukce výhybek a koleje č. 3a odhad.cena 0 Kč
  P16V00115798 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy kompresorů HDV odhad.cena 0 Kč
  P16V00113950 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. ONV Ostrava – komplexní rekonstrukce opravárenské odhad.cena 0 Kč
  232436 21.09.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka Transportation Management System 18 889 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro oblast organizace a řízení železniční přepravy a pro konsolidaci podkladů pro fakturaci. V cílové architektuře PROBIS zajišťuje systém TMS vazbu mezi obchodními a provozními systémy nutnou pro plánovací a optimalizační procesy. Systém TMS bude plnit zejména následující funkce: na základě obchodní objednávky vytváří zásilku nebo požadavek na kapacitu zdrojů; přiřazuje zásilky přepravní cestě a tvoří přepravní zásilky; komunikuje s vlastními provozními systémy; poptává / tendruje externí dopravce přepravní objednávky včetně jejich objednání a fakturace; generuje požadavky na přistavení prázdného vozu na základě obchodní objednávky; z interních nebo externích provozních systémů sbírá provozní výkony; připravuje podklady pro nákladní list a konsoliduje podklady pro fakturaci.
  636417 11.05.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Zakázky je komplexní dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 230, 240 a 340 ČD Cargo, a.s. („Lokomotivy“) v počtu 76 Lokomotiv, které jsou v majetku Zadavatele.
  P19V00154945 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Měřící přístroje parametrů dvojkolí včetně odhad.cena 0 Kč
  P15V00105174 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Přelisování dvojkolí nákladních vozů odhad.cena 0 Kč
  636413 11.05.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Zakázky je komplexní dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 111, 122, 123, 130, 181 a 182 ČD Cargo, a.s. („Lokomotivy“) v počtu 100 Lokomotiv, které jsou v majetku Zadavatele.
  212065 04.12.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Náhrada akčních oděvů novými OOPP odhad.cena 17 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je náhrada akčních oděvů novými OOPP kategorie I. a dodávky do odběrných míst určených zadavatelem, pro období 36 měsíců v rozsahu popsaném v Zadávací dokumentaci
  P16V00110360 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do odhad.cena 0 Kč
  P17V00124711 21.06.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení revizních oprav 600 vozů řady Res 51 sk. odhad.cena 0 Kč
  P17V00127615 23.08.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů 1 855 592 Kč
  P17V00130773 01.11.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Rekonstrukce patkových zvedáků odhad.cena 0 Kč
  P17V00129774 11.10.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Vypracování projektové dokumentace – Modernizace odhad.cena 0 Kč
  P13V00010243 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
Zajištění revizních oprav NV ř. Eas 11 97 410 000 Kč
  P19V00156855 22.05.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Nákup bezpečnostních visacích zámků odhad.cena 0 Kč
  P20V00172250 25.05.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Přestavba hnacích vozidel ř. 163 – implementace odhad.cena 0 Kč
  102425 23.05.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Pojištění odpovědnosti dopravce za škodu 21 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - Pojištění odpovědnosti zadavatele (ČD Cargo, a.s.) jako dopravce za škodu způsobenou jinému v souvislosti s provozem drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách.
  P19V00157012 22.05.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky barev a nátěrových hmot odhad.cena 0 Kč
  P19V00163205 25.09.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Finanční leasing 5 kusů nových interoperabilních odhad.cena 0 Kč